Asociace sester akci jako lékaři organizovat nebude

Dana Jurásková

EXMINISTRYNĚ ZDRAVOTNICTVÍ A ŘEDITELKA PRAŽSKÉ VŠEOBECNÉ FN DANA JURÁSKOVÁ:

* Byla jste ministryní zdravotnictví v úřednické vládě Jana Fischera. Jak hodnotíte akci Děkujeme, odcházíme, která byla odstartována právě loni v dubnu, tedy když jste byla ve funkci?

S některými požadavky prezentovanými v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme souhlasím. Rozhodně podporuji nutnou reformu zdravotnictví. Zásadně však nesouhlasím se způsobem, jakým jsou tyto požadavky vymáhány.

* Mohla jste v té době již podniknout nějaké kroky, i když vím, že vláda, jejíž ministryní jste byla, neměla mandát dělat zásadní věci?

V té době jsem mohla prezentované požadavky vyslechnout a to jsem také učinila, nicméně k realizaci reformy zdravotnictví jsem neměla mandát. Kritizované vzdělávání lékařů jsem ve spolupráci s mladými lékaři napravila novelou vyhlášky, která byla bohužel vydána až nyní.

* Nyní jste ředitelkou jedné z největších nemocnic v zemi, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí. Kolik lékařů z celkového počtu u vás podalo výpověď a kolik odmítá sloužit přesčasy?

Ve VFN pracuje 725 lékařů, výpověď z hlavního pracovního poměru podalo 102 lékařů. K dnešnímu dni máme písemně podané výpovědi 24 gynekologů, kteří vypověděli dohody o pracovní činnosti na přesčasy. Stále s nimi probíhají jednání a uspokojivé řešení pro obě strany najdeme. Lékaři dalších klinik výpovědi z dohod o pracovní činnosti na přesčasy zvažují, ale jejich rozhodnutí bude závislé na dalším vývoji situace.

* Jak situaci řešíte a čeho se nejvíce obáváte?

Připravujeme se na omezený provoz pro akutní pacienty, snažíme se k této přípravě přistupovat odpovědně, nicméně naše kapacitní možnosti budou omezené.

* Může nastat na některých klinikách, například na neonatologii, kolaps péče?

Doufám, že taková situace nenastane.

* Máte nějakou možnost zvýšit platy lékařů, tak jak požadují?

Všechny kliniky již obdržely rozpočty mzdových prostředků na příští rok. S klinikami máme dohodnuto, že většinu uspořených prostředků například na lécích, spotřebním zdravotnickém materiálu, ale i na službách přesuneme do mezd. Požadované navýšení mezd pro lékaře však nejsem schopna ze zdrojů nemocnice realizovat.

* Jste zároveň prezidentkou České asociace sester. Ta vydala prohlášení, že se k akci nepřipojí a sestřičky nebudou podávat výpověď. Přesto se ale na internetu objevilo, že asociace zastupuje jen 15 000 z 80 000 sester a že ostatní se k akci připojit chtějí a také chtějí vyšší platy.

Česká asociace sester prezentuje názory většiny svých členů. Nikdy netvrdila, že hovoří za všechny sestry u nás. To, že to novináři takto prezentují, je jiná věc. Každý má právo vyjádřit svůj názor a já to respektuji. Shrnu vyjádření České asociace sester: nesouhlasíme s formou protestu, který zneklidňuje pacienty. Podobnou akci organizovat nebudeme, ani nebudeme nabádat své členy k tomu, aby se k ní přidali. Je to jejich rozhodnutí. V tuto chvíli mají sestry obavu o práci, přitom je jejich role, zejména v nemocnicích, nezastupitelná. Chápeme nutnost reformy zdravotnictví a požadujeme, abychom se na její tvorbě mohly podílet. Chceme, aby vedla k posílení kompetencí, odpovědnosti a také k odpovídajícímu platu nejen sester, ale i ostatních nelékařů.

* Pokud byste byla ministryní nyní vy, jaké kroky byste udělala?

Pane redaktore, ministryní nejsem, proto se k této otázce nevyjádřím.

Ohodnoťte tento článek!