Asociace: Zkrácení studia sester jejich nedostatek nevyřeší

Zkrácení studia zdravotních sester ze sedmi na pět let jejich nedostatek nevyřeší, varuje Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) má podle legislativního plánu dát do konce dubna vládě návrh novely, podle níž stačí sestrám čtyřleté studium na střední zdravotnické škole a rok studia na vyšší odborné či vysoké škole.

Podle zdravotnických odborů chybějí v nemocnicích tisíce sester. Kvůli tomu se omezuje provoz a zavírají některá oddělení. Sestry odcházejí z nemocnic kvůli přetěžování, hledají si méně stresující práci, za kterou si vydělají stejně nebo i víc. Loni měly sestry ve státních nemocnicích 28.000 korun, základní plat činil 19.680 korun.

„Nedostatek sester ve zdravotnických zařízeních nesouvisí se systémem jejich vzdělávání ve školách. Ten je nyní nastavený správně a navrhovaná novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních nepřinese pacientům žádná pozitiva. Naopak hrozí, že sníží kvalitu zdravotnické péče,“ varovala asociace.

„Snížení nároků na vzdělávání nepřivede do nemocnic mladé sestry, protože jim schází motivace nastoupit hned po škole do tak náročné práce. Skutečné příčiny nedostatku sester souvisejí s jejich přetěžováním, stresujícím pracovním prostředím a nízkým finančním ohodnocením,“ uvedla předsedkyně asociace a děkanka zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Valérie Tóthová.

Navrhovaná změna je podle asociace návratem do hluboké minulosti. Vývoj medicíny si žádá kvalifikovanější členy zdravotnického týmu, uvádějí.

Od roku 2004 platí pro vzdělávání sester, že plnohodnotnou kvalifikaci získají tříletým bakalářským studiem na vysoké škole, nebo tříletým studiem na vyšší zdravotnické škole. Nyní absolventky a absolventi středních zdravotnických škol získávají titul zdravotnický asistent. Nemají plnou kvalifikaci, pracují jen pod odborným dohledem.

Podle Němečkova návrhu by v systému 4+1 měla absolventka střední zdravotnické školy získat titul praktická sestra, po doplnění jedním rokem pomaturitního studia by získala plnou kvalifikaci a titul všeobecná sestra.

Asociace systém 4+1 odmítá, návrh nemá podporu ani Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, České asociace sester a Asociace vyšších odborných škol. Pukazují na to, že varianta 4+1 nesplňuje směrnice EU.

Asociace chystané novele rovněž vytýká, že se nezabývá kompetencemi sester a dalších nelékařských členů týmů. Upřesnění kompetencí je podle ní zásadní pro změnu financování zdravotnické a ošetřovatelské péče.

Asociace navrhuje rozšířit vzdělávací kapacity vyšších a vysokých škol pro vzdělávání sester, nastavit systém celoživotního vzdělávání a změnit minimální personální standardy tak, aby byla zajištěna kvalitní a bezpečná péče a sestry nebyly přetěžovány.

Ohodnoťte tento článek!