Audit: Městská nemocnice Ostrava systematicky porušovala zákon

Auditoři ostravského magistrátu odhalili podle primátora Tomáše Macury (ANO) v Městské nemocnici Ostrava važná pochybení a porušování zákona o veřejných zakázkách. Podle kontroly nemocnice v letech 2012 až 2014 bez jakékoliv soutěže vynaložila přes 150 milionů korun.

Audit poukázal na zvýhodňování určitých dodavatelů i na neúčelné vynakládání peněz na analýzy či studie, jejichž výstupy byly nepřiměřené ceně a obsahu. Město se obrátilo na protikorupční policii. Tehdejší ředitel nemocnice Tomáš Nykel ČTK řekl, že výsledky auditu neviděl.

Kontroloři prověřili desítky smluv uzavřených nemocnicí, zaměřovali se například na nákup specializovaného zdravotnického materiálu či techniky a na některé zakázky související s provozem nemocnice. „Od mého původního předpokladu, že tam auditoři stráví zhruba týden, se situace změnila natolik, že tam byli bezmála tři měsíce. A řekl bych, že ta zjištění, se kterým přišli, jsou adekvátní této době,“ uvedl Macura.

Řekl, že městská nemocnice v kontrolovaném období systematicky porušovala zákon o veřejných zakázkách. „Konkrétní zjištění jsou taková, že bez jakékoliv soutěže se nakoupily vstupy minimálně za 150 milionů korun, přestože podotýkám, že to číslo může být ještě výrazně vyšší, protože naši auditoři dennodenně naráželi na nedostatečně vedenou účetní i skladovou evidenci a absenci základních dokumentů,“ uvedl. Podle něj byli zjevně zvýhodňováni někteří dodavatelé a řada dodávek fungovala bez písemných smluv, pouze na základě telefonických dohod nebo objednávek.

Podle závěru auditu městská nemocnice vynakládala finanční prostředky nehospodárně, kdy mnoho položek nakupovala jako předražené. Šlo například o dezinfekční prostředky, kancelářskou techniku či služby.

„Konstatovalo se, že nemocnice vynaložila bezmála 1,7 milionu korun na zcela bezúčelné analýzy a studie, které operovaly převážně s veřejně dostupnými informacemi a nebylo třeba je tudíž platit,“ uvedl Macura.

Dodal, že se rozhodl celý audit předat Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR a rovněž o zjištěních informovat ministerstvo financí.

Nykel uvedl, že neměl možnost se s výsledky auditu seznámit. „Je to věc města, ať klidně podají trestní oznámení, protože to je tvrzení nějakých úřednic, které jsme neměli možnost oponovat,“ řekl. V obecné rovině lze podle něj říci, že vedení nemocnice tehdy pracovalo naprosto normálně a standardně. „Je s podivem, že na to audity nepřišly minulé roky, vždyť každý rok jsme minimálně dva tři měli,“ uvedl Nykel. Město ale tvrdí, že nemocnice tehdy s auditory dostatečně nespolupracovala, což Nykel odmítá.

Nykel vedl nemocnici od roku 2011. Ve funkci skončil loni v květnu v souvislosti s kauzou korupční aféry spojené s lobbistou Martinem Dědicem, která souvisí i se zakázkami městské nemocnice.
„Tímto auditem se uzavírá určité období, nemocnice má teď nové vedení, pro které jsou závěry auditu závazným pokynem, jak nemocnici zejména v oblasti hospodaření vrátit co nejdříve do standardních parametrů,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL). Nemocnice podle něj zaměstnává 1850 lidí a má téměř 900 lůžek, včetně těch v Léčebně dlouhodobě nemocných a Domě sociálních služeb.

Ohodnoťte tento článek!