Audit odhalil pochybení v účetnictví České lékařské komory

Česká lékařská komora a její prezident David Rath se potýkají se závažným problémem. Brněnská auditorská firma Top Auditing zjistila, že peníze, jež měly projít účetnictvím ČLK, protekly místo toho soukromými firmami jedné z funkcionářek komory…

Koncem října bude sjezd ČLK. Jejím prezidentem je již druhé čtyřleté funkční období David Rath. Před sebou má ještě tři roky. Už nyní Krajská rada ČLK v Brně podala návrh na prodloužení jeho volebního období na pět let.

V komoře má Rath silnou pozici, jenže zároveň sílí skupina lékařů, kteří ho kritizují. Poukazují na jeho „nekošer“ primářskou licenci (viz článek Vykutálený civilkář David Rath) a zejména na audit, který se TÝDNU podařilo získat a jež odhalil zfušované účetnictví ČLK. A vypadá to, že záměrně zfušované.

Hlavním problémem je uzavírání smluv, které jsou výhodné pro soukromé firmy, méně už pro ČLK. Díky nim mohly z ČLK odejít nemalé příjmy z reklamy do soukromých kapes.

Časopisy osobní a výhodné

Česká lékařská komora (ČLK) sdružuje téměř čtyřicet tisíc doktorů. Lékař, který není jejím členem, nemůže vykonávat praxi. Komora žije z příspěvků, které musejí všichni členové odvádět. Ročně to dělá zhruba 56,7 milionů korun. Komora vydává časopis Tempus Medicorum a odborně garantuje magazín Osobní lékař.

Oba jsou měsíčníky a oba začaly vycházet v době po Rathově zvolení. První patří ČLK a je určen pro lékaře, kteří ho dostávají bezplatně do schránek. Druhý vlastní soukromá firma, jež s ČLK úzce spolupracuje, a dostupný je i veřejnosti za třiatřicet korun. Také tento časopis ale lékaři nacházejí spolu s Tempusem ve schránkách. Stejně jako Tempus je jim doručován zadarmo. Proč ta bohulibost?

Zakopaný pes zřejmě vězí v příjmech z inzerce farmaceutických společností (v obou časopisech zabírají reklamy zhruba dvacet až pětadvacet procent prostoru).

Firmy mají jistotu, že se prezentace léků dostane ke všem lékařům v zemi. A jistě za to rády zaplatí. Nikoli však ČLK, ale soukromým firmám. Kolik? To nezjistil ani auditor.

Časopis Tempus Medicorum vychází od roku 1999 v nákladu kolem čtyřiceti tisíc výtisků. Vydavatelem je ČLK a s výjimkou inzerce zajišťu je jeho obsah.

Společnost Meditempus, s.r.o. se sídlem v Břeclavi má na starosti technické a grafické zpracování, vydání a distribuci všem členům ČLK. Redakce má sídlo v pražském sídle komory a podle auditorské zprávy hradí ČLK náklady na činnost šéfredaktora, redakce a sekretariátu časopisu.

Zbylé náklady na grafiku, tisk a distribuci platí společnost Meditempus. Ta také získává příjmy z inzerce.

Jednatelkou společnosti je břeclavská lékařka Eva Klimovičová, jež ve Vědecké radě ČLK zastává funkci výkonného sekretáře.

„Podle uzavřené smlouvy náleží ČLK převážná část případného zisku společnosti z rozdílů nákladů na časopis a výnosů z inzerce. Případnou ztrátu nese společnost Meditempus, která každoročně sděluje ČLK, že její hospodaření skončilo ztrátou,“ píše se v auditorské zprávě.

Přeloženo do srozumitelnější řeči: firma Klimovičové je ztrátová, byť nemusí platit redakci a redaktory a plynou jí příjmy z reklamy (podle informací TÝDNE vyjde celostránkový barevný inzerát v Tempusu na sedmdesát pět tisíc korun).

Co se auditorovi nelíbí? „Nebyl nám předložen přehled o nákladech a výnosech společnosti Meditempus spojených s vydáváním časopisu. Tyto náklady a výnosy by dle našeho názoru měly být náklady a výnosy ČLK zúčtované v účetnictví ČLK.

Vydavatelem je ČLK, měla by tedy mít ve svém účetnictví veškeré s tím spojené náklady včetně odměny společnosti,“ píše auditor.

Finanční toky kolem vydávání časopisu jsou tudíž neprůhledné, čímž se, jak upozorňuje auditor, komora vystavuje daňovým rizikům. Pokud by totiž účetnictví spojené s vydáváním časopisu procházelo komorou, nemohlo by letos podle auditora dojít ke zrušení registrace ČLK k dani z přidané hodnoty.

„Z hlediska účetní uzávěrky jsou nesprávné vykázané náklady a výnosy a možná i hospodářský výsledek.“ Podle jiného auditora, jenž si nepřál být jmenován, ČLK nejspíš porušila účetní a daňové zákony.

Výhodné reklamy

Měsíčník Osobní lékař, který lékaři dostávají do schránky spolu s Tempusem, vychází od roku 2001. Vedoucím redakčního týmu je Rath a náklad se údajně pohybuje okolo šedesáti tisíc výtisků.

Vydavatelem je společnost Presstempus, s.r.o. Shodou okolností má stejné sídlo jako výše zmíněná firma Meditempus a společníkem je táž Klimovičová. ČLK svým logem na titulu časopis odborně garantuje, její členové do něj přispívají a co víc, bezplatně poskytuje prostor a techniku členům redakce (Osobního lékaře totiž dělají titíž lidé jako Tempus Medicorum).

Co z této dobročinnosti ČLK má? Slovy auditora: „ČLK za svoji garanci a poskytování pracovního místa a techniky nedostává odpovídající protihodnotu.“ Presstempus sice platí autorské honoráře, ale příjmy z reklamy jdou do jeho kapsy (podle informací TÝDNE vyjde celostránková reklama v Osobním lékaři na osmdesát tisíc korun).

Inzerovat v Osobním lékaři se farmaceutickým firmám díky řazení reklam setsakra vyplatí. Namátkou. Článku o období šestinedělí předchází reklama na sušený mléčný nápoj pro těhotné ženy a kojící matky, materiál o samoléčení kašle je doplněn reklamou na účinné kapky proti kašli.

Článek o obezitě na jedné, a anonce na program farmaceutické firmy na snižování tělesné hmotnosti na protější straně. A tak dále. Kolik z toho Preestempus má, zjistit nelze. Podle předsedkyně revizní komise ČLK Marty Holanové nebyly obchodní výsledky vydavatelství Presstempus za rok 2001 a 2002 uloženy do účetní závěrky ve Sbírce listin obchodního rejstříku v Brně, a to přesto, že tuto povinnost ukládá zákon.

Rath je naoko rád

Aby výhrad auditora nebylo málo, nelíbí se mu také smlouva o spolupráci v oblasti reklamy, jež ČLK uzavřela v lednu 2001 s Komerční bankou. Komora dala logo KB na své internetové stránky, KB inzeruje v časopisu Tempus Medicorum a na všech akcích, jež komora pořádá, se může KB prezentovat. Jenže.

„Převážná většina výnosů z reklam od KB není zahrnuta v účetnictví,“ říká auditor. Konkrétně ve výnosech chybí více než čtyři miliony korun výnosů a náklady spojené s akcemi, které ČLK organizovala.

Co na to prezident komory David Rath? „Jsem rád, že nás na to auditor upozornil. Žili jsme v domnění, že nemusíme mít v účetnictví výnosy a náklady z inzerce časopisu. Informoval jsem finanční úřad a dáváme to do pořádku,“ říká prezident komory, která má vlastní ekonomické a právní oddělení. Když Rath s TÝDNEM mluvil, choval se klidně a vstřícně. O den později rozeslal některým členům komory dopis, v němž už tak klidný nebyl. Mimo jiné v něm stojí: „Musím Vás informovat, že došlo k úniku materiálu auditora, který je určen členům představenstva ČLK a členům revizní komise, následně delegátům sjezdu jako nejvyššího orgánu ČLK.

Tento materiál, který se zabývá metodami účtování některých položek, není rozhodně určen ‚laické´ veřejnosti mimo ČLK. Výsledky mohou být interpretovány laiky úplně jinak, než co zamýšlel auditor. Dezinterpretace výsledků u široké veřejnosti může vážně poškodit Českou lékařskou komoru a celou lékařskou obec. Obávám se, že je zde vedena záměrná kampaň proti celé ČLK.“

O vysvětlení TÝDEN požádal také podnikatelku a lékařku Klimovičovou. „Nevidím důvod, proč bych vám to říkala. Komoře jsem ale ušetřila značnou částku peněz,“ (ne)odpověděla na dotazy, kolik oba časopisy ročně stojí a kolik dosahují příjmy z inzerce.

Tento čtvrtek se má sejít revizní komise ČLK. Jelikož auditor nedostal k dispozici údaje o účetnictví firem Klimovičové, v lékařských kuloárech se proslýchá, že by bylo vhodné podat trestní oznámení. Důvod je jediný. Neškodilo by, aby se do účetnictví obou společností podívala policie.

Krystyna Wanatowiczová, Týden, 22.9. 2003

Ohodnoťte tento článek!