Audit šokoval. Kdo je vinen?

Titulní obrázek

„Kdo ponese zodpovědnost za otřesné praktiky v krajské nemocnici, které odhalil forenzní audit? Trestní oznámení, která kraj podává, jsou jedna věc, ale někteří lidé, kteří po zkoumanou dobu nemocnici řídili, jsou stále ve funkcích,“ chtějí vědět lidé. S tím, jak kraj prezentuje výsledky auditu, není spokojena ani krajská opozice…

Karlovy Vary — Veřejnost volá po vyvození politické odpovědnosti za zdrcující výsledky hospodaření v krajské nemocnici.

„Kdo ponese zodpovědnost za otřesné praktiky v krajské nemocnici, které odhalil forenzní audit? Trestní oznámení, která kraj podává, jsou jedna věc, ale někteří lidé, kteří po zkoumanou dobu nemocnici řídili, jsou stále ve funkcích,“ chtějí vědět lidé. S tím, jak kraj prezentuje výsledky auditu, není spokojena ani krajská opozice.

„Členové vedení kraje se paradoxně prezentují jako ti, kteří nastoupili v krajské nemocnici 'srdnatý boj' s pletichami všeho druhu. Jenže pořád nejsou schopni připustit, že tento boj musí vést především na své úrovni a vlastně proti sobě samým. Řízení a kontrolní činnost KKN totiž delegovala krajská rada na dozorčí radu KKN, v níž zasedali hejtman Pavel (ODS), radní pro oblast zdravotnictví Mutinský (ODS) a radní Horký (předseda dozorčí rady za ČSSD). Všichni dnes kroutí hlavou, co se to v té krajské nemocnici vlastně dělo,“ žasne zastupitel Jan Horník (SNK/ED), který na alarmující situaci v krajské nemocnici upozorňoval po tři roky na každém jednání krajského zastupitelstva. Stejně tak se ozvali lékaři, kteří neváhali kvůli nemocnici vyjít do ulic.

„Že jste před třemi lety nevěřil našim varováním, k jakým koncům povede sloučení nemocnic, svěříte-li je navíc nedůvěryhodným správcům, bychom snad ještě pochopili. Když jsme ale vloni doložili, jaké škody jejich neschopnost přináší, očekávali jsme vaše rázné kroky. Bohužel, nepřišly. K provedení auditu Vás donutila až hromadná výpověď zdravotníků a demonstrace.

Doufáme proto, že alespoň nyní, když audit potvrdil naše obavy, vyvodíte z jeho výsledků osobní politickou zodpovědnost,“ vzkazují hejtmanovi lékaři nyní sdružení ve hnutí Doktoři.

Hejtmana Česká zdravotní sice zklamala, ale uvedl, že on má před zákonem svědomí čisté. Konkrétní postihy nechystá. „Nechť závěry auditu posoudí orgány činné v trestním řízení,“ dodal hejtman Pavel.

Když ale v roce 2005 zdůvodňoval s krajskými radními nutnost transformace tří nemocnic v kraji, hovořil o uspoření nákladů, zefektivnění hospodaření. Z bývalých tří nemocnic, karlovarské, chebské a sokolovské, tak vznikla jedna akciová společnost, jejímž řízením kraj pověřil firmu Česká zdravotní.

KKN se propadla do ohromné ztráty

Po dvou letech, v roce 2007, se Karlovarská krajská nemocnice dostala do obrovské ztráty 120 milionů a lékaři a zdravotní personál se začali bouřit. Na demonstracích pak dali vedení kraje jasné ultimátum.

„Žádáme nezávislý právní audit, zveřejnění, kdo, kdy a jak vybral Českou zdravotní do čela KKN, zrušení fúze tří nemocnic, odvolání všech členů bývalého

představenstva a zrušení chybné zdravotní koncepce,“ požadovala tehdy po hejtmanovi zdravotnická veřejnost. Manažerskou smlouvu s Českou zdravotní podepsal Karlovarský kraj zastoupený hejtmanem Josefem Pavlem.

„Smluvní strany, vedeny společným úsilím o zefektivnění poskytování zdravotní péče, shledávají za nezbytné zajistit koncepční a odborné řízení nemocnice,“ zavázaly se ve smlouvě obě strany. Smlouva byla uzavřena do 31. 12. 2007 a kraj od ní mohl odstoupit v případě, pokud osoby jmenované manažerem poruší své povinnosti řádného hospodáře zvlášť hrubým způsobem.

Odvolaní manažeři dostali zlaté padáky

Na dotaz, proč kraj smlouvu nevypověděl ani po saldu ve výši stovek milionů korun, hejtman odpověděl, že přece kraj po informacích o hospodaření věděl, že Česká zdravotní už pokračovat nebude. „Nebylo to na nátlak lékařů,“ zdůraznil.

Přitom v tiskovém prohlášení z 10. ledna 2008 stojí, že kraj splnil hlavní požadavek lékařů a odvolal zástupce České zdravotní z představenstva KKN. Odcházející manažeři navíc dostali dvouměsíční odstupné. Jiří Mutinský, radní pro zdravotnictví, dodal, že to bylo nezbytné.

„Postupovali jsme podle zákoníku práce,“ vysvětlil Mutinský.

Dozorčí rada měla povinnost dohlížet na představenstvo a aktivity společnosti

Ze smlouvy uzavřené mezi krajem a Českou zdravotní (ČZ) vyplývá, že dozorčí rada měla povinnost dohlížet na výkon působnosti představenstva KKN a podnikatelských aktivit celé společnosti. V době, kdy ČZ působila v KKN, seděli v dozorčí radě tito lidé: hejtman Josef Pavel, radní Jiří Mutinský (oba ODS), náměstek Petr Horký (ČSSD), starosta Chebu Jan Svoboda (ODS) a dva zaměstnanci nemocnice, Tomáš Pospíšil a Hynek Bureš.

Povinnosti dozorčí rady KKN

Dozorčí rada (DR) dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.


DR je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady.


DR přezkoumává řádnou, mimořádnou i konsolidovanou, případně i mezitímní účetní uzávěrku.

citace ze smlouvy mezi KKN a Českou zdravotní, a.s.

Dozorčí rada: Nic jsme nemohli dělat

„My jsme upozorňovali na dozorčí radě na některé věci, které nám přišly nestandardní, ale vždy jsme byli jako zaměstnanci nemocnice přehlasováni. Nakonec to vyústilo v to, že jsem letos v lednu podal trestní oznámení ohledně podezření na špatnou správu svěřeného majetku,“ uvedl primář Pospíšil.

Jeho slova potvrdil i Bureš. „Byli jsme dva proti čtyřem. Hlasovali jsme proti tomu, co navrhovala většina dozorčí rady, nebo jsme se zdržovali. Stejně to nepomohlo. Snažili jsme se zbytek rady přesvědčit, že pravda je někde jinde,“ reagoval Bureš.

Audit poukázal na špatné hospodaření nemocnice i před nástupem ČZ. Tehdejší členové dozorčí rady karlovarské nemocnice Ivan Žikeš a Miloš Patera (oba ODS) však říkají, že veškeré finanční zprávy, které jim byly předkládány, byly v pořádku. „Sešli jsme se třikrát do roka, zkontrolovali uzávěrky a tím to pro nás skončilo,“ podotkl Žikeš. Patera na to reagoval: „Říci, že se nic dělat nemohlo, by bylo špatné. Já ale žádnou vinu necítím.“

Hejtman ani radní Mutinský se necítí odpovědní

Žádnou odpovědnost necítí ani hejtman Pavel či radní Mutinský, kteří v dozorčí radě seděli za působení ČZ. Podle nich dostávali auditované uzávěrky, které byly v pořádku. Některé údaje je ale uváděly v omyl.

Z auditu vyplývá to, na co upozorňovali někteří lidé už před zadáním této finanční kontroly, že ČZ je personálně propojena s některými dodavatelskými firmami. Má jít konkrétně o advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři a společnost Zdravotní distribuční (ZD), která KKN dodávala léky. Všechny tři firmy včetně ČZ mají společná dvě jména – Martina Mervartová a Milan Fritz. Právě oni mají být jedinými dvěma majiteli ČZ, která jako manažerská firma KKN uzavřela smlouvu se ZD a měla s ní vyjednávat i o právní pomoci kanceláře Dáňa, Pergl a partneři.

Představitelé České zdravotní vinu necítí

Fritz odmítl včera reagovat na to, proč ČZ uzavřela smlouvu se ZD, ačkoliv je to právě on, kdo se měl podílet na jejich založení. „Nemáme ani tušení o tom, že byl zveřejněný forenzní audit v karlovarské nemocnici. Na vaše otázky ale bohužel nemůžu odpovědět, přestože jsem v České zdravotní předsedou dozorčí rady. Váže mě k tomu mlčenlivost, porušil bych zákon o advokacii. Já zkrátka nejsem oprávněný, abych za tyto subjekty jednal,“ odvětil Fritz. Na dotaz, zda nemá jako fyzická osoba obavy, že by i jeho si mohla policie případně pozvat k podání vysvětlení v rámci chystaných trestních oznámení, uvedl: „Nemám. Své svědomí mám čisté.“

Poněkud podrážděněji ale reagoval David Hanzl, bývalý předseda představenstva ČZ a bývalý výkonný ředitel KKN. Podle vedení kraje se zakázky bez výběrových řízení přidělovaly i za působení ČZ v KKN, jejímž šéfem byl právě Hanzl. „O auditu nic nevím, nečetl jsem ho, a těžko se k tomu můžu tedy vyjadřovat. V tuto chvíli ale rozhodně nemám v plánu, že bych jel do Karlových Varů do něj nahlédnout,“ podotkl Hanzl.

Hanzl zásadně popřel, že by se za působení ČZ v KKN zakázky uzavíraly bez výběrových řízení. „Na rozdíl od předchozího období, kde se výběrová řízení neprováděla, jsme my zavedli v nemocnici standardní mechanismy ohledně výběrových řízení. Za nás se tedy zakázky bez soutěže nepřidělovaly,“ tvrdil Hanzl.

Hanzl se ostře ohradil i proti tomu, že by se v nemocnici pro účely zpracování tohoto auditu nenašly některé důležité dokumenty z dob působení ČZ. „O tom zcela pochybuji, že by se takové dokumenty nenašly,“ poznamenal.

K přidělení zakázky pro ZD, která má úzké vazby na ČZ, Hanzl uvedl: „A proč by na tom bylo něco divného? Zdravotní distribuční vyhrála výběrové řízení. Střet zájmů? Já vám nerozumím. Proč by mělo jít o střet zájmů?“

Hanzl jakoukoliv odpovědnost odmítá. „Nemám se k čemu vyjadřovat.“

Ivana Kalinová, Jana Kopecká, Regionální deníky

Ohodnoťte tento článek!