Audity potvrdily finanční ztráty bývalých nemocnic

Dokončené audity bývalých okresních nemocnic potvrdily jejich finanční ztráty z minulosti a jihočeský kraj proto požaduje na ministerstvu zdravotnictví, aby dostálo své odpovědnosti. Potvrdila to mluvčí krajského úřadu Maria Ptáčková…

Upřesnila, že o spolupráci krajů s ministerstvem při pokračování reformy zdravotnictví a o tzv. zdravotních plánech jednali ve čtvrtek v Českých Budějovicích zástupci samosprávy a odborné veřejnosti Jihočeského kraje s náměstkem ministryně zdravotnictví Rostislavem Čevelou.

Tématem byly tzv. zdravotní plány, k nimž již odmítavé stanovisko vyjádřila i odborná komise Asociace krajů ČR, zejména proto, že nemají jasné zakotvení v platné legislativě.

„Ministerstvo zdravotnictví se chce tímto způsobem zbavit odpovědnosti za mnoho let trvající stav, kdy jsou v našem státě uměle udržovány při životě nadbytečné lůžkové kapacity nemocnic.

V jižních Čechách, kde tyto nadbytečné kapacity už nemáme, to vlastně působí finanční ztráty z nedostatečného financování našich zdravotnických zařízení,“ glosoval průběh jednání náměstek jihočeského hejtmana Vladimír Pavelka (KDU-ČSL).

O lékařské službě první pomoci

Zdůraznil, že kraje požadují na ministerstvu důsledné projednání zadluženosti nemocnic a v neposlední řadě trvají i na řádném legislativním zakotvení poskytování péče praktickými lékaři mimo pravidelnou ordinační dobu, takzvané lékařské služby první pomoci.


Podmínkou ministerstva zdravotnictví pro jednání o zadluženosti nemocnic bylo provedení auditů účetnictví, které mají prokázat správnost výše vykazovaných dluhů.

V Jihočeském kraji už prošly komplexní analýzou hospodaření nemocnice ve Strakonicích a Táboře a z rozhodnutí rady kraje budou audity provedeny i v dalších pěti zdravotnických zařízeních.

„Výrok auditora o tom, že vlastní účetnictví nemocnic v Táboře i ve Strakonicích je vyhovující, prokazuje správnost vyčíslení jejich zadluženosti. Budeme se proto dále domáhat vyrovnání finanční ztráty, která zde vznikla v době, kdy nemocnice spravoval stát,“ konstatoval Pavelka.

Personální změny

Zároveň připomněl, že ve strakonické nemocnici je velmi znepokojivý stav, který už vykazuje znaky předlužení ve smyslu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

K 1. březnu dosáhla kumulovaná ztráta Okresní nemocnice Strakonice 87 miliónů korun. Audit doložil, že závažné nedostatky jsou rovněž v informačním systému a vnitřní kontrole.

O první personální změně ve strakonické nemocnici rozhodla rada kraje v minulém týdnu odvoláním jejího ředitele Vladimíra Hanáčka na jeho vlastní žádost. Dočasně ho nahradí dosavadní náměstek pro léčebnou péči Tomáš Fiala.

K 1. lednu letošního roku Jihočeský kraj přebíral od státu okresní nemocnice a další zdravotnická zařízení s celkovou kumulovanou ztrátou ve výši 323,5 miliónu korun a se závazky po lhůtě splatnosti na 106,5 miliónu korun.

O tom, že řešení hospodaření jihočeských nemocnic je závažným problémem, svědčí i souhlas rady kraje s otevřením překlenovacího úvěru v českokrumlovské nemocnici.

Vzhledem ke zpožděným platbám Všeobecné zdravotní pojišťovny totiž hrozilo, že nebude na výplaty zaměstnanců.

Vladimír Vácha, Právo, 27.05.2003

Ohodnoťte tento článek!