Babiš slíbil 36 milionů korun na platy v protidrogové prevenci

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v rozpočtu najde 36 milionů korun na zvýšení platů v protidrogové prevenci. Babiš to řekl po návštěvě služeb pro závislé v Praze.

Podle Asociace nevládních organizací, které se péči o drogově závislé věnují, chybí ale dalších 30 milionů korun na navýšení počtu zaměstnanců a 20 až 30 milionů na dobudování sítě služeb ve všech regionech. Česko je podle statistik v péči o závislé poměrně úspěšné. „Abychom to dělali ještě lépe, je potřeba centra rozšířit do všech krajů,“ řekl Babiš.

Premiér podpořil i substituční léčbu, při níž závislí na heroinu dostávají pod dohledem drogy ve formě nápoje či tablet, čímž se eliminuje nebezpečné injekční užívání. „Je to dobrý projekt, protože stát má drogy pod kontrolou a lidé si to nekupují na nelegálním trhu,“ dodal Babiš.

Slíbil také, že se pokusí v rozpočtu najít kromě peněz na mzdy zbývající chybějící desítky milionů. Odborníci upozorňují, že závislý, který dostane některé sociální nebo zdravotní služby, je pro stát levnější. Podle Heleny Rampachové z Asociace nestátních organizací rok jednoho uživatele na ulici stojí až milion korun, pobytové služby 300.000 korun.

Ředitel Adiktologického centra Prahy 12 Jiří Presl poukázal na výhodnost substituční léčby. „Metadonová substituce stojí 23.000 korun za rok. Pokud bude uživatel drog kvůli kriminalitě ve vězení, stojí asi 400.000 až 500.000 korun,“ dodal.

Babiš v doprovodu národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila navštívil několik pražských středisek, která poskytují služby pro drogově závislé. V kontaktním centru Sananim na Smíchově se seznámil s fungováním střediska, které zajišťuje narkomanům výměnu jehel, aby zamezilo šíření viru HIV a žloutenky typu C.

Středisko také motivuje drogově závislé k léčbě. Průměrně se podle zaměstnanců centra Sananim daří každý týden přimět dva závislé k hospitalizaci a zahájení odvykacího programu, další docházející do centra k ambulantní léčbě. Provozovatelé centra ale upozornili, že se se potýkají s nedostatečnou kapacitou a že by bylo vhodné otevřít v Praze další podobná zařízení.

Premiér navštívil rovněž ambulanci pro patologické hráče v centru Prahy, která začala fungovat v roce 2016 v reakci na rychle se zvyšující počty gamblerů. Její fungování je specifické, protože v případě závislosti na hraní je obvykle postižena rodina gamblera a rodina se také podílí na terapii, která zahrnuje i dluhové poradenství. Vobořil během návštěvy uvedl, že v Česku nyní funguje podobných ambulancí sedm a chtěl by, aby se jejich počet zdvojnásobil.

Babiš také hovořil se dvěma drogově závislými. Zajímal se o to, proč drogy berou, kde je pořizují a jak si na ně shánějí peníze. „Město by se pro ně mělo postarat,“ řekl poté při návštěvě adiktologického centra v Praze 12.

Podle Vobořila stát ztrácí ročně kvůli kouření a pití 60 až 100 miliard korun, kvůli hazardu až 16 miliard a kvůli nelegálním drogám asi šest miliard. Sumy zahrnují dopady na zdraví, práci či rodiny. V Česku jsou téměř dva miliony lidí, kteří si každý den zapálí. Zhruba 400.000 lidí hrozí závislost na alkoholu, 150.000 lidí pije denně nadměrně. Závislost na nelegálních drogách má asi 50.000 lidí

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!