Baťova nemocnice obnovila smlouvu s vojenskou pojišťovnou

Baťova krajská nemocnice ( BKN) ve Zlíně od 1. května, začala opět běžně ošetřovat pacienty pojištěné u Vojenské zdravotní pojišťovny. Obě strany mezi sebou totiž znovu uzavřely smlouvu, zatím ovšem na pouhé dva měsíce…

“ O prodloužení smlouvy na další období budou obě zúčastněné strany jednat,“ uvedla mluvčí nemocnice Karla Havlíková.

Zlínská nemocnice od Nového roku ošetřovala pacienty pojištěné u Vojenské zdravotní pojišťovny pouze v neodkladných a akutních případech. Pojišťovna totiž odmítla nemocnici akceptovat dohodnuté podmínky smluvních vztahů, a tak k poslednímu dni loňského roku ukončily oba subjekty smluvní vztah.

Pro pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny to znamenalo, že měli od 1. ledna zajištěnu v BKN akutní a neodkladnou péči jako všichni ostatní občané v plném rozsahu a plné kvalitě.

Pokud však chtěli být v BKN léčeni či vyšetřováni z jiných důvodů, ambulantně vyšetřeni nebo hospitalizováni, museli od Vojenské zdravotní pojišťovny přinést potvrzení, že tato péče bude uhrazena obvyklým způsobem.

“ To znamenalo výkonově, podle sazebníku výkonů,“ uvedl před čtyřmi měsíci ředitel BKN Jaroslav Přehnal. Vojenská zdravotní pojišťovna ihned své pojištěnce o všech těchto okolnostech informovala. Novou smlouvou na dva měsíce však tyto skutečnosti pozbývají platnosti.

Zlínské noviny

Ohodnoťte tento článek!