Baťova nemocnice se rozhodla jako první zveřejnit své hospodářské výsledky

Jako první nemocnice v kraji a zřejmě i jako první v České republice se rozhodla Baťova nemocnice ve Zlíně zveřejnit výsledky svého hospodaření…

Zlín – Jak řekl okresní zdravotní rada Stanislav Král, prezentace zdravotních zařízení před veřejností je v západních zemích už dávno zaběhlá, v České republice je však stále vnímána představiteli nemocnic spíše jako nežádoucí. „Ředitelé nemocnic se často obávají, že zveřejnění výsledků hospodaření se obrátí proti nim. Zlínská nemocnice se rozhodla být první vlaštovkou, která tyto zábrany proboří,“ konstatoval Král.

Ze zprávy o činnosti a hospodaření zlínské nemocnice vyplývá, že k 31. prosinci 2001 provozovalo zařízení 1164 lůžek v jedenadvaceti lůžkových odděleních. Baťova nemocnice je jednou z největších nefakultních nemocnic v České republice jak co do počtu lůžek, tak i ambulancí a personálu. „Ke konci minulého roku zaměstnávala nemocnice 1938 zaměstnanců, což je o sedmdesát sedm pracovníků více než v předchozím roce,“ poznamenal Král. Zaměstnance tvořilo 209 lékařů, 36 farmaceutů a jiných odborných pracovníků, 927 středních zdravotnických pracovníků, 269 pomocných zdravotnických pracovníků a ostatních. V obslužných provozech pracovalo 497 zaměstnanců.

Oproti předešlý m rokům se zvýšila průměrná mzda zaměstnanců nemocnice. „Průměrná mzda pracovníků činila podle ředitele nemocnice 13 613 korun, u lékařů 28 832. Přitom není zcela neobvyklé, když plat lékaře dosáhl i 80 000 korun. V Baťově nemocnici však jde jen asi o šest případů,“ uvedl Král. Dodal, že v průměrné mzdě jsou zahrnuty i služby a přesčasy.

Střední zdravotnický pracovník si v nemocnici vydělal průměrně 13 424 korun, mohl však dosáhnout až 23 000 korun. Průměrná mzda farmaceutů činila 25 406 korun, u vysokoškolských nelékařů 18 109, u jiných odborných zdravotnických pracovníků středoškoláků 12 354 korun. Nižší zdravotnický personál si vydělal průměrně 10 900 korun, sanitáři 9 121, technickohospodářský pracovník 13 156 a dělnická kategorie 7 852 korun. „Je od ředitele velmi odvážný krok, že se rozhodl zveřejnit platy svých zaměstnanců. Ne každý by to dokázal. Já osobně jeho krok velice schvaluji,“ podotkl Král.

V nemocnici bylo uplynulý rok hospitalizováno 36 324 pacientů. Zařízení provedlo a vykázalo zdravotním pojišťovnám 301 190 ošetřovacích dnů, přičemž průměrná ošetřovací doba byla 7,7 dne. Celoroční využití lůžkového fondu bylo 84,14 procent, a to včetně lůžek následné péče. Počet zemřelých pacientů v Baťově nemocnici byl 957, což je o devětašedesát méně než v předchozím roce.

Celkové náklady nemocnice činily loni 962 102 994 korun, výnosy pak 955 324 617 korun. „To znamená, že ztráta nemocnice představuje asi půl procenta jejího ročního obratu. Vzhledem k ekonomický m podmínkám v roce 2001 to hodnotím jako výsledek velmi slušný. Jde totiž o ztrátu odpovídající asi nákladům dvou dnů,“ dodal Král.

Baťova nemocnice Zlín pracuje desátý m rokem jako státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Okresní úřad ve Zlíně. Základní spádovou oblastí je okres Zlín a nově i kraj, pro který Baťova nemocnice funguje jako nemocnice všeobecná.

Irena Amchová, Zlínské noviny, 9.2.2002

Ohodnoťte tento článek!