Baťova univerzita hodlá umožnit vzdělání zdravotním sestrám

„V několika českých městech je už vysokoškolské vzdělání zdravotním sestrám umožněno. Naše univerzita se sice oborově vyvíjí jiným směrem, ale snažíme se vyhovět potřebám Zlínského kraje. Jsme proto připraveni garantovat…

Zlín – Katedra zdravotnických věd vznikne s největší pravděpodobností na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. S návrhem umožnit vysokoškolské vzdělání zdravotním sestrám se na univerzitu obrátil ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy ve Zlíně Aleš Hába. Reaguje tak na tlak Evropské unie, podle níž musejí odbornou práci vykonávat zdravotní sestry s bakalářským vzděláním. V budoucnu tak sestřičky, které vystudují jen střední školu, budou moci vykonávat pouze nižší zdravotnickou činnost.

„V několika českých městech je už vysokoškolské vzdělání zdravotním sestrám umožněno. Naše univerzita se sice oborově vyvíjí jiným směrem, ale snažíme se vyhovět potřebám Zlínského kraje. Jsme proto připraveni garantovat bakalářský program realizovaný na zdravotnické škole,“ potvrdil prorektor univerzity Aleš Gregar. Dodal, že pokud se vše podaří splnit podle plánu, mohla by katedra zahájit činnost ve školním roce 2003 až 2004.

Zlínská zdravotnická škola teď hodlá splnit tři základní podmínky pro schválení akreditace studia. „Musíme vytvořit studijní program, což nebude problém. Pak musíme zajistit technické zázemí, jako jsou přednáškové sály či odborné laboratoře. Ve spolupráci s univerzitou zvládneme splnit i tuto podmínku. Nejobtížnější bude ovšem zajistit poslední požadavek, a to sehnat odborníky s kvalifikací pro výuku na vysoké škole,“ konstatoval ředitel zdravotnické školy Hába.

Pro potřeby zdravotnické katedry bude nutné zajistit alespoň jednoho profesora a tři docenty. „Snad to do podzimu letošního roku zvládneme. V současné době jednáme s několika odborníky z Baťovy nemocnice, Nemocnice Atlas a Centra reprodukční medicíny ve Zlíně, kde pracuje také jeden profesor. Vše je ale zatím v jednání,“ upřesnil Gregar.

Jaký budou mít na zdravotnictví dopad podmínky vysokoškolského vzdělání zdravotních sester, to si zatím odborníci netroufají odhadnout. Skutečností ale je, že v zemích EU nastal po zavedení vysokoškolského vzdělání nedostatek zdravotních sester. “ Stačí, když se podíváme do Anglie nebo do Německa,“ upozornil Hába.

Irena Amchová, Zlínské noviny, 22.5.2002

Ohodnoťte tento článek!