Bavorští a čeští lékaři budou spolupracovat při léčbě úrazů

ruka, úraz, zlomenina

Lékaři z Plzeňského kraje a východního Bavorska připravují projekt, který má zlepšit a usnadnit léčbu úrazů českých a německých pacientů v česko-bavorském příhraničí.

Autory projektu, jehož součástí budou odborné konzultace, pomoc při jednání s pojišťovnami, domlouvání převozu pacientů, semináře, stáže i výzkumy, jsou lékaři plzeňské fakultní nemocnice a Univerzitní nemocnice v Řezně (Regensburg). ČTK to řekl Tomáš Pavelka z Kliniky ortopedie a traumatologie FN Plzeň.

Větší provázanost českých a bavorských nemocnic pomůže lékařům i pacientům, kteří se v pohraničí sousední země zraní při dopravní nehodě, lyžování, cyklistice a podobně. Časem by mohl projekt propojit až tři desítky lokálních nemocnic a pokrýt tak území Plzeňského kraje a východního Bavorska. Podobný projekt je údajně v Evropské unii ojedinělý.

„Oba dva regiony – bývalé západní Čechy i východní Bavorsko – mají hodně společného. Jde o to zajistit péči o úrazy v oblasti, kde není síť nemocnic tak hustá,“ řekl Pavelka.

Lékaři plánují, že propojí české a německé nemocnice, aby si mezi sebou mohly posílat rentgeny pacientů. S pomocí simultánního překladu pak budou lékaři ošetřující občana druhé země konzultovat péči nebo domlouvat transporty s lékaři v domovském státě pacienta.

Počítá se také se zřízením telefonní linky pro pacienty. Člověk, který se zraní v druhé zemi a tamní lékař mu nabídne ošetření, by se mohl prostřednictvím linky spojit s odborníky ve svém státě a poradit se s nimi o navržené léčbě. Nemocnice by si také pomáhaly s domluvou s pojišťovnami v druhé zemi.

Univerzitní nemocnice v Řezně už má podle Pavelky vytvořenou síť nemocnic pečujících o úrazy, teď by se mělo propojení rozšířit i za hranice. Úzká spolupráce českých a bavorských traumatologů by mohla podle Pavelky také odstranit určitou nedůvěru, kterou mohou někteří pacienti cítit vůči zdravotnickému zařízení na druhé straně hranice. Zdravotníci požádají o dotaci v programu EU určeném pro společné česko-bavorské příhraniční projekty.

Ohodnoťte tento článek!