BBC: Rozhovor s Miladou Emmerovou

„Jakékoliv konstruktivní přínosy, které bych chtěla vnést do zdravotnické politiky, jsou odmítány, už vyzývána jsem, abych předložila koncepci, a předem už je konstatováno, že stejně nebude k ničemu,“ řekla ministryně zdravotnictví MIlada Emmerová. Celý přepis středečního Interview BBC čtěte v článku…

„Jakékoliv konstruktivní přínosy, které bych chtěla vnést do zdravotnické politiky, jsou odmítány, už vyzývána jsem, abych předložila koncepci, a předem už je konstatováno, že stejně nebude k ničemu a tak dále,“ řekla ministryně zdravotnictví MIlada Emmerová. Celý přepis středečního Interview BBC.

Moderátor Václav Moravec: Česká Poslanecká sněmovna se pře o budoucnost krajských nemocnic. Nejen o těchto sporech bude následujících třicet minut. Před námi je půlhodina otázek a odpovědí. Od mikrofonu co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Pozvání přijala a aktuálně zasedla k mikrofonu BBC ministryně zdravotnictví Milada Emmerová, která je v parlamentním studiu BBC. Přeji vám hezký dobrý den do Poslanecké sněmovny.

Dobrý den.

Máte vůbec dobrý den, když vám dva hejtmani z ODS doporučili, abyste zvážila demisi kvůli způsobu, jakým jste v úterý upozornila na možné ohrožení nemocnic v souvislosti s tou emailovou výhrůžkou?

No, já si myslím, že jejich požadavek je tak nějak, bych řekla, uniformní, aby zkrátka předvolební kampaň ani jeden den neopustila tady prostředí parlamentu, vlády a tak dále. A já už jsem si na to zvykla a…

To znamená, že máte dobrý den?

Mám celkem dobrý den, beru to s rezervou, jen mě to trošku mrzí, jak politická kultura a vůbec mezilidská kultura v naší zemi jaksi je úpadková skoro, ale nebudu už se k tomu dále vyjadřovat. Zkrátka já necítím žádný důvod, proč bych měla odstupovat. A já jsem jednala podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Vy jste v úterý zaslala hejtmanům krizový fax, ve kterém jste je žádala o přijetí preventivních opatření k zamezení případné úmyslné kontaminace léků. Hejtmani Moravskoslezského a Středočeského kraje, Evžen Tošenovský a Petr Bendl označili váš postup za zmatečný. Tady jsou slova středočeského hejtmana Petra Bendla.

Petr BENDL, /ODS/ (zvukový záznam): Vůbec nerespektovala systém krizového řízení. Ona se měla v souladu s předpisy obrátit na ministerstvo vnitra, které cestou složek integrovaného záchranného systému, cestou Policie České republiky, cestou hasičských záchranných sborů a podobně měly informovat své příslušné regionální, řekněme, členy integrovaného záchranného systému a hejtmana a ten pak měl ve spolupráci s nimi jednat. Ona toto všechno porušila a velmi zmatečným způsobem zaslala faxy a maily na sekretariáty jednotlivých hejtmanů po celé České republice v době kolem čtvrté hodiny odpolední bez jakéhokoliv upozornění a podobně. Já bych ještě bral v úvahu, kdyby se třeba obrátila osobně, telefonicky na šéfa asociace hejtmanů Evžena Tošenovského a osobně ho požádala, jestli to je natolik akutní a ona se nemůže obrátit na ministerstvo vnitra, případně na premiéra České republiky, kterého také obešla, což je šéf Bezpečnostní rady státu.

Řekl v rozhovoru pro BBC hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. Připouštíte, paní ministryně, že jste, řečeno slovy hejtmanů, porušila pravidla krizového řízení státu?

No, já si myslím, že by měli vyslechnout také druhou stranu, a to jsem teď právě já. A já chci říct, že jakmile jsme obdrželi tuto zprávu od tohoto jistého člověka, který vyhrožoval kontaminací léků a stravy v nemocnicích, dokonce tam byly vyjmenované nemocnice, kterých se to mělo týkat, že je o tom už také uvědomil, že všichni o tom vědí. Takže jakmile jsme tohle to obdrželi, tak se začalo jednat za přítomnosti bezpečnostního ředitele a některých dalších pracovníků…

Vašeho ministerstva.

Ano, našeho ministerstva, a samozřejmě první, co bylo, že pan ředitel podle svých povinností, které jsou mu, doufám, tedy dostatečně známé, tak první že informoval policii…

Rozumím vám, promiňte, rozumím správně vašim slovům, že vy si celý postup šéfa vašeho bezpečnostního odboru, tedy bezpečnostního odboru ministerstva zdravotnictví prověřujete, zda skutečně ministerstvo zdravotnictví rozesláním toho faxu a způsobem informování hejtmanů neporušilo krizový systém komunikace?

No, já si tohle to musím ověřit. Já jenom chci říct, že jakmile to nahlásil pan inženýr Hora, tak jsem považovala teda tuto situaci zatím za vyřešenou. On potom byl vyšetřován na policii údajně až do nočních hodin a když potom se druhý den dostavil a když jsme tu věc zase probírali, to znamená, to je včera, tak se usoudilo, že by bylo dobré, aby byli také informováni o tom hejtmani a všechny dotčené nemocnice, protože já jsem neměla tu jistotu, že tedy už se tak stalo, a to je jedna věc, a za druhé, byly v tom dopise onoho zvláštního člověka citovány, anebo jaksi vyjmenovávány, jak už jsem říkala, nemocnice a i vlastně kraje. A já jsem tedy řekla, že je potřeba jim dát na vědomí, že se tím toto ministerstvo zabývá, že není mrtvým broukem a že ta věc běží. To je celý důvod, proč já jsem vlastně upozorňovala nemocnice a hejtmany, přičemž jsem si byla jistá, že ta věc je ohlášena policii a policie že dělá ty zásadní kroky, které se v tomto případě dělat mají, to znamená i činnost integrovaného záchranného systému.

Stanislav Gross připustil v rozhovorech s novináři, že jste nepostupovala při varování hejtmanům před biochemickým útokem na nemocnice standardně. Řekl vám své výhrady premiér osobně?

Já jsem včera premiéra o tom ústně informovala s tím, že mi bude donesen dopis, kde ho také chci informovat o těch dosavadních postupech, protože ani v tomto případě jsem si nebyla jistá, zda to běží tímto způsobem i směrem k premiérovi. Neboli já jsem ho informovala o svojí činnosti, co jsem pro to udělala, a myslím si, že i kdyby to byla iniciativa nadbytečná, tak že rozhodně je lépe tedy udělat něco navíc než tedy vůbec nic.

On vám tedy osobně nic nevytkl dnes?

On mně nic nevytkl a já jsem mu akorát také říkala, že, mluvím tedy o tom včerejšku pořád, že mně nepřišlo, že pan bezpečnostní ředitel je úplně jistý tedy správností postupu. A pan premiér mně sdělil, že ho zná a že to je bývalý pracovník ministerstva vnitra, na kterého nebylo příliš spolehnutí. A já si právě…

To znamená, že teď, pokud dobře rozumím vašim slovům, tak vy nyní prověřujete postup vašeho bezpečnostního ředitele, ředitele bezpečnostního odboru ministerstva zdravotnictví a ukáže-li se, že opravdu byly chyby v souvislosti s tím, jakým způsobem komunikovalo ministerstvo zdravotnictví v celé věci emailového výhrůžce, tak bude ředitel bezpečnostního odboru ministerstva zdravotnictví odvolán?

No, já zatím to, ten závěr vašeho sdělení bych zatím nepřebírala. Já teďka skutečně chci vědět, jak z obecného hlediska je tento postup: když se ozve takovýhle nějaký anonym, takovéhle vyhrožování a podobně, já chci přesně vědět, co a jak se v jakém časovém sledu a v jaké návaznosti má dělat, protože samozřejmě je mi známo, že takovéto vydírání a vyhrožování není poprvé a možná, že ani naposled.

Ano, vy to vyšetřujete, necháte celou věc prošetřit a v případě, že se ukáže, že váš bezpečnostní odbor selhal, tak bude odvolán jeho ředitel?

No, tak ano, dalo, takovýto závěr by se dal přijmout, protože si myslím, že je potřeba, na takovýchto místech musí být lidi informovaní, spolehliví a není možné takové určité rozpaky, se kterými jsem se setkala v průběhu tedy tohoto činění.

Vy jste výhrady hejtmanů odmítala se slovy, že vás diskriminují a šikanují. Středočeský hejtman, místopředseda ODS Petr Bendl v rozhovoru pro BBC vaše slova odmítl.

Petr BENDL, /ODS/ (zvukový záznam): Jaká šikana, ona nás prostě vyzvala velmi nestandardní cestou, způsobem, který vůbec neodpovídá pravidlům, která je nutné, které je nutné respektovat v případě jakéhokoliv ohrožení.

Řekl v rozhovoru pro BBC středočeský hejtman Petr Bendl. Na kterých dalších příkladech by Milada Emmerová, ministryně zdravotnictví ilustrovala, že ji hejtmani diskriminují a šikanují?

No, já jsem tím nemyslela jenom hejtmany. Mě takové počínání v posledních dnech, nebo respektive po oficiálním zahájení předvolební kampaně, tak se setkávám s těmito tendencemi dnes a denně. Jakékoliv konstruktivní přínosy, které bych chtěla vnést do zdravotnické politiky, jsou odmítány, už vyzývána jsem, abych předložila koncepci, a předem už je konstatováno, že stejně nebude k ničemu a tak dále. Prostě já jsem velice tím jaksi pohoršena, protože já jsem celý život velmi pečlivě pracovala, studovala, abych neudělala žádné chyby. Také si myslím, že jsem dosáhla určitého důstojného postavení, a skutečně nakonec bych se dopracovala toho, že bych dnes a denně byl podáván návrh na mé odvolávání při mých nejlepších snahách. Takže já jsem…

DÁLE ČTĚTE:
Premiér Grosszkritizoval Emmerovou
Emmerová nevylučujeodvolání šéfa svého bezpečnostního odboru

Jak dlouho to hodláte vydržet?

No, já se domnívám, že by to snad tedy s volbami mohlo ustat. A samozřejmě až předložím koncepci a když už předem vím, že bude vlastně špatně, tak bude asi méně lidí na půdě parlamentu, s kterými bude o tom vést nějakou konstruktivní diskusi.

Když se ještě zastavím krátce u případu té výhrůžky případným biochemickým útokem. Podle deníku Mladá fronta DNES je tím člověkem, který už byl v souvislosti s výhrůžkou zadržen, voják s největší pravděpodobností, bývalý válečný veterán. Je pravda, že vám psal na ministerstvo zdravotnictví už dříve, že toto nebyla první výhrůžka?

Ano, je to pravda. Já se domnívám, také to nemám u sebe, ty dokumenty. Domnívám se, že to bylo brzy po mém jmenování, to znamená možná ještě v měsíci srpnu, kdy se opět tam zmiňoval o tom, že já jsem byla zasvěcena do problematiky stonání veteránů z Perského zálivu a že jsem vlastně namočena v nějakejch záležitostech, které by představovaly veliké peníze, náklady na to, aby se vedla soudní jednání, ale…

Byla tam, paní ministryně, nějaká konkrétní výhrůžka už tehdy v tom srpnu, kdy jste dostala ten dopis?

No, výhrůžka tam byla pouze v podobě těch financí, pokud by se jednaly nějaké, pokud by se jednalo o nějaké soudy, sankce a tak dále. Já jsem si tento dopis nechala posoudit, zaslala jsem jej na ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra a z obou těchto ministerstev mi bylo vlastně sděleno, že jde o nějakého asi člověka psychopatického ladění, tak nějak v tom smyslu, a abych se tím dále nezabývala. Teď samozřejmě když přišla tato zpráva, tak jsem si hned uvědomila, že to je asi tentýž pachatel. A opět tam bylo zmiňováno moje účast v komisi pro vyšetřování veteránů z Perského zálivu.

Vy jste se nepozastavila nad tím, že když to je výhrůžka od stejného muže, který vám vyhrožoval už v srpnu, že by byla zbytečná, nebo že jsou zbytečná ta opatření, je-li to člověk duševně nemocný?

No, že je duševně nemocný, to bychom se mohli leda tak domnívat, ale prokázané to samozřejmě není. A já si myslím, že tyhle ty výhrůžky, zvláště tedy tato nedávná, že to nelze bagatelizovat, že je lépe to vzít vážně a…

Ale to vás tedy, promiňte, to vás nezarazilo už v tom srpnu, že vám ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra řekly, že nemáte v té věci konat, protože nemuselo dojít k té výhrůžce aktuální.

No, tam totiž v tom srpnovém dopisu, tam to šlo jenom o posouzení, co to je vlastně za anglicky píšícího snad Čecha, který takovýmhle způsobem mě upozorňuje, nebo prostě, ano, mě upozorňuje na to, že by mohlo jít o nějaký soudní spor a o vyplácení spousty peněz. Také v tomto druhém materiálu je tam zmínka o zbraních hromadného ničení a tak dále. Prostě jsou to věci, které nejsou, nebyly úplně inkoherentní a těžko já můžu říct, co je myšleno vážně, co je určité memento a tak dále. Takže prostě já jsem to vzala jako skutečnost. Myslím si, že kdyby to bylo něco planého, tak že se tím také policie nezabývala, a přitom ta má profesionální zkušenosti, jak s podobnými výhrůžkami nakládat.

Připomínám, že hostem v parlamentním studiu BBC je česká ministryně zdravotnictví Milada Emmerová. Další téma – spor ve sněmovně u budoucnost nemocnic. Sněmovna odložila na pátek hlasování o návrhu sociální demokracie zakázat regionům měnit nemocnice na obchodní společnosti. Jde o onen zákon o hluku, ve kterém je ten pozměňovací návrh ČSSD. Paní ministryně, přijde vám správné, že se o tom návrhu bude ve sněmovně hlasovat v den senátních a krajských voleb, tedy v pátek?

No, já si myslím, že je to vcelku jedno, jestli to bude dnes, anebo v pátek, tím se problém neodsouvá.

Nesnižuje ale ta okolnost šanci na úspěch toho pozměňovacího návrhu, protože to byli lidovci, kteří to chtěli odložit, takže je možná pravděpodobné, že lidovci budou hlasovat proti.

No, to samozřejmě nemohu vyloučit, ale na druhé straně mám zprávy, že, a nakonec to vyplynulo z jednotlivých vystoupení, že budou komunisté hlasovat pro tento návrh, neboli pak spolu se sociální demokracií a počtem komunistů by to byla jasná většina, ale nechci nějak předjímat.

To znamená, že nemáte obavy, že by ten návrh neprošel teď?

No, tak já se domnívám, že by měl projít, i když chápu kolegu Janečka, který to kritizoval už od samého začátku, že to je nestandardní způsob, ale na druhé straně lidovci připouštěli zejména ústy pana poslance Hovorky, že je potřebný tedy takovýto stopstav udělat, zařídit, i když to není zcela standardní způsob.

Ve sněmovně se kvůli budoucnosti krajských nemocnic strhla hádka mezi občanskými demokraty a sociálními demokraty. Vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach obvinil ODS z tunelování nemocnic a dodal:

Zdeněk ŠKROMACH /ČSSD/ (zvukový záznam): Ukázali se to pánové a dámy z ODS už v době své vlády, kdy jste tady zanechali vaši spálenou zemi. Dneska to chcete udělat i v rámci krajů. Je čas udělat pořádek na krajích, je čas konečně vymést ten nepořádek, kterej tam je, a společně i s vašimi hejtmany a jejich zástupci. Když to neumíte, jděte od toho a nedělejte tady bordel.

Prohlásil ve sněmovně vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Paní ministryně, nepřispívají i sociální demokraté, například Zdeněk Škromach k tomu, že je zbytečně vyhrocená situace kolem celé té věci s krajskými nemocnicemi?

No, samozřejmě ty slovní potyčky je jedna ostřejší, druhá méně a všelijak se to střídá, ale já mám takový pocit, ať se to tedy volí jakýkoliv jazyk a jakákoliv rétorika, tak je to zkrátka nezvládnutelné. Opozice, tedy přesněji řečeno ODS, trvá na svých zásadách, pokud to mohu tak nazvat, a nikterak nejeví konstruktivní přístup k tvorbě sítě nemocnic, což si myslím, že je naprosto přirozené, že to chápe každý občan, že to není u nás žádná novinka, že se to takhle zavádí všude, aby péče byla dostupná. Všude tam, kde mají podobné úmysly jako v naší republice, kde chtějí budovat středoevropské zdravotnictví, systém, který je založený na financování ze solidárně veřejného zdravotního pojištění…

Paní ministryně, na jedné straně je tedy ten návrh, o kterém budete hlasovat v pátek, tedy pozastavení té transformace, a na druhé straně přichází do sněmovny a bude pravděpodobně probírán už na příští schůzi sněmovny návrh zákona, který má vytvořit síť spádových nemocnic s právní formou veřejných neziskových zdravotnických organizací. Proč není možné ty dvě věci spojit? Proč je zapotřebí nejdřív v rámci zákona o hluku přijímat ten návrh vašeho stranického kolegy Krákory a teprve měsíc poté přijde do sněmovny návrh o neziskových zdravotnických zařízeních?

Abych vám pravdu řekla, ten zákon o neziskových zdravotnických zařízeních, tedy lůžkového typu, je norma, která je poslaneckým návrhem, a tam vždycky je určité nebezpečí, že ten návrh nemusí být zcela kvalitní a nemusí být zcela konsensuální s ustanoveními a úmysly vlády, takže…

Vy si myslíte, ten návrh, který teď je ve sněmovně, ta poslanecká iniciativa týkající se neziskových organizací, že není zcela kvalitní?

No, tak nebyl, nebyl podle mých informací byl dost intenzivně předěláván, zejména po určitých připomínkách ze strany ministerstva financí, takže abych to shrnula, nebylo jisté, kdy tato norma bude předložena parlamentu jako poslanecký návrh a kdy bude tedy projednávána a…

Uvažujete tedy o tom, že by jako ministerstvo zdravotnictví vypracovalo kvalitnější návrh, nebo vy osobně podpoříte tu poslaneckou iniciativu?

Ministerstvo zdravotnictví mělo tohle už vytvořit dávno. Bohužel já jsem v té době ve funkci nebyla a skutečně na to se mělo pomyslet, mělo se na to pomyslet už v souvislosti s převodem nemocnic okresního typu na kraje, v tom mají naši opoziční partneři pravdu, ale samozřejmě myslím si, že nebylo zase tak, nebyl takový spěch, aby musely být nemocnice převáděny na akciové společnosti. A pokud je mi známo, tak po určitém uřeknutí se jednoho z hejtmanů k tomu došlo proto, že měli být, nebo jsou jinak odměňováni zdravotníci právě v těchto akciových společnostech.

Ano, promiňte, abychom v tom měli definitivně jasno. Rozumím vám správně, že tedy ministerstvo zdravotnictví nemá vypracovaný návrh o neziskových zdravotnických zařízeních lůžkového typu a vy s největší pravděpodobností podpoříte i tento méně kvalitní návrh v rámci poslanecké iniciativy, protože je zapotřebí?

Ano, přesně tak, jak to říkáte, tak to je, protože tenhle ten zákon už se objevil někdy, nebo ten návrh už někdy před prázdninami, kdy já jsme tedy ve funkci ještě nebyla, ale když jsem do funkce přišla, tak jsem jeho vyčištění a jeho takovou, bych řekla, racionalizaci podporovala, protože jde o to, aby ten zákon byl přijat a aby se mohly tedy nemocnice, nebo lůžková zařízení převádět na tuto právní formu. Pokud by, pokud kraje nebyly spokojeny s příspěvkovým režimem, tak totiž ani de facto nic jiného nezbylo než převod na obchodní společnosti. To je pravda, ale já myslím, že hlavním takovým motivem bylo právě to rozdílné odměňování v těchto zařízeních. Jenom abych to přiblížila, lékař, ale pochopitelně i sestra mají o několik tisíc měsíčně méně v těchto akciových společnostech a přitom vykonávají stejně kvalifikovanou a stejně náročnou práci. A to bychom vlastně měli odstranit. Já se obávám, že tahle ta skutečnost, taková i určitá existenční nejistota a to snížené odměňování, že povede ke zvýšenému odchodu našich zdravotníků do jiných zemí Evropské unie, a to je znova, nebo tedy bude to další faktor, který přispěje ke špatné organizaci zdravotní péče a tím i k jejímu prodražování.

Když Poslanecká sněmovna v průběhu celého dne rozebírala neziskové nemocnice a způsob budoucnosti krajských nemocnic, tak občanští demokraté přišli s tím, že jsou ochotni diskutovat s ČSSD na koncepci zdravotnictví. Vlastimil Tlustý řekl, které tři konkrétní věci by považovala Občanská demokratická strana za zásadní a na kterých by bylo možné se dohadovat se sociální demokracií. Návrh první:

Vlastimil TLUSTÝ /ODS/ (zvukový záznam): Za prvé, si myslíme, že každý pacient když odchází ze zdravotnického zařízení, ať už je státní, soukromé, ať už je to obvodní lékař, nebo špičková nemocnice, by měl na účet, který vystavuje toto zdravotnické zařízení jeho pojišťovně, připsat: „Viděl jsem,“ a podepsat se. To je první zdánlivě velmi jednoduchý reformní krok, kterým sledujeme informování veřejnosti o tom, kolik zdravotní péče stojí, znova zopakuji slovo informování, všimněte si, že pacient by nic nadále neplatil, pouze by viděl účet, který vystavilo zařízení pojišťovně, aby byl informován o tom, kolik ta zdravotní péče, která mu byla poskytnuta, stála.

Tolik předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý o prvním návrhu občanských demokratů, který oni považují za zásadní v souvislosti s reformou zdravotnictví. Jste ochotna o tomto návrhu uvažovat?

No, tak já bych celkem neviděla nic proti tomu, proč by občan neměl být s tím seznámen. Domnívám se ovšem, že jde jenom o nějakou závěrečnou sumu, protože občan těžko může posoudit cenu a náležitost jednotlivých taktických diagnostických a léčebných kroků. Takže pokud by šlo o tu sumu tak, prosím, ať to tedy občan ví, kolik to stojí, to, co mu bylo během hospitalizace věnováno.

Znamená to, že v tomto možném bodu byste mohli s občanskými demokraty v rámci reformy zdravotnictví najít průnik, aby měl občan – pacient přehled o tom, kolik peněz se vynakládá v souvislosti s jeho zdravotní péčí v průběhu roku?

Ano, já bych proti tomu nebyla, já myslím, že tím, že občan není o těchto cenách vlastně informován, tak to často ani nedocení. A já bych proti tomu nebyla.

Pojďme si poslechnout druhý návrh občanských demokratů, o kterém uvažují v souvislosti s reformou zdravotnictví a o kterém je možné podle předsedy poslanců ODS Vlastimila Tlustého diskutovat.

Vlastimil TLUSTÝ /ODS/ (zvukový záznam): Druhý reformní krok, který navrhujeme, je, aby v banální zdravotní péči, nikoliv v těžké medicíně, jestli to tak mohu nazvat, byl do péče o vlastní zdraví a rozhodování o nákladech v rámci této péče vtažen také pacient, aby i na něm bylo ponecháno, jaký typ péče, jaký rozsah péče a za jaké ceny je mu poskytováno, a metoda k tomu je známá, je to pojišťovací bonus, který by poskytovala pojišťovna takému pacientovi, který v rámci čerpání zdravotních služeb by čerpal zřetelně méně než srovnatelní lidé v téže věkové, pracovní a jiné kategorii.

Konstatoval ve středu v Poslanecké sněmovně šéf poslanců ODS Vlastimil Tlustý. Ten pojišťovací bonus, nebo připojišťovací bonus, je možné ho zavést jako motivační prvek, aby pacienti nechodili zbytečně k lékaři?

To jako bych zrovna nechtěla zavádět, protože je to určité omezování, a přitom pacient nemůže posoudit vzhledem ke svým znalostem, zkušenostem, zda vlastně udělal dobře, že k lékaři nešel, anebo zda se na svém zdraví a perspektivě nějak neprovinil. Kolik, proto existují lékaři, lidé, kteří mají k tomu náležité vzdělání, a to ještě navíc nestačí, je k tomu potřebná několikaletá praxe, aby lékař dovedl aplikovat své teoretické poznatky a aby měl náležitou zkušenost, a teprve poté se může rozhodovat. A kolikrát se stane, že ani to rozhodování není bezchybné, že existuje několik závěrů, několik východisek. Takže shrnu, pacient toto posoudit nemůže a vtahování pacienta do systému, to je celkem oblíbený výraz, to už jsem slyšela mockrát od kolegy Cabrnocha, lékaře…

Z ODS.

…v bývalém zdravotním výboru, z ODS. Vtahování pacienta, to mi připadá celkem nenáležitý termín, protože kvůli pacientovi celý systém existuje. Já ho tam nemusím vtahovat, ten systém kvůli němu existuje a to vtahování tak, jak jsem vždy slyšela od kolegy Cabrnocha a nakonec i v podání pana předsedy Tlustého, to vtahování je tam zapomenuto říct, že s peněženkou, protože jestliže se tam pacient on sám má rozhodovat, co by zvolil, co by nezvolil, co by bylo pro něj lepší, dražší, prostě tam je to řečeno, že tam půjde o placení.

Podle vás by tento návrh vedl k tomu, že by se zvýšila spoluúčast pacienta. Je to zjevné podle vás?

No, mně se to zdá naprosto zjevné.

A poslední návrh, který zmínil v Poslanecké sněmovně ve středu předseda poslanců ODS Vlastimil Tlustý.

Vlastimil TLUSTÝ /ODS/ (zvukový záznam): Třetí reformní krok, který se týká právě nemocnic, na které se ptáte, je krok, který rovněž svět zná. Je to zachování sítě nemocnic, ať už ve vlastnictví státu, nebo krajů, nebo měst, přičemž ovšem v těchto státních, krajských a městských zařízeních my navrhujeme připustit, aby jednotlivé primariáty provozovaly, nikoliv vlastnily, nevím, jestli to umíte odlišit, ale doufám, že ano, provozovaly soukromé společnosti, společnosti s ručením omezeným, společnosti jednotlivých lékařů, kteří by poskytovali právě v oné konkurenci služby stejně jako jiná soukromá zařízení a konkurovali by si s nimi. Toto zařízení, tato nemocnice by ovšem nadále zůstala majetkem státu, nejrůznější právní podoby, to není podstatné, jestli se to jmenuje akciová společnost, veřejně prospěšné zařízení, nebo cokoliv jiného.

Popsal třetí návrh ODS předseda poslanců této strany Vlastimil Tlustý. Je to možný kompromis mezi ČSSD a ODS, že by jenom některé dílčí ambulance a věci byly privátní, ale nemocnice jako celek by zůstala státní, tudíž není se zapotřebí obávat privatizace nemocnic v té souvislosti?

Já bych pro tento návrh také nebyla, protože mám pro to několik důvodů. Pan poslanec říká: „Stačí zachovat síť.“ Tak jestliže dnes bychom tedy hovořili o síti, neboli vůbec o existenci nemocnic na území toho kterého kraje, tak to je právě věc, kterou já bych chtěla zařídit jinak. Já bych chtěla, aby některé z těchto nemocnic, které podle akreditačního řízení byly určeny jako body v síti, ostatní by potom sloužily spíše k jiným účelům, a sice například jednak k nepřetržité lékařské službě, ale především z preference takzvaných zdravotně sociálních lůžek, s více tedy, s vícezdrojovým financováním.

Konstatuje ministryně zdravotnictví České republiky Milada Emmerová, která byla třicet minut hostem Interview BBC. Já děkuji, že jste aktuálně poskytla rozhovor BBC a někdy příště na shledanou.

Já vám taky děkuji a vám vždy a na shledanou.

Ohodnoťte tento článek!