Během pěti let vzniklo v novojičínské nemocnici špičkové onkologické centrum

Nemocnice v Novém Jičíně zajišťuje onkologickou péči pacientům z celého kraje. Na vybrané typy operací sem míří lidé z celé ČR. Provádí se zde velmi složité zákroky, které jsou díky špičkové technologii pro pacienty méně náročné, a jejich rekonvalescence je tak výrazně kratší.

Pořízení robota DaVinci v loňském roce přispělo k dalšímu rozvoji onkologického centra v souladu s evropskými i celosvětovými trendy.

Novojičínské komplexní onkologické centrum je začleněno do celonárodní sítě třinácti center určených ministerstvem zdravotnictví. Komplexní onkologické centrum v Novém Jičíně sestává ze dvou úzce spolupracujících subjektů – nemocnice, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, a privátní Radioterapie a. s., která je součástí skupiny Agel.

„Naším cílem je pacienty s rakovinou léčit všemi dostupnými moderními prostředky, ale zároveň jim umožnit léčbu v prostředí, které je jim nejbližší, tedy v léčebném režimu doma. Onkologická lůžka jsou a budou využívána tam, kde ambulantní léčba není možná,“ upřesnil ředitel Radan Gocal.

Novojičínskému komplexnímu onkologickému centru patří první místo v počtu uskutečněných radikálních gynekologických operací zhoubných nádorů provedených laparoskopicky a čelná příčka v počtu laparoskopických operací onkologických nádorů prostaty metodou radikální prostatektomie v ČR.

Komplexní onkologické centrum jako jediné v České republice léčí nově karcinom prostaty metodou permanentní brachyterapie, při níž lékaři zavádějí natrvalo zrna radioizotopu jódu do prostaty. Pacienti tak dostávají další možnost léčby karcinomu prostaty běžnou v okolních zemích, ale i na Slovensku.

„Pokud se zahájí léčba včas, pak má pacient v počátečním stadiu rakoviny téměř úplnou šanci na vyléčení,“ řekla primářka Radioterapie Renata Soumarová. V péči o pacienty je plně akceptován mezioborový týmový přístup, který zahrnuje prevenci, diagnostiku, komplexní léčbu i trvalou péči.

Indikovaní pacienti jsou léčeni nejnovějšími preparáty, které jsou dostupné na našem pracovišti mimo jiné i díky účasti v klinických studiích. „Nemocnice má obrovský potenciál a disponuje jedním z nejlépe připravených operátorských týmů v kraji. Jejímu vedení se podařilo v posledních letech získat erudované odborníky stěžejních oborů. Má stabilní špičkový tým lékařů i sester, kterým je velmi blízká empatie. Kraj bude onkocentrum podporovat v dalším rozvoji,“ potvrdil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Karel Konečný (KSČM).

Pacienti, kteří jsou léčeni v novojičínském centru, profitují z maximálně možného individuálního přístupu a zejména z možnosti ambulantní léčby.

Ohodnoťte tento článek!