Běhounek: Krizový tým posílí naše vyjednávací pozice

jiří běhounek

Asociace krajů na svém posledním zasedání zřídila krizový tým, který má posílit vyjednávací pozice s ministerstvem a pojišťovnami. „Kraje nemají dostatek možností vývoj zdravotnictví ovlivnit,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz místopředseda Asociace krajů ČR a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Na zasedání se hejtmani shodli na tom, že se připojí ke kompetenční žalobě, kterou podal k Ústavnímu soudu Ústecký kraj. Co toto připojení přesně znamená, jedná se spíše o podporu symbolickou?

Pokud by kraj jiný podával kompetenční žalobu, musí každý sám. Jde o podporu postupu Ústeckého kraje s tím, že jsme přesvědčeni,že zákonné předpisy pro samosprávu krajů neporušujeme.

Jsou nějaké další kraje, které chtějí podat žalobu?

Není mi známo že by jiný kraj tuto žalobu chystal.

Asociace také zřídila krizový tým pro vyjednávání s ministerstvem a pojišťovnami. Proč jste se k takovému kroku rozhodli?

Kraje odpovídají za zdravotnictví na svých územích, ale dle názoru Rady AKČR nemají dostatek možností jeho vývoj, způsoby financování, tvorbu vyhlášek, právních předpisů a všech souvisejících kroků ovlivnit.Bez konzultace s kraji byla zahájena centralizace specializované péče, nebyla stanovena žádná přechodná období, možnost reakce a přípravy na tuto skutečnost – traumacentra, onkocentra, kardiocentra, implantace kardiostimulátorů atd. spojené s financemi z IOP. Velmi negativním zásahem do krajského zdravotnictví je systém vzdělávání, diskriminující krajská pracoviště jak určením počtů rezidentských míst tak i přidělenými finančními prostředky, hrozící nedostatkem nástupu absolventů a postupným odumíráním jednotlivých oddělení. Systém plateb DRG a výpočty záloh též znevýhodňují nemocnice zřizované kraji. Při hrozícím nedostatku lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků je s ohledem na výše uvedené skutečnosti ohroženo cca 55 % populace v ČR zhoršením dostupnosti zdravotní péče,její kvality a úrovně.

Co si od krizového týmu slibujete?

Koordinaci postupů jednotlivých krajů ve všech otázkách spojených s jednáním s MZ, pojišťovnami a ostatními aktéry na poli zdravotnictví.Dostatek podkladů a odpovídajících dat pro rovné vyjednávání, neboť dosud jsou stále používána nesouměřitelná a nesrovnatelná data. Posílení vyjednávací pozice. Nevím zda jsou tak velké rozdíly v metodice nebo ve výkladu. Nebo zda je o účelové užívání datových výstupů.

Řešíte podobné problémy, o kterých nedávno hovořil středočeský hejtman David Rath? Tedy že krajské nemocnice neudrží kvalitu péče, protože jim VZP snížila úhrady?Jaká je situace konkrétně na Vysočině?

I o tom je krizový tým, abychom zjistily jak se situace má a vyvíjí. Je pravda,že kraj od kraje jsou rozdíly a chceme jednat se zdravotními pojišťovnami o jejich objektivizaci eventuálně zdůvodnění poklesů a jejich napravení. Na Vysočině mají 4 nemocnice stav 100% záloh, l pokles na 97 %.

Ohodnoťte tento článek!