Bendl o prodeji či pronájmu hořovické nemocnice

Titulní obrázek

„Privátní vlastník bude své zařízení spravovat vždy lépe než politik. Pohlídá nákupy léků, zdravotnického materiálu i přístrojů. Bude mít existenční zájem na spokojenosti pacientů i zaměstnanců,“ píše Bendl…

Vyjádření Petra Bendla, hejtmana Středočeského kraje

Středočeský kraj se rozhodl nabídnout k pronájmu či prodeji menší zdravotnická zařízení. Vážných důvodů k tomuto rozhodnutí je několik: Na prvním místě stojí fakt, že konkrétní vlastníci dokáží efektivněji hospodařit a hledat další zdroje financování.

Jsem také přesvědčený, že privátní vlastník bude své zařízení spravovat vždy lépe než politik. Pohlídá nákupy léků, zdravotnického materiálu i přístrojů.

Bude mít existenční zájem na spokojenosti pacientů i na spokojenosti svých zaměstnanců a na zvyšování jejich kvalifikace.

Ohlasy pacientů privátních zdravotnických zařízení, široký rozsah jimi poskytované zdravotní péče i hodnocení zdravotních pojišťoven ukazují, že se doposud obavy spojené s příchodem soukromých vlastníků do této oblasti nenaplnily.

V celé České republice již působí v oblasti zdravotnictví více než 20 tisíc privátních subjektů, mezi nimiž jsou i desítky soukromých nemocnic. Cestou k ambulantnímu lékaři si už více než deset let ani neuvědomujeme, že jdeme ve většině případů do soukromého zařízení.

Předpokládáme, že i v nabízených středočeských nemocnicích se podaří zachovat do budoucna co největší rozsah činností hrazených zdravotními pojišťovnami a rozšířit je navíc o nové služby na rozhraní sociální a zdravotní péče.

Při současných příjmech od zdravotních pojišťoven není kraj schopen ani při nejlepší vůli garantovat další rozvoj nemocnic a sledovat vývoj medicíny zejména v oblasti přístrojového vybavení.

Je také nemyslitelné, aby případné ztráty hospodaření nemocnic dlouhodobě hradil. Musel by potom brát finanční prostředky z jiných oblastí – školství, sociální oblast či údržba silnic. Tím, kdo financuje zdravotní péči, jsou zdravotní pojišťovny.

Je systémovou chybou, že jejich platby za jednotlivá ošetření pokryjí stěží základní náklady nemocnic a na další nezbytné investice nepostačí. Jsem přesvědčen, že z uvedených důvodů je zajištění chodu nemocnic svízelným problémem pro každou samosprávu, ať už jí je kraj, nebo město. Jako východisko jsme proto zvolili soutěž na prodej či pronájem těchto zařízení. Jde bezesporu o velmi významný krok a je proto pochopitelné, že vyvolává pochybnosti.

Chápu obavy zaměstnanců i veřejnosti o to, co bude s nemocnicemi dál. Podmínky i kritéria soutěže jsme nastavili tak, abychom možným komplikacím, nebo dokonce ohrožení zdravotní péče předešli. Každý zájemce musí předložit záměr provozování zdravotnického zařízení. Jakékoli jiné návrhy budou samozřejmě ze soutěže vyloučeny.

Musí také ukázat reálnou finanční rozvahu s výhledem nejméně na 5 let. Po stejnou dobu bude pod vysokou sankcí (10 miliónů korun) garantovat stávající rozsah zdravotní péče, pokud zdravotní pojišťovny nezmění své podmínky a smlouvy.

Zmíněnou pětiletou lhůtu jsme samozřejmě konzultovali s odborníky v oblasti zdravotnictví. Potvrdili, že pokud zařízení bude 5 let poskytovat kvalitní péči, bude mít klienty a bude dobře hospodařit, nikdo nebude mít zájem je omezovat nebo opouštět.

Očekáváme od nového nájemce či majitele, že bude do zařízení v nejbližších letech investovat. Výši plánovaných investic jsme proto promítli do soutěžních kritérií. Rozhodovat bude také to, jak bude zájemce garantovat současnou zaměstnanost.

Pevně věřím, že současný krok Středočeského kraje přinese Hořovicím perspektivu kvalitního zdravotnického zařízení, jehož odborná úroveň i přístrojové vybavení budou odpovídat současnému vývoji medicíny.

Ing. Petr Bendl, Berounský deník

autor je hejtman Středočeského kraje

Bendl o prodeji či pronájmu hořovické nemocnice
Ohodnoťte tento článek!