Bezpečnost nemocnic: Prevence poranění zdravotnického personálu

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádá odbornou konference pod záštitou ministra zdravotnictví JUDR. ING. MILOSLAVA LUDVÍKA, MBA. Mediálním partnerem je divize Medical Services Mladé fronty.

PROFESNÍ A ODBOROVÁ UNIE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ
POŘÁDÁ ODBORNOU KONFERENCI
POD ZÁŠTITOU MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ JUDR. ING. MILOSLAVA LUDVÍKA, MBA
NA TÉMA
BEZPEČNOST NEMOCNIC:
PREVENCE PORANĚNÍ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU

28. BŘEZNA 2017
KAISERŠTEJNSKÝ PALÁC, MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 23, PRAHA 1

Předběžný program
9:30 Registrace a ranní káva
10:00 Zahájení konference moderátorkou
Daniela Písařovicová
10:05 Uvítání hostů – Bc. Tomáš Válek, DiS., předseda Profesní a odborové unie zdravotnických
pracovníků
10:10 Prezentace výsledků průzkumu POUZP k poranění ostrými předměty – Bc. Tomáš Válek, DiS., předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků
10:20 Panel 1: Aktivity profesních asociací v oblasti ochrany zdravotnických pracovníků – Bc. Tomáš Válek, DiS., předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka, Česká asociace sester, PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., ředitel kanceláře, slovenská komora sester
a porodních asistentek
11:00 Diskuze a dotazy

11:15 Panel 2: Evidence a hlášení poranění ostrými předměty – aktuální statistiky a úskalí
Mgr. Pavel Fošum, vedoucí oddělení, Odbor ochrany veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví
MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka odboru protiepidemického, Krajská hygienická stanice hlavního města Prahy Zbyněk Moravec, inspektor BOZP, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče Ing. Gabriela Franková, zástupkyně ředitele, Spojená akreditační komise, o.p.s.
12:00 Diskuze a dotazy
12:15 Oběd

13:15 Panel 3: Příklady dobré praxe a další výzvy na poli ochrany zdravotnických pracovníků v nemocnicích Prezentace výsledků pilotního programu bezpečnostních pomůcek – Univerzitní nemocnice Bratislava PhDr. Eva Somogyiová, MPH, náměstkyně úseku ošetřovatelství, Univerzitní nemocnice Bratislava Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Iva Šípová, ústavní epidemioložka, Nemocnice České Budějovice Mgr. Petra Pevná, náměstkyně ředitele pro služby klientům, Všeobecná zdravotní pojišťovna
14:00 Diskuze a dotazy

14:20 Závěrečné slovo – Bc. Tomáš Válek, DiS., předseda Profesní a odborové unie zdravotnických
pracovníků
14:25 Občerstvení a networking

Ohodnoťte tento článek!