Bezplatné mobilní testování na HIV, žloutenku a syfilis ve Zlíně, Opavě a Olomouci

Evropský testovací týden začal. Podstatou kampaně je maximálně zpřístupnit bezplatné testování na HIV a doplňkově i na další pohlavně přenosné choroby jako jsou syfilis či hepatitida B a C.

Akce je připravována v rámci rozšířené provozní doby stávajících poraden HIV/AIDS, které provozuje Zdravotní ústav v Ostravě. Novinkou je mobilní testování v sanitce, které reaguje na současné potřeby společnosti, přiblížit testování co nejvíce lidem. Testování na HIV je anonymní a bezplatné. Testování na oba typy žloutenky a syfilis je na jméno, nicméně v případě souběhu testování na HIV, žloutenku nebo syfilis je zajištěna anonymita testování na HIV.

Akce je určena široké veřejnosti. Nechat otestovat se může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog. Testování by měli využít především lidé ze skupin ohroženějších HIV infekcí a žloutenkami, tedy muži mající sex s muži, osoby poskytující sexuální služby za úplatu a injekční uživatelé drog. Obecně řečeno, testování se doporučuje každému, kdo si není jistý a kdo chce znát svůj status.
Ve Zlíně je testování nabízeno od pondělí 21.11. 2016. Dnes, v úterý 22.11., stojí vozidlo na zlínském Náměstí míru v době 9.00 – 12.00 hodin. V Opavě bude mít sanitka stanoviště na Horním náměstí a sice ve středu 23.11. od 15.30 do 19.00 hodin. a ve čtvrtek 24.11. v čase 9.00 – 13.00 hodin. V Olomouci bude sanitka k dispozici ve čtvrtek 24.11. na Náměstí republiky v době 16.00 – 19.00 hodin. Partnerskými organizacemi osvětové kampaně jsou Státní zdravotní ústav a Česká společnost AIDS pomoc. Zdravotní ústav v Ostravě (ZÚOVA) provozuje celkem pět poraden, a sice ve Zlíně, Vsetíně, Olomouci, Opavě a Ostravě. Informace o jejich provozu najdete na webu zuova.cz.

MUDr. Ivan Tomášek ze Zdravotního ústavu v Ostravě k testování dodává: ,,Otestovat se může prakticky kdokoliv. Testy na HIV jsou anonymní a bezplatné. V sanitce se používají takzvané rychlotesty na základě odběru krve z prstu. Výsledek je oznamován na místě. Při odběru vzorku žilní krve v sanitce nebo poradně, který se zasílá do laboratoře, jsou výsledky oznamovány ve většině případů za dva dny v poradně HIV/AIDS. Může však dojít ke zdržení,“ uvedl Ivan Tomášek. Pracovníci sanitky poskytnou zájemcům všechny potřebné instrukce. Výbava vozu umožňuje testování také na žloutenku a syfilis. Testy jsou opět bezplatné a odebírá se žilní krev k laboratorní analýze. Oznámení výsledků zase probíhá v příslušné poradně HIV/AIDS. Rovněž v tomto případě pracovníci sanitky poskytnou veškeré instrukce.

Odborníci varují, že lidé se přestávají viru HIV bát a přitom počty nakažených stoupají. Mezi kategorie s rizikovým chováním patří zejména skupina MSM (muži mající sex s mužem), dále pracovníci sexbyznysu a lidé s velkým počtem sexuálních partnerů a partnerek. Nicméně každý nechráněný pohlavní styk s neznámým partnerem nebo partnerkou je rizikové chování, po kterém by mělo později následovat otestování.
Bezplatné anonymní testování HIV obecně hradí stát. Jednou z priorit současné zdravotnické politiky v ČR je podpora aktivit v oblasti HIV s cílem zastavit současný nepříznivý trend nárůstu případů HIV v ČR. Součástí je i snaha zpřístupnění testování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí široké populaci. Jedná se o velkorysou službu široké veřejnosti, která prakticky vylučuje, že by cena mohla ovlivnit rozhodnutí, zdali jít nebo nejít na test. Význam spočívá i v tom, že není třeba zatěžovat testováním primární linii zdravotní péče – praktické a ambulantní lékaře.
V současnosti jsou k dispozici léky, které dokážou virus HIV utlumit a umožnit přežití člověka po velmi dlouhou dobu. Nutnou podmínkou pro to však je, aby člověk zahájil léčbu včas. K tomu může dojít jen znalostí svého HIV statusu na základě testování.

Ohodnoťte tento článek!