Boskovická a nemocnice U sv. Anny naváží spolupráci

Provozovatel boskovické nemocnice, společnost IN Boskovice, a. s., uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci s Fakultní nemocnicí (FN) U sv. Anny v Brně. Předmětem této smlouvy je rozvíjení vzájemné spolupráce při zkvalitňování léčebně- preventivní péče poskytované pacientům obou smluvních stran…

která je vyjádřením již existující neformální spolupráce mezi oběma stranami.

„Vzájemná spolupráce bude uskutečňována v oborech gynekologie, všeobecné, cévní chirurgie a urologie, ortopedie a traumatologie, interny, neurologie, anesteziologie a resuscitace,“ uvedl generální ředitel IN Boskovice František Jimramovský.

Podle něj se fakultní nemocnice zavázala přijímat pacienty se zdravotními komplikacemi k zajištění vyššího typu péče, u nichž bude tato péče indikována boskovickými lékaři. Boskovická nemocnice se naopak zavázala přijímat na základě doporučení lékařů FN ty pacienty, jejichž zdravotní stav bude vyžadovat hospitalizaci.

„Vedení obou nemocnic jsou si vědoma potřebnosti existence lůžek chronické resuscitační a intenzivní péče a budou proto úzce spolupracovat při jejich budování v boskovické nemocnici,“ připomněl Jimramovský.

Mezi nemocnicemi byla také dohodnuta spolupráce v oblastech vzdělávání a praxe lékařů i pracovníků vykonávajících nelékařská zdravotnická povolání, v činnosti krevní banky a transfuzní stanice, v provádění laboratorních vyšetření a poskytování lékařských konzilií.

„Je samozřejmé, že touto smlouvou nebude dotčeno právo pacienta na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Naopak jsme přesvědčeni o tom, že naše vzájemná spolupráce povede k rozšíření spektra služeb obou nemocnic a ke zvýšení spokojenosti našich klientů,“ dodal František Jimramovský.

Rovnost – Brněnský a jihomoravský deník

Ohodnoťte tento článek!