Brno posílí jako centrum výzkumu

Titulní obrázek

„Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek zahájil proces racionalizace brněnských lůžkových zařízení, které přímo řídí ministerstvo. Změny, které ministr chystá, ale změní tvář celého brněnského zdravotnictví,“ píše mluvčí MZ v prohlášení…

Tiskové prohlášení MZ

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek zahájil proces racionalizace brněnských lůžkových zařízení, které přímo řídí ministerstvo. Změny, které ministr chystá, ale změní tvář celého brněnského zdravotnictví. Proto T. Julínek, spolu s řediteli největších zdravotních pojišťoven, informoval v Brně o svých záměrech jihomoravského hejtmana, brněnského primátora i představitele Masarykovy university.

„Brno posílí jako centrum zdravotnického výzkumu a vzdělávání i špičkové superspecializované zdravotní péče. Moravská metropole tak přistupuje k nutným změnám, které Prahu teprve čekají. Brno tedy získá náskok,“ uvedl ministr Tomáš Julínek. Podle něj dojde také k posílení Masarykovy univerzity, která bude schopna lépe organizovat výzkumné projekty i vzdělávání svých studentů ve specializovaných medicínských centrech.

„Změny, které ministerstvo připravilo, spočívají ve větší koncentraci lůžkové péče, v efektivnějším využití přístrojových kapacit, v lepším zapojení špičkových zdravotnických pracovníků a smysluplnějším poskytování investičních prostředků na rozvoj těchto zařízení. Tento krok povede ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče na území Brna a celého Jihomoravského regionu a přispěje rovněž k ekonomické stabilitě nemocnic,“ argumentoval 1.náměstek Marek Šnajdr.

Ministr pověřil konkrétní manažery úkoly, které povedou k racionalizaci brněnského zdravotnictví, půjde zejména o tyto kroky:

Dokončení racionalizace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a optimalizace projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) jako nedílné součásti nemocnice.


Dojde k funkčnímu začlenění CKTCH (Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie) do nemocnice.


Bude prohloubena kooperace mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny a MOÚ (Masarykův onkologický ústav) v Brně s cílem prohloubení stávající funkční návaznosti a lepšího využití kapacit zařízení.


Fakultní nemocnice Brno se stane centrem, specializované, všeobecné a urgentní medicíny regionálního významu.


Traumacentrum Úrazové nemocnice Brno bude převedeno do Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích, a to včetně stávajícího kompaktního týmu, přístrojového vybavení a vzdělávání.


Dojde k posílení ostatních poskytovatelů v regionu – zbývající péče poskytovaná v rámci ÚN Brno bude zdravotními pojišťovnami smluvně zajištěna u dalších poskytovatelů (Nemocnice u milosrdných bratří, privátní ambulance specialistů, příp. v zařízeních Jihomoravského kraje).


Jde o nutný přípravný krok pro transformaci na Univerzitní nemocnice.

Tyto kroky přinesou některé okamžité výhody. Zásadní změnou v přístupu k investicím dojde k úspoře veřejných peněz ve výši 1,5 až 2 miliard korun. Zvýší se efektivita vynakládání prostředků zdravotních pojišťoven. Dojde ke koncentraci specializované a úzce specializované péče i k optimalizaci sítě poskytovatelů zdravotní péče v regionu.

„Základním rysem všech opatření je, že se zvýší kvalita poskytované péče a přitom zůstane zachován stávající rozsah a dostupnost poskytovaných zdravotnických služeb,“ ujistil dnes v Brně ministr zdravotnictví. „Stávající stav je neudržitelný, pokud se chceme orientovat na poskytování vysoce kvalitních služeb v oblasti specializované, ale i standardní zdravotní péče na území města Brna,“ dodal T. Julínek.

Traumacentrum a jeho špičkový kompaktní tým se bude stěhuje se do nových prostor pod křídla dobře fungující Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích, kde jsou potřebné návazné obory, např. neurochirurgie a kde je možné zajistit jeho další rozvoj, včetně náročných investic. FN Brno má rovněž vhodně řešené podmínky pro leteckou záchranou službu a výhodnou dopravní polohu pro město Brno i celý region pro oblast urgentního příjmu

Současná Úrazová nemocnice trpí podle ministra nízkou ekonomickou výkonností, areál je v nevýhodné poloze, která představuje vážný problém například z hlediska bezpečnosti letecké záchranné služby. Na traumacentrum tam nenavazují další obory a vysoce specializované pracoviště je zahlceno nespecializovanou a ambulantní péčí. Zcela nevyhovující pak je stav budov a to jak po stavebně technické stránce, konstrukčně, funkčně i např. z pohledu hygienických standardů.

Běžnou péči dnešní Úrazové nemocnice podle ministra převezmou okolní nemocnice a soukromý ambulantní sektor. Nabízí se logicky kapacita městské Nemocnice u milosrdných sester. „Také soukromé lékařské ambulance musejí převzít větší odpovědnost za zdravotní péči, poskytovanou v rámci celého brněnského zdravotnictví,“ uzavřel ministr.

Současně s tímto strategickým rozhodnutím oznámil ministr zdravotnictví personální změny v těchto dvou největších nemocnicích.

Ředitelem Fakultní nemocnice Brno se stane MUDr. Roman Kraus (dosavadní ředitel Fakultní nemocnice u Sv.Anny, kde se aktivně podílel na projektu její restrukturalizace a optimalizace projektu ICRC), který bude mít spolu s dosavadním náměstkem Ing. Koškou za úkol připravit její transformaci a rovněž převod urgentní medicíny z Úrazové nemocnice.

Ředitelkou Fakultní nemocnice u Sv. Anny se stane MUDr. Vladimíra Danihelková (dosavadní ředitelka Nemocnice Břeclav, osvědčená manažerka ve zdravotnictví, která se již v minulosti úspěšně ucházela ve výběrovém řízení o místo ředitelky FNuSA). Personální řešení je logickou součástí plánovaných změn a předpokladem jejich úspěšného zajištění.

Mgr. Tomáš Cikrt, ředitel odboru komunikace s veřejností a tiskový mluvčí MZ

Brno posílí jako centrum výzkumu
Ohodnoťte tento článek!