Broumov a Opočno mají přijít o chirurgie

chirurgie, chirurgové, lékaři, operace

Celkem 24 miliónů korun ušetří krajské zdravotnictví, když k letošnímu 30. červnu skončí chirurgická oddělení nemocnic v Opočně a Broumově. Obě jsou pobočkami Oblastní nemocnice Náchod.

Podle vedení kraje jsou tato oddělení málo využívaná a zejména technicky nevyhovující a jejich uzavření přinese možnost zlepšení kvality poskytované péče v ostatních oborech.

Operační výkony opočenského a broumovského pracoviště by měli lékaři provádět v krajských nemocnicích, které mají lepší vybavení i odpovídající zázemí pro pacienty. Tento návrh však nejprve musí projednat dozorčí rada krajského zdravotnického holdingu a orgány kraje: rada, zdravotní výbor zastupitelstva a krajské zastupitelstvo.

„Operovat na sálech s vadnou elektroinstalací by znamenalo vědomé ohrožení pacientů i zdravotnického personálu. Kraj by musel nejdříve do rekonstrukce chirurgických oddělení investovat desítky miliónů korun. O chystaných krocích jsem již jednala se starostou Opočna a starostkou Broumova a ředitel náchodské nemocnice jedná s primáři,“ uvedla krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková (ČSSD).

Chirurgické oddělení v Broumově nesplňuje dlouhodobě bezpečnostní a hygienické předpisy. Tamní pracoviště je v podstatě bez personálu a využívali jej především soukromí lékaři k privátním výkonům.

V Opočně operační sály bez zásadní rekonstrukce nemohou pokračovat dál. Jsou tam prováděny jen méně náročné operace, navíc často pacientů z jiných spádových oblastí.

Zrušení lůžkových částí chirurgických oddělení nemá představovat zásadní problém v systému krajského zdravotnictví, dostupnost a kvalitu zdravotní péče tím nesníží: dosud pacienti stejně využívali především zázemí velkých nemocnic.

Broumov ani Opočno krajští zdravotníci neopustí: případné akutní, méně závažné chirurgické výkony budou provádět i nadále tamní ambulance. Plánované operace poskytnou nemocnice v Rychnově a Náchodě.

Zrušením chirurgických pracovišť se naopak otvírá prostor pro dílčí rekonstrukce – vznikne komfortní prostředí pro pacienty následné péče či rehabilitace. Lůžka opočenské a broumovské chirurgie se změní na lůžka následné péče. Rovněž jednotky intenzivní péče v nemocnicích budou dále fungovat.

„Krajské zdravotnictví by mělo díky této restrukturalizaci ušetřit zhruba 24 miliónů korun. Pracoviště v Opočně i Broumově byla dosud ztrátová, po přesunu chirurgie budou mít vyrovnané hospodaření. Změny krajské zdravotnictví nutně potřebuje, aby bylo jeho financování udržitelné a péče o pacienty co nejlepší,“ řekl hejtman Lubomír Franc (ČSSD).

Ohodnoťte tento článek!