Broumov není Bruntál, píše starostka chybujícímu ministerstvu

„Jistě již nyní víte, že nemocnice, o níž jste mluvila, se nachází v Broumově u českopolských hranic,“ píše ministryni starsostka Broumova. Bývalý ministr Ivan David totiž v roce 1999 totiž napsal dopis o nemocnici v Broumově, ale v celém textu se zmiňoval o Bruntálu…

Jedna věta, která se před časem dostala na veřejnost, vyvolala vlnu rozhořčení a nevole u těch, kterých se týkala – zdravotníků a obyvatel Broumovska. Informace, že i prachobyčejné ostříhání nehtů se může v broumovské nemocnici změnit v noční můru – je-li tam prováděno – vyburcovala broumovské zastupitele ke svolání mimořádného zasedání

Usnesení zastupitelstva uložilo broumovské starostce Libuši Růčkové napsat ministryni Miladě Emmerové dopis, v němž požaduje vysvětlení. Právě ona – byť to popírá – se měla na adresu nevelkého zdravotnického zařízení tak nelichotivě vyjádřit.

Podmínky života na Broumovsku

Ministr David, jeden z předchůdců současné ministryně zdravotnictví, psal v roce 1999 dopis týkající se nemocnice v Broumově a v celém textu se zmiňoval o Bruntálu.

„Jistě již nyní víte, že nemocnice, o níž jste mluvila, se nachází v Broumově u českopolských hranic. Věřte mi, paní ministryně, že pohled do mapy vám informaci spíš zkreslí. Nic vám totiž neřekne o tom, že jet 35 km do Náchoda, kde je oblastní nemocnice, znamená jet velmi vytíženou silnicí. Navíc 35 km je vzdálenost mezi Broumovem a Náchodem, ale z okolních obcí musí jet další kilometry navíc,“ napsala broumovská starostka ministryni.

Dále ji ujistila, že pohled do mapy nic neřekne o průjezdu Broumovskem přes kopec nazývaný Pasa nebo přes Lachov od Teplic nad Metují.

„Ten, kdo je zvyklý se v zimě pohybovat po solených silnicích, neuvěří, že do Adršpachu se často od prosince do března musí po odbočení ze silnice II. třídy jezdit rychlostí 30 km za hodinu, protože silnice se nesolí, neboť jsme v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko,“ přiblížila přírodní podmínky v odloučeném regionu.

Z nedávné historie

V letech 1996 1998 bylo město Broumov zřizovatelem Broumovské nemocnice jako příspěvkové organizace a její provoz nemalými částkami podporovalo. Od února 1999 převzal funkci zřizovatele stát s podmínkou, že bude zrušena porodnice.

Tehdy se pod petici pro zachování porodnice podepsalo 4500 občanů Broumovska. Na příspěvkovou organizaci Broumovská nemocnice byl následně prohlášen konkurz, protože dluží svým dodavatelům přibližně 16 mil. Kč.

„Této příspěvkové organizaci zřizované městem stát nepomohl uhradit dluhy, ačkoliv vůči jiným nemocnicím, jejichž zřizovatelem stát je či byl, tak učinil,“ pozastavuje se starostka nad skutečností, na kterou město dodnes doplácí.

Na námitku, že zřizovatelem Broumovské nemocnice nebyl stát, je jediná odpověď: dluhy za nemocnice jsou hrazeny z daní občanů celé republiky bez ohledu na to, zda je v jejich městě nemocnice soukromá či jiná.

„Proč toto píšu? Petice i finanční podpora dokládá, že obyvatelé Broumova a Broumovska mají o zachování nemocnice zájem,“ ujišťuje ministryni starostka Libuše Růčková.

Co se od nemocnice očekává

Jistě se najdou pacienti, kteří nebyli s péčí v Broumovské nemocnici zcela spokojeni. Tak tomu bývá všude, kde se poskytují služby. Není možné paušalizovat, každý musí zvážit svou zkušenost osobně.

„Z okruhu mých příbuzných jsme byli všichni v posledních dvaceti pěti letech ošetřováni v Broumovské nemocnici kromě zcela specializovaných operací. A nechala bych se v Broumovské nemocnici ošetřit i nadále, pokud by mi ošetřující lékař nenavrhl jiné řešení,“ brání nemocnici starostka města s tím, že vše závisí na důvěře.

Jak je to s důvěrou?

A právě důvěru v Broumovskou nemocnici může urážlivý výrok ovlivnit. Důvěru v běžné výkony, které tato nemocnice je schopná poskytovat. Nedostatek důvěry může vést k odlivu pacientů a nakonec k zániku nemocnice.

„Kdyby nemocnice v Broumově nebyla, museli bychom do Oblastní nemocnice v Náchodě nebo do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Protože podle mé zkušenosti se neobjednává k vyšetření či ošetření na konkrétní hodinu, znamená to vždy strávit vyšetřením nebo ošetřením téměř celý den,“ je si vědoma Libuše Růčková.

Je nutné reagovat na média?

Jednání zastupitelstva města, které bylo svoláno výhradně kvůli znevažujícím slovům adresovaným nemocnici, se zúčastnil i lídr ČSSD v krajských volbách v Královéhradeckém kraji. Snažil se zastupitelům vysvětlovat, že jedna věta nebo jeden článek by neměl být určující pro jednání zastupitelů.

„Ten jeden výrok však způsobil, že mi volali nemocní lidé, kteří jsou s péčí v Broumovské nemocnici spokojení a mají obavy o její další existenci. Každý občan totiž nemá neustále informace o postavení nemocnice. Osobně jsem ráda, že zřizovatelem nemocnice je Královéhradecký kraj. Kdyby tomu tak nebylo, rovněž bych se po jedné vaší větě o budoucnost nemocnice obávala. Vracím se totiž k začátku svého dopisu: když si je ministerstvo zdravotnictví schopné plést Broumov s Bruntálem…,“ neodpustila si starostka připomenout těžko omluvitelné faux pas na nejvyšších místech zdravotnického resortu

Hradecké noviny

Ohodnoťte tento článek!