Bruntálské pracoviště VZP se sloučilo s opavským

Od srpna se sloučila dvě územní pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny v kraji, bruntálská agenda je nově řízena z Opavy. Pro pojištěnce ani smluvní lékaře nemá změna organizační struktury přinést nic zlého…

:

podle tiskového mluvčího VZP Jiřího Suttnera i ředitele krajské pobočky VZP v Ostravě Milana Šindlera totiž pojišťovna zachová dostupnost a rozsah služeb a navíc zlepší jejich kvalitu.

Zdá se, že by se ani zaměstnanci pojišťovny nemuseli bát ztráty místa. Podle našich informací se ovšem výhledově zvažuje, že by v Bruntále zůstalo pracoviště o deseti lidech a další by měli dojíždět do Opavy.

“ Nezměnilo se skutečně nic, jen vedení dvou pracovišť je sloučeno a Oldřich Přikryl v Bruntále byl odvolán z funkce ředitele. Územní pracoviště řídí v Opavě Jiří Noháček,“ řekl Šindler.

Pojišťovna zachovává stávající úřadovny v pověřených obcích, v případě Bruntálska tedy ještě v Krnově a Rýmařově. Podle údajů z ústředí řídilo opavské územní pracoviště do konce července agendu z Karviné. Od srpna se slučují také pracoviště Šumperk a Jeseník.

Podobné změny zažívají i další pobočky, na Moravě ještě Kroměříž se Vsetínem, Brnoměsto s Brnemvenkovem a Vyškov s Blanskem. V Čechách již ubylo sedm ředitelů územních pracovišť. Následovat mají další organizační změny.

“ Reorganizace započatá v roce 2004 vyplývá z novely zákona o VZP,“ řekl Jiří Suttner s tím, že provozní limit jí pro každý rok stanovuje ministerstvo financí. Mezi českými pojišťovnami je procentuálně nejnižší a nikdy nebyl překročen. Případné úspory pojišťovna využívá na zkvalitňování elektronické komunikace, zabezpečení výměny průkazek pojištěnců apod.

Zhoršení služeb pro klienty nepřipadá v úvahu,“ ujišťuje mluvčí. Zatímco koncem prosince měla největší zdravotní pojišťovna v zemi 4939 zaměstnanců, teď je jich o devět méně. Suttner tvrdí, že se VZP z hlediska personálního chová racionálně:

přeskupuje pracovníky podle potřeby firmy, též z méně na více zatížená pracoviště. Nemusela zvýšit počty zaměstnanců ani na administrativu při vstupu republiky do Evropské unie, či pro zajištění agendy Českoněmeckého fondu budoucnosti a výplatu dávek sociální pomoci.

Alena Kiedroňová

Moravskoslezský deník

Bruntálské pracoviště VZP se sloučilo s opavským
Ohodnoťte tento článek!