Bude moderní, kvalitní a hezká

Rekonstrukce ústředního objektu nemocnice, takzvaného monobloku, začala předáním staveniště generálnímu dodavateli. Nejdříve vznikne přístavba radiologického oddělení a půdní nástavba pro zřízení inspekčních pokojů…

Litomyšl – lékařů. Cílem renovace je vybudování moderního zdravotnického zařízení, které svým uspořádáním, technologickým vybavením a vysokou úrovní personálu nabídne kvalitní služby.

Na letošní rok počítá přesný harmonogram výstavby s nezbytnými přeložkami sítí, novou redukční stanicí, skladem a přípojkou medicinálních plynů. Teprve v příštím roce se rekonstrukce už významně dotkne činnosti jednotlivých oddělení. Vzhledem k přesunům oddělení pro umožnění stavebních prací se předpokládá omezení provozu asi na polovinu. V této souvislosti žádá nemocnice pacienty a návštěvníky o pochopení. Úpravy oddělení v monobloku spolu s finálními úpravami komunikací a okolí bude dokončena do poloviny roku 2004.

Po skončení úprav základní části monobloku bude mít oddělení chirurgie 50 lůžek, ortopedie a gynekologie po 29 lůžkách, gynekologický stacionář pět lůžek, porodní oddělení sedm míst, chirurgická JIP šest lůžek a ARO pět. V této části monobloku bude působit téměř dvě stě zaměstnanců. Renovace znamená významný krok směrem k decentralizaci vytápění areálu nemocnice – jako první významný objekt bude mít svou lokální plynovou kotelnu.

PETRA SOUKUPOVÁ, Noviny Svitavska, 15.5.2002

Ohodnoťte tento článek!