Bude znovu otevřena plánská nemocnice?

Především zlepšením dostupnosti zdravotní péče regionu se zabývali na schůzce ústavní činitelé, krajští zastupitelé a někteří starostové Tachovska. Situace, v níž se nyní nachází uzavřená plánská nemocnice, rozpoutala mezi přítomnými bouřlivou diskusi, ve které si nejaktivněji počínali senátor Ladislav Macák a starosta Plané Karel Vrzala…

Stříbro – Především zlepšením dostupnosti zdravotní péče regionu se zabývali na své včerejší schůzce na radnici ve Stříbře ústavní činitelé, krajští zastupitelé a někteří starostové Tachovska.

Dalšími tématy jednání byla problematika dopravní obslužnosti obcí a možný nárůst kamionové dopravy na silnicích okresu v případě otevření starého hraničního přechodu Rozvadov i pro mimoregionální transport.

Na setkání, které inicioval poslanec Parlamentu ČR Václav Votava, si dali za úkol zaujmout jednotné stanovisko a společný postup při řešení zmíněných problémů regionů.

Situace, v níž se nyní nachází uzavřená plánská nemocnice, rozpoutala mezi přítomnými bouřlivou diskusi, ve které si nejaktivněji počínali senátor Ladislav Macák a starosta Plané Karel Vrzala.

„Dluhy plánské nemocnice představovaly polovinu dluhu všech nemocnic Plzeňského kraje. Proč se tedy poté, co stát přispěl na oddlužení nemocnic, také polovina částky do Plané neposlala? Přednost dostaly jiné nemocnice, ale jakým klíčem se zastupitelé při rozhodování, které nemocnici kolik dají, řídili, to nevím. V současné době, pokud nepočítáme odpisy, činí skutečné finanční závazky nemocnice zhruba 48 milionů korun,“ řekl Vrzala.

„Pak nechápu, proč chce kraj získat do vlastnictví šedesáti miliony zatíženou Vojenskou nemocnici v Plzni.“

Kraj, zdá se, totiž na pomoci plánské nemocnice zase až takový zájem nemá. Podle informací, které přednesl na jednání poslanec Votava, vrátil kraj státu dotaci ve výši 14,5 milionu korun, která byla primárně určena právě na sanování dluhů nemocnice. Proč to ale udělal, nikdo netuší.

„Již rok je na kraji zpracovaný projekt na budoucí provoz nemocnice, ale minulé zastupitelstvo zřejmě nechtělo Tachovsku pomáhat,“ prohlásil senátor a starosta Tachova Ladislav Macák.

„Nemá cenu pouze mluvit. Ať nám kraj dá šanci nemocnici zprovoznit a uvidíme.“

O možné koncepci budoucího provozu nemocnice je, zdá se, jasno.

„V první fázi by mělo být v nové budově otevřeno interní oddělení s jednotkou intenzivní péče, ve druhé pak chirurgie. Máme připraven chirurgický tým, který Planou dobře zná a má enormní zájem zde pracovat. Zájem projevili i další lékaři, ale s pochopitelných důvodu nechtějí být jmenováni. Po krajských zastupitelých požadujeme protlačení usnesení, aby hned, jakmile to bude právně možné, byla nemocnice převedena Svazku obcí a měst Tachovska a mohla být opět zprovozněna,“ dodali starostové.

„Zatím tu ale ta snaha z kraje není. Kraj hraje nečistou hru vůči občanům Tachovska, a to říkám se vší zodpovědností,“ nebral si servítky Votava.

Pro to, aby Svazek obcí a měst Tachovska společně se zastupiteli vyvinul ještě větší tlak na vedení kraje, je třeba, aby do něj vstoupilo více než současných dvacet z dvaapadesáti obcí regionu.

„Členství ve spolku obce nic nestojí. Pokud máme zastupovat zájmy celého Tachovska, musíme postupovat jednotně. Když obce nebudou chtít ke spolku přistoupit, musí alespoň vyslovit jednoznačnou podporu naší iniciativě o zprovoznění nemocnice. Ta bude mít sice méně lůžek, ale bude sloužit především k prvotnímu ošetření.

Sníží se tím i náklady na převoz pacientů do Plzně s každou maličkostí,“ uvedli starostové.

„Je třeba vstoupit do intenzivního jednání s ministerstvy, zdravotními pojišťovnami a správcem konkursní podstaty, který nyní nemocnici spravuje.“ Jedině rychlé vyřešení celého problému totiž regionu pomůže.

„Ti samí lidé, kteří vedli řeči o pomoci nemocnici před několika lety, sedí v krajských křeslech dosud. A než čekat, s čím zase přijdou, to pojďme radši na pivo,“ volá po okamžitém reakci Macák.

Tachovský deník

Ohodnoťte tento článek!