Budějovické nemocnici se daří i jako akciovce

Nemocnice České Budějovice, která patří dlouhodobě mezi ekonomicky nejstabilnější nemocnice v Česku, si udržela vyrovnané hospodaření i po 1. lednu, kdy ji kraj převedl na akciovou společnost. Za prvních šest měsíců tohoto roku vytvořila hrubý zisk ve výši 35 miliónů korun…

„Nepotvrdily se ani obavy kritiků transformace, kteří tvrdili, že akciovka se bude muset chovat tržně na úkor kvality péče o zaměstnance,“ zdůraznil náměstek hejtmana Jihočeského kraje Vladimír Pavelka (KDU-ČSL).

Českobudějovická nemocnice dosáhla v prvním pololetí letošního roku výnosů ve výši téměř 1,092 miliardy korun, což je o 27 miliónů korun více než ve stejném období minulého roku.

Hrubý zisk největšího zdravotnického zařízení na jihu Čech byl za prvních šest měsíců 35 miliónů korun.

„O dvě procenta se meziročně zvýšil počet ošetřených pacientů. V bodovém vyjádření dosáhlo zvýšení výkonnosti nemocnice pěti procent,“ uvedl ředitel obchodně-ekonomického úseku Nemocnice České Budějovice Jan Švejda.

DÁLE ČTĚTE:
Nemocnice České Budějovice zvýšila loni výnosy
Nemocnice je od 1. ledna akciovou společností
Je třeba privatizovat středočeské nemocnice?\\

Výsledky hospodaření tak podle něho potvrdily, že českobudějovická nemocnice pokračuje i jako akciová společnost ve vyrovnané ekonomické bilanci, která zajišťuje, i přes obecné problémy při financování českého zdravotnictví, její hospodářskou stabilitu.

Změna k lepšímu

„Převedení na akciovou společnost není žádnou privatizací, ale jenom změnou právní formy k lepšímu. Zprůhlednily se jednotlivé vztahy a vytváří se i větší tlak na management nemocnice,“ hodnotil hospodaření generální ředitel Nemocnice České Budějovice Jiří Bouzek.

Podotkl, že nemocnice není zařízení, které by mělo vydělávat, ale měla by dobře a dlouhodobě sloužit lidem.

Na celkových tržbách českobudějovické nemocnice se z 85 procent podílejí tržby od zdravotních pojišťoven za nasmlouvanou poskytnutou zdravotní péči. Další příjmy pak pocházejí z ryze vlastních aktivit.

Sem patří tržby za výrobu, například transfúzní oddělení dodává kreva výrobky z ní do řady mimokrajských zařízení, především do Prahy, či zdravotní péče nehrazená pojišťovnami, tedy například komerčníplastická chirurgie.

Nezbytná podmínka

„Ačkoli ekonomika patří na druhé místo, protože na prvním je péčeo pacienty, je dobré hospodaření nemocnice nutnou podmínkou právě toho, aby zdravotní péče fungovala kvalitně a na vysoké odborné úrovni,“ sdělil Bouzek.

Českobudějovická nemocnice nemá od roku 1999 žádné závazky polhůtě splatnosti vůči svým dodavatelům.

Stejně je na tom i nemocnice v Písku, zbylé čtyři okresní nemocnice zřizované krajem však vyrovnané hospodaření nemají. Podle Pavelky je to vinou státu, který je převedl na kraj ve špatném stavu.

„Chceme přimět jejich managementy k tomu, aby hospodařily bez ztrát. Nejnepříznivější situace je zatím ve Strakonicích a Táboře. Potěšitelné ale je, že i tam se tato bilance zlepšuje,“ konstatoval Pavelka a dodal, že záměrem kraje nadále zůstává převést na akciové společnosti všechny nemocnice.

Pavel Orholz, Právo

Ohodnoťte tento článek!