Budeme pokračovat v podpoře nedostatkových profesí

Boris Šťastný

Lepší odměňování zdravotníků souvisí podle ODS s finanční stabilitou. Aby ji bylo možné dosáhnout, musí dojít především ke změně systému zdravotního pojištění. „S využitím evropských fondů budeme pokračovat v podpoře nedostatkových profesí, například praktických lékařů a stomatologů. Nadále budeme podporovat zdravotníky v ošetřovatelství,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz zdravotnický expert ODS Boris Šťastný.

Ve svém volebním programu věnujete podstatnou část i zdravotnictví. Co je pro Vás ale v této oblasti nejdůležitější?

Nejdůležitější je prosadit „bezbolestnou“, citlivou reformu zdravotnictví sestávající z postupných, vzájemně navazujících kroků. Chceme garantovat finanční stabilitu českého zdravotnictví, špičkovou a dostupnou péči pacientům a vstřícný přístup spokojených zdravotníků k nemocným.

Jaké změny by podle Vás měly přijít co nejdříve a co je spíše dlouhodobým plánem?

Chceme ukotvit ve zdravotnictví takový základ, který se nebude měnit po každých volbách. Jsou oblasti, kde v zájmu celé společnosti je smysluplné hledání politických kompromisů na více volebních období. ODS má řešení pro české zdravotnictví a je připravena hledat dohodu s ostatními politickými subjekty. Co nejdříve musíme přistoupit k reformě systému veřejného zdravotního pojištění. Podporujeme zachování systému povinného veřejného zdravotního pojištění se současným zavedením citlivě nastavených motivací pacientů z hlediska čerpání zdravotní péče. Definujeme, co je standard a nadstandard. Tím také pevně zakotvíme standardní rozsah péče hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění. Rozdělení péče na základní (standardní, hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění) a péči nadstandardní (nehrazenou) se stane základem pro vznik doplňkového zdravotního připojištění. Nabízíme dlouhodobě udržitelný model organizace a financování zdravotní a zdravotně sociální péče o seniory.

Jedním z největších problémů českého zdravotnictví jsou finance a mzdy lékařů, sester v nemocnicích. Jak chcete vyřešit tento problém? Kde chcete vzít peníze?

Součástí volebního programu žádné strany není konkrétní odměňování kterékoliv profese. Abychom byli schopni lépe odměňovat zdravotníky, je zapotřebí finanční stabilita zdravotnictví. A aby jí bylo možno dosáhnout, musí dojít ke změnám, především ke změně systému zdravotního pojištění. S využitím evropských fondů budeme pokračovat v podpoře nedostatkových profesí, například praktických lékařů a stomatologů. Nadále budeme podporovat zdravotníky v ošetřovatelství. Budeme podporovat zvýšení kompetencí sester jako důležité součásti zdravotní péče zvláště o seniory. Zlepšíme ocenění jejich. Naším záměrem je vytvoření adekvátních podmínek všem zaměstnancům k práci a dalšímu vzdělávání a takové odměňování jejich práce, aby se za své platy nemuseli stydět. K tomu je potřeba více finančních prostředků. Jednak konečně nastartováním reformy, jednak hledáním úspor.

Co v současném systému považujete za vyhovující a co by podle Vás mělo být zachováno?

Zachováme nedotknutelnost soukromého vlastnictví ve zdravotnictví. To není samozřejmost, zejména pro levici. Zachováme princip povinné účasti v systému veřejného solidárního zdravotního pojištění. Chceme konkurenci více zdravotních pojišťoven, které zůstanou jako doposud veřejnoprávními institucemi a nebudeme je privatizovat. I v dalších oblastech je na čem stavět. Je třeba například pokračovat v již započaté koncentraci specializované a superspecializované péče. Co se týče zdravotnických poplatků, nebudeme ustupovat populistickému tlaku levice na jejich rušení, protože jsou jednoznačně smysluplným prvkem systému.

Ve svém programu uvádíte, že odstraníte chaos v poplatcích. Chcete je vrátit v původní verzi?

Sociálně citlivá spoluúčast pacientů na financování zdravotní péče přispívá ke zvýšení dostupnosti nejmodernější léčby vážných onemocnění a ke zkrácení čekacích dob na náročné zdravotní výkony. V souvislosti s regulačními poplatky budeme hledat dlouhodobě udržitelný model tak, aby systém byl účinný a sociálně přijatelný. Systém regulačních poplatků musí zůstat srozumitelný pro poskytovatele i spotřebitele zdravotní péče, proto musí být jednoduchý a s co nejmenším počtem výjimek. Také odstraníme chaos, který je důsledkem anarchie a vědomého porušování zákona ze strany krajů pod vedením ČSSD. Zachováme námi zavedenou sociální ochranu občanů v podobě limitu spoluúčasti, který chrání statisíce lidí.

Dále uvádíte, že chcete posílit kontrolu státu nad penězi ve veřejném zdravotním pojištění, nad zdravotními pojišťovnami a kvalitou poskytovaných služeb. Jakým způsobem to chcete udělat?

Jednoznačně prostřednictvím konkrétních legislativních opatření. Posílení kontrolních mechanismů státu nad pojišťovnami je nevyhnutelné. Co se týče zlepšení kvality poskytovaných služeb, jsme vedeni snahou o trvalé posilování práv pacienta. Pacient musí mít přístup ke všem potřebným informacím. Musí vědět, jaké povinnosti má vůči němu zdravotnické zařízení i zdravotní pojišťovna. Garantujeme občanům právo vybrat si zdravotnické zařízení, zdravotní pojišťovnu i pojistný produkt. Zavedeme možnost podat si stížnost na kvalitu a zajištění péče i pojištění. Zasadíme se o zásadní zlepšení přístupu zdravotníků k nemocným a vymýcení korupce ze zdravotnictví.

Chcete také prosadit nepodkročitelné čekací doby na operace. Co by tento závazek znamenal pro zdravotnická zařízení, pojišťovny, pacienty…?

Pacienti budou mít zákonem danou garanci, že zdravotnické zařízení jim musí do určité, vyhláškou určené doby, poskytnout plánovanou zdravotní službu. Vždy však bude samozřejmě přihlédnuto ke zdravotnímu stavu pacienta, hovoříme tedy samozřejmě pouze o maximálních čekacích lhůtách.

Ohodnoťte tento článek!