Budeme se muset zbavit předsudků a přijmout realitu

„Časem si budeme muset zvyknout na lékaře z východoevropských zemí,“ upozorňuje v rozhovoru okresní zdravotní rada Helena Syrovcová. V horizontu pěti let by mohlo dojít k nedostatku atestovaných lékařů…

Nymburk – Nářky na špatnou sociální situaci té které profese jsou slyšet dnes a denně snad ze všech stran. Nejinak tomu je i u lékařů. Pokud se situace nezlepší, může se stát, že nebudou mít o svou profesi zájem a bude jich nedostatek. Kdo je nahradí? „Časem si budeme muset zvyknout na lékaře z východoevropských zemí,“ upozorňuje v rozhovoru okresní zdravotní rada Helena Syrovcová.

Objevují se náznaky, že v horizontu pěti let by mohlo dojít k nedostatku atestovaných lékařů v okresních nemocnicích na chirurgii, interně nebo anesteziologii. Co si o tom myslíte?

K úbytku specialistů pravděpodobně dojde. Nebude to způsobeno tím, že by lékaři neměli zájem o tyto obory, ale dojde k tomu, protože jsou nedostatečně odměňováni za svou práci. Mzdy jsou dány tarify podle vyhlášky. Pokud lékař neslouží lékařskou ústavní pohotovostní službu, jeho plat se nepohybuje nikterak výrazně nad průměrnými platy v naší republice. Jestliže se někde plat lékaře uvádí v rozmezí 40 až 60 tisíc korun, pak je to dáno především výkonem ústavní pohotovostní služby. Musí sloužit velmi mnoho přesčasových hodin, což mu ovšem na druhou stranu neumožňuje zákoník práce. Ředitelé nemocnic jsou povinni dodržovat zákoník práce a stanovený počet přesčasových hodin. Lékař si potom nevydělá peníze, které si podle kvalifikace zaslouží. Dokonce to není ani k tomu, aby lékař důstojně uživil svou rodinu. Ekonomický důvod úbytku lékařů v některých profesích se dá očekávat. Není to žádné plané strašení. Sama jsem se mohla přesvědčit, že sehnat anesteziologa do nymburské nemocnice bylo zpočátku problematické. Všech lékařů se týká další povinné postgraduální vzdělávání, kterému musí věnovat mnoho času. Srovnáme-li toto úsilí s odměnou, která je čeká za jejich práci, vidíme propastný rozdíl. Ten může vést lékaře k tomu, že se budou věnovat lukrativnějším činnostem. Soukromá praxe je nepochybně výnosnější, ovšem i tam mají příjmy svá omezení. Co se týče ústavní péče, musím konstatovat, že do budoucna může být z četných ekonomických důvodů ohrožena.

Nedostatečné financování státních nemocnic vede mnohdy jejich ředitele k tomu, že musí obcházet platné zákony. Pokud například chtějí získat kvalifikovaného doktora, mnohdy se pohybují na hraně zákona, obcházejí platné směrnice a vyhlášky, nedodržují zákoník práce, nebo jsou dokonce nuceni falšovat mzdové výkazy. Co si o tom myslíte?

Popravdě řečeno ani nechci vědět, jak to někde funguje. Musím ovšem připustit, že na to, aby byl stoprocentně dodržen zákon, musí mít nemocnice více zaměstnanců. Více zaměstnanců s sebou samozřejmě nese více mzdových prostředků, na což nemocnice dnes nemají. Nepoužila bych slovo falšování, ale ředitelé nemocnic jsou určitě nuceni hledat vhodná řešení odměňování svých zaměstnanců. Pro ředitele je to skutečně svízelná situace, neboť zaměstnanců opravdu potřebují více. Takové zařízení by ovšem za této situace na sebe ani nevydělalo. Zákoník práce nastavil určité regule, které je velmi obtížné dodržet. Dokonce i pro nestátní zdravotnická zařízení. To si nemusíme nalhávat. Řešit se to dá snad jedině výpomocí externích pracovníků. Podle zákoníku může doktor sloužit jenom 200 hodin přesčasové práce, ale stejně pracuje více, než je záhodno.

Může ředitel státního zdravotnického zařízení vůbec zaplatit lékaři 200 přesčasových hodin?

Těm nejkvalifikovanějším lékařům, kteří mají vyšší mzdové tarify, dost těžko. Je to systémová chyba ve financování zdravotnictví.

Špidla prohlásil v prosinci minulého roku, že si dokáže představit, že do roku 2050 by mělo v Čechách pracovat kolem milionu cizinců, kteří by nahradili české pracovníky. Dokážete si takovou situaci představit i v lékařství?

Nemyslím si, že by příliv lidí s vyšším vzděláním byl tak velký, neboť zde je jazyková bariéra. Zatím by to bylo možné na nižších zdravotnických funkcích, jako jsou uklízečky, ošetřovatelé a zdravotní sestry. Lékaři by asi přišli až následně. Jako si zvykl západní svět na emigranty z východního bloku, tak my si budeme muset zvyknout, že zde bude pracovat dvouatestovaný lékař z Ukrajiny nebo odjinud. Záležet bude také na tom, zda kvalifikace případných lékařů z jiných zemí bude odpovídat našim požadavkům. Nevím, jestli mě osobně je tato představa příjemná nebo nepříjemná, ale musím se zahledět do naší minulosti. Západní svět na lékaře, kteří odsud emigrovali, také určitě pohlížel s nedůvěrou, ale zvykl si na ně a řada českých lékařů se stala uznávanými specialisty. Budeme se muset zbavit předsudků a pohlížet na to jako na přirozenou věc.

MICHAL PLAVEC, Nymburský deník, 27.4.2002

Ohodnoťte tento článek!