Budou odcházet čeští lékaři do zahraničí?

V Evropě je velký zájem o české lékaře. Německo, ale i některé severské státy jim nabízejí lákavé pracovní příležitosti, slibují mnohonásobně vyšší platy, než mají doma. Budou čeští lékaři masově odcházet do zahraničí?…

V Evropě je velký zájem o české lékaře. Německo, ale i některé severské státy jim nabízejí lákavé pracovní příležitosti, slibují mnohonásobně vyšší platy, než mají doma. Budou čeští lékaři masově odcházet do zahraničí a bude nás mít kdo léčit?

„Ráda by emigrovala téměř polovina českých lékařů. Do budoucna to bude vážný problém,“ soudí prezident České lékařské komory David Rath. Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer ale oponuje: „Odchod rozhodně nebude dramatický.“ Připouští, že ale přece jenom mnoho lékařů o odchodu uvažuje. Pokud by se splnilo očekávání a skutečně čeští lékaři masově začali odcházet do ciziny za prací, pak by zejména státní nemocnice měly velké problémy. „Neměl by kdo léčit. Na plánované operace by se čekalo dlouho. České lékaře by museli nahradit lékaři z východních zemí,“ soudí Rath.

Lákavá nabídka

Sousednímu Německu, odkud je zájem o české lékaře největší, bude podle sociologických výzkumů během sedmi let scházet až 27 000 lékařů. Dokonce zvažují i tzv. zelené karty, které by umožnily mnohem snadněji získat zahraničním uchazečům práci. ČR má nyní lékařů 30 000. „Každý by tedy našel uplatnění. Nečekám ale, že všichni odejdou. Pravda je, že v některých českých okresech a oborech už je lékařů málo. A netýká se to jen příhraničních okresů, ale i vnitrozemí. Například do záchranné služby sháníme lékaře už tři měsíce, ale není žádný,“ říká David Rath. Předseda Lékařského odborového klubu Milan Kubek soudí, že o kvalifikované lékaře je zájem hlavně v německých nemocnicích, kde jim nekladou prakticky žádné bariéry. A pak v oborech, kde komunikace s pacienty víceméně není nutná, jako jsou například chirurgie, anestezie, rentgenologie a biochemie. „Něco jiného je, kdyby si český lékař chtěl otevřít soukromou praxi v Německu. Pak získat smlouvu s tamními pojišťovnami je velmi složité,“ soudí Kubek. Konkurenční odborový svaz zdravotnictví a sociální péče si však myslí, že právě jazyk je velkou překážkou. „Většinou to vždy skončí na nedokonalé znalosti jazyka a na Západě se na komunikaci lékaře s pacientem dá mnohem víc než u nás. Proto si myslím, že masově lékaři odcházet nebudou. Tak dobře německy neznají,“ soudí předseda svazu Jiří Schlanger. Dodává, že někteří možná odejdou a pak se vrátí. „Pokud by to byla běžná praxe, pak by českému zdravotnictví mohla i pomoci.“

Rozhodují peníze

Odchod českých lékařů do zahraničí, a na tom se shodují všichni, není motivován lepší medicínou, která by se na Západě dělala, ale především penězi. „Zatímco český lékař vydělá se všemi službami a příplatky v průměru 28 000 korun měsíčně, tak v zemích, které české lékaře lákají, je to měsíčně přibližně 5000 eur, a to je pětkrát víc. Můžeme se pak divit, že chtějí odejít?“ klade otázku Kubek. „Pokud lékaře dostatečně nezaplatíme, můžeme očekávat, že budou do zahraničí odcházet. A až vstoupíme do Evropské unie a pohyb pracovních sil bude volný, může to pro české zdravotnictví mít katastrofální důsledky,“ tvrdí Kubek. Uvedl, že jeho svaz bude dál usilovat o podstatné zvýšení platů lékařů, a to minimálně na trojnásobek průměrného platu v zemi. Smutné vyhlídky doplňuje ještě prezident Rath: „Zájem o medicínu klesá. Učím mediky, a tak vím, že 30 až 50 procent z nich vůbec neuvažuje, že do medicíny nastoupí. Rovnou se těší na farmaceutické firmy, které jim dají mnohem větší plat, anebo jdou mimo obor. Ročně absolvuje fakulty asi 1300 studentů medicíny. Minimálně 300 z nich vůbec o lékařské praxi neuvažuje,“ řekl Rath.

I v ČR bude lékařů stále méně

Rok 2004 bude pro ČR krizový. Starší ročníky lékařů budou mít nárok na penzi a mladí jejich odchod nestačí nahradit. Jenom na udržení stavu bude zapotřebí ročně dva tisíce nových lékařů. To je už dnes vyloučeno, protože fakulty jich zdaleka tolik neopouští. Nezbude nic jiného než nábor lékařů na Ukrajině, v balkánských zemích a jinde. „Jestli stát nezmění svůj přístup k lékařům a jejich odměňování, budeme si muset během několika let zvyknout na úplně jinou, zřejmě horší medicínu, než na kterou jsme dosud zvyklí. A možná i na komunikační problémy s lékaři-cizinci. Bude to znamenat pro všechny velký šok. Je na příští vládě, aby na to myslela a nový ministr udělal taková opatření, která udrží české lékaře doma,“ uzavřel doktor Rath.

Jediná cesta: zvýšit platy

„Jedinou cestou, jak kvalifikované lékaře udržet v ČR, je zvýšení jejich příjmů, a to zvyšováním platů v nemocnicích, ale i umožněním souběhu práce v nemocnici s provozováním privátní praxe,“ soudí Milan Kubek, předseda Lékařského odborového klubu. Tvrdí, že nová vláda bude muset s platy zdravotníků něco udělat. „Český lékař si za rok vydělá v průměru 10 000 eur. To má lékař ve vyspělé západní zemi za dva měsíce. V Americe jsou platy ještě mnohem vyšší než v Evropě. Například roční příjem praktického lékaře činí 140 000 dolarů, gynekologa 200 000, anesteziologa 244 000, chirurga 225 000, ortopeda 305 000 a kardiochirurga skoro půl miliónu dolarů. Platy českých zdravotníků jsou nesrovnatelně nižší,“ řekl Kubek. Nemá-li podle něj česká medicína stagnovat, musíme zrušit bariéru mezi soukromým sektorem a nemocnicemi. Pokud se to podaří, pak to bude znamenat velký přínos pro pacienty, protože nemocnice si udrží kvalifikované odborníky, které dokáže zaplatit, vyšší konkurence mezi soukromými lékaři povede ke zvýšení kvality a dostupnosti péče, lékaři v nemocnicích uvidí perspektivu v ČR a nebudou odcházet, o české nemocné se tedy v nemocnicích nebudou starat pouze Slováci, Ukrajinci atd.

Nečekám rozhodně nic dramatického

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ BOHUMIL FIŠER:

* Saská vláda láká české lékaře k práci v zahraničí. Víte o tom?

Ano. A nejen ona. Před časem se na nás obrátila i norská vláda a chtěla naše lékaře. Nabídky využilo jen velmi málo doktorů.

* Přesto ale podle výzkumu o práci v zahraničí uvažuje až polovina českých lékařů, zejména mladých.

Odchod každého z nich by byl naprosto legitimní. Myslím si ale, že co do počtů to rozhodně nebude nic dramatického. Záleží to na životní úrovni lékařů. Jestliže český lékař má dnes v průměru 28 000 Kč měsíčně, tak za vyšším platem, který je spojen s přesídlením do cizí země nebo denním cestováním, nepůjde. Navíc, řekl jsem, že platy lékařů se musí trvale zvyšovat a jsem přesvědčen, že tomu tak bude. Chápu ale, že když má začínající lékař osm nebo deset tisíc korun měsíčně a v Německu mu nabídnou 2000 eur, tak ho to může zlákat. Je i na nás, aby nástupní platy lékařů byly také vyšší. Němci mají zájem jen o vysoce kvalifikované síly. A ty i u nás mají slušný plat, například 50 000 měsíčně.

* Jak by Česká republika řešila situaci, kdyby byl odchod do zahraničí přece jenom velký?

Nedostatek lékařů se už někde projevuje a některé nemocnice v důsledku toho zahájily nábor například na Slovensku. Slovenští lékaři nám dobře vyhovují, protože znají řeč a mají stejné vzdělání jako naši lékaři. Nezhoršila by se zdravotní péče. Ale kdybych byl slovenský ministr zdravotnictví, rozhodně bych se snažil udržet je na Slovensku.

* Ale my jsme v Čechách a máme už lékařů nedostatek.

Nevylučuji, že nábor by musel být i ze států bývalého východního bloku, zejména z Ukrajiny a některých balkánských zemí. Věřím však, že k tomu nedojde.

Václav Pergl, Právo, 9.7.2002

Ohodnoťte tento článek!