Budou se shánět peníze na zdravotnictví

„V současné době zdravotní pojišťovny přerozdělují 60 procent výběru pojištění a 40 procent si ponechávají na své činnosti. My hodláme tento poměr změnit tak, aby se více finančních prostředků dostalo do zdravotní péče…

PRAHA – Ministryně zdravotnictví Marie Součková, náměstek ministryně Rostislav Čevela a ředitel odboru zdravotní péče Pavel Březovský seznámili novináře s některými zásadami připravovaných zákonných norem.

„Pracujeme na zákonu o způsobilosti k výkonu povolání jak lékařů, tak pracovníků ve zdravotnictví. Obě dvě tyto zákonné normy budou obsahovat transparentní registr o vzdělávání pracovníků v daných profesích, aby pacienti měli možnost seznámit se s jejich dosaženou kvalifikací. Budeme dbát na kvalitu a dostupnost zdravotní péče,“řekla ministryně zdravotnictví. Uvedla, že podpoří dostavbu zdravotnických zařízení. Počítá s příspěvkem na plánovanou rekonstrukci dětského pavilonu Fakultní nemocnice Motol. Na investice bude pro příští rok žádat ze státního rozpočtu 5,3 miliardy korun. „Sděluji jasné stanovisko, že nehodlám začínat stavby na zelené louce,“ zdůraznila Součková. Dodala, že pomoc nemocnicím zaměří především na to, aby do roku 2005 vyhověly podmínkám stanoveným atomovým zákonem. To znamená, aby byly vybaveny takovými přístroji, které odpovídají zákonu i centralizované péči. Ve všech krajích chce Součková ustavit komise z krajských zástupců a poskytovatelů péče a dohodnout s nimi vytvoření zdravotní sítě, která bude občanům vyhovovat kvalitou i dostupností.

„V současné době zdravotní pojišťovny přerozdělují 60 procent výběru pojištění a 40 procent si ponechávají na své činnosti. My hodláme tento poměr změnit tak, aby se více finančních prostředků dostalo do zdravotní péče. Fondem na rozvoj moderní medicíny chceme zajistit dofinancování těch oblastí ve zdravotnictví, které nemohou být ze zdravotního pojištění hrazeny. Jde především o nákladné operace, ke kterým je třeba i technické vybavení. Fond by měl být financován vícezdrojově a ročně doplňován o dvě až tři procenta z objemu ročního prodeje cigaret a alkoholu,“ uvedla Součková. O jednání se Svazem pacientů informoval novináře náměstek ministryně zdravotnictví Rostislav Čevela. Sdělil, že devitalizace není povolena, ale na základě nových podnětů ze strany svazu bude zahájena nová diskuse. Podklady svazu posoudí expertizy odborných úseků ministerstva a obdrží je rovněž Česká lékařská komora. Hlavním garantem realizace této metody by měla být vědecká rada ministerstva. Na dotaz Haló novin, jak pokročilo jednání mezi ministerstvem a ombudsmanem Otakarem Motejlem týkající se informování pozůstalých o zdravotní dokumentaci vězně v Ostravě-Heřmanicích, odpověděl Březovský, že nahlížení do zdravotní dokumentace je dáno zákonem a je možné jej změnit pouze zase zákonem. Upřesnil, že by k tomu mělo v brzké době dojít, protože zákon je připraven do legislativního procesu.

(jšd), Haló noviny, 10.8.2002

Ohodnoťte tento článek!