Budou uvažovat i o cétéčku

Svitavská a litomyšlská nemocnice patří společně s chrudimskou, pardubickou a ústeckoorlickou k pěti podporovaným zdravotnickým zařízením v rámci Pardubického kraje. Do obou nemocnic bude postupně investováno více než…

půl miliardy finančních prostředků.

Svitavy – Pouhé necelé dvě desítky občanů se zúčastnily veřejné besedy, kde byl mimo jiné představen projekt pří-stavby zdejší nemocnice. Akci uspořádalo město společně se zdravotnickým zařízením.

Podpora města je významná

„Cítili jsme určitý dluh, že jsme tak významnou investici občanům nepředstavili již dříve,“ řekl v úvodu setkání ředitel nemocnice Pavel Havíř.

O rozvoj zdravotnického zařízení se trvale zajímá i samo město, které je významně podporuje i finančně. V minulosti putovalo z městské pokladny na jeho rozvoj zhruba 40 miliónů korun.

„Velmi si vážím toho, co udělalo zastupitelstvo ještě v době, kdy nemohl nikdo tušit, zda bude uvolněna individuální státní dotace,“ komentoval pětimiliónový vklad města do projektové dokumentace přednosta okresního úřadu Václav Olbert.

Zejména nevyhovující stav operačních sálů a chybějící oddělení akutní medicíny bylo důvodem současné investice.

„Vedle toho, že se nám podaří vytvořit moderní operační trakt, se do nemocnice opět vrátí oddělení klinické biochemie,“ konstatoval Havíř.

Ukončení přestavby je plánováno v roce 2004. Hrubá stavba by však měla být pod střechou do konce letošního června.

„Nejhorší máme již za sebou, teď od nás můžete očekávat jenom zlepšení,“ slíbil na besedě přítomným garant projektu a zároveň také člen svitavského městského zastupitelstva František Pechanec.

Mírný nárůst personálu

Lůžková část nemocnice se rozšíří o pět lůžek ARO a jedno na intenzivní péči, která má nyní šest míst. „Vybudované oddělení akutní medicíny předpokládá nástup nových lékařů a středního zdravotnického personálu, nijak dramaticky však ke zvýšení pracovníků nedojde,“ konstatoval ředitel svitavské nemocnice na jeden z dotazů pří-tomné posluchačky.

Na otázku, zda se zdejší zdravotnické zařízení dočká CT přístroje odpověděl:

„V současnosti sice nezískáme smlouvu s pojišťovnou, nicméně během dou až tří let bude situace zřejmě jiná.“ Ze slov Pavla Havíře vyplynulo, že v době realizace stavby bude vedení zařízení vážně uvažovat o zakoupení cétéčka. Není tedy vyloučeno, že v krátké době bude vedle litomyšlské nemocnice vybavena tímto přístojem i svitavská.

ZUZANA FRUNIOVÁ, Noviny Svitavska, 17.5.2002

Ohodnoťte tento článek!