Budou ze zlínských nemonic akciovky?

Záměr transformace zdravotnických zařízení zřizovaných Zlínským krajem bude ve středu projednávat zastupitelstvo Zlínského kraje. Pokud zastupitelstvo záměr schválí, znamená to, že nemocnice ve Zlínském kraji budou, patrně ve dvou etapách, přeměněny v akciové společnosti…

Vláda a zákonodárci vládní koalice jsou proti takovým krokům a pokusili se tento postup do přijetí zákona o neziskových organizací zablokovat.

Na návrh poslance Filipa (KSČM) byl do zákona o veřejném zdraví poslaneckou sněmovnou schválen pozměňovací návrh, podle kterého nesmí být nemocnice zřízené krajskými samosprávnými celky přeměněny na obchodní společnosti.

Tento zákon však dosud nenabyl právní moci a čeká jej ještě cesta do senátu a schválení prezidentem. Pokud nenastanou neočekávané komplikace a prostoje, může Zlínský kraj nemocnice transformovat dříve, než doplňující návrhy projdou oběma komorami a nabudou právní moci.

Nemocnice v Uh. Hradišti by měla být podle našich informací přeměněna na akciovou společnost do srpna letošního roku. Zatímco podle ODS je transformace na společnosti jedinou možnou cestou, jak mohou nemocnice vybřednout z letitých problémů, politici vládní koalice před transformací varují.

„Jsme proti privatizaci nemocnic. Budeme prosazovat podobu neziskových veřejnoprávních institucí,“sdělil nám poslanec za ČSSD Antonín Seďa. Shodne se v tom s lidoveckým poslancem Ludvíkem Hovorkou, který se přímo obrací ke členům zlínského zastupitelstva.

„Věřím, že členové zastupitelstva Zlínského kraje budou rozhodovat s vědomím odpovědnosti za téměř 600 000 obyvatel našeho kraje a že do poslední chvíle utajený návrh přeměny nemocnic na akciové společnosti neschválí,“uvedl. Zítřejší jednání zastupitelstva ZK je veřejné.

Jiří Jilík, Slovácké noviny

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

MUDr. Jiří Bakala, Baťova krajska nemocnice Zlín

Batova nemocnice byla vždycky privátní/1927-1945/. Fungovala zde dozorčí rada,kde se vše projednávalo a dozorčí rada Batova podpůrného fondu kdy, ředitel Dr. Albert byl zároveň předsedou správní rady Batova podpůrného fondu.

V této době zde byl nejlépe vedený ústav s dokonale zavedeným system zdravotní a sociální péče. V této privátní nemocnici bylo vše podřízeno heslu prvního ředitele BN dr.B.ALBERTA -CENTREM VEŠKERÉHO DĚNÍÍ MUSÍ BÝTI PACIENT. Toto heslo se dnes v obměněné formě ve světě užívá jako PATIENT ORIENTED MEDICINE. Ještě maličkost k zákonu o zákazu privatizace nemocnic

nikomu zřejmě nevadí,že zákon je průlomem v přístupu k cizím majetku,zatím jen okleštuje krajský majetek-příště třeba váš nebo můj, nikomu zřejmě nevadí,že zákon je protiústavní /v rozporu se zákonem o VÚC/, nikomu zřejmě nevadí ,že vznikla koalice ČSSD KSČM ,která možná bude dále pokračovat ještě 1 rok a my se budeme divit.

P.S.Napsal jsem knihu Batova nemocnice 1927.2002 použil jsem hlavně dokumentů.Archiv udr.Alberta a Batovy nemocnice v letech 1927-1942.

Tento archiv jsem obdržel od manželky dr Albertamjterá loni zemřela ve věku 102 let. Archiv obsahoval spousty dokumentů o řízení privátního zařízení.Možná by nebylo od věci se zabývat Batovým podpůrným fondem který se od roku 1970 v Evropě rozvíjí-pod názvem Corporate Social Resposibility (CSR) viz citace :

Společenská odpovědnost firem, neboli Corporate Social Resposibility (CSR) je v České republice fenoménem posledních let. Zejména po květnovém vstupu naší země do Evropské unie nabývá tato aktivita, která spojuje podnikání se společenskými hodnotami, na mnohem větší důležitosti. Naše firmy jsou totiž povinny prokazovat stejnou sociální a ekologickou uvědomělost jako již řadu let prokazují firmy starých členských zemí EU. jde o dobrovolnou snahu firem chovat se lépe k lidem i okolnímu prostředí (zákazníkům, investorům aj.), nesoustřeďovat se pouze na ekonomický zisk, ale i na environmentální a sociální aspekty své podnikatelské činnosti. Tím jsou dány také tři

základní pilíře CSR –

oblast ekonomická,

sociální

environmentální.

CSR však není ničím novým. Již ve 20. a 30. letech minulého století pochopil slavný Tomáš Baťa, že jen s maximalizací zisku nemůže jeho firma dlouhodobě vydržet. Proto se např. zakládaly Baťovy školy práce, Baťovy nemocnice nebo Baťův podpůrný fond. Zaměstnanci měli navíc možnost podílet se na zisku společnosti. Ve světě se CSR začala systematicky rozvíjet až v 70. letech minulého století. Dodnes je založena na dobrovolnosti, z čehož plyne také skutečnost, že pro ni neexistuje žádná jednotná definice. O první se v tzv. Zelené knize o Evropském rámci CSR pokusila až v roce 2001 Evropská komise. Nejdiskutovanějším tématem však zůstává její měřitelnost, vyhodnocování a možnost ověřování pravdivosti publikovaných informací.…

Ohodnoťte tento článek!