Budoucí zdravotní sestry pojedou do Budapešti

Do mezinárodního projektu Bridges across Boundaries byla vybrána i Střední zdravotnická škola v Prostějově, která jako jediná v České republice představí na hlavním sympoziu v Budapešti svůj autoevaluační projekt…

Prostějov –

Hlavním cílem Autoevaluace, neboli podrobného zkoumání názorů a vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči, je zjistit, jak jsou studenti připraveni na výuku, kolik času věnují jednotlivý m předmětům a jaké zdroje využívají při své každodenní přípravě.

„Mezinárodního projektu se letos účastní deset evropských zemí, mezi nimiž je i Česká republika, “ uvedla učitelka Ivana Vychodilová s tím, že Ústav pedagogických věd Filosofické fakulty Masarykovy university koordinuje tý – my sedmi základních a středních škol mimo jiné i z Prostějova, Olomouce a Ostravy.

Také reakce rodičů jsou prý velmi pozitivní. „Se školním projektem mě dcera seznámila minulý rok, “ prozradila jedna z maminek, která se do něj i osobně zapojila. „Nejvíc si cením zájmu školy o naše děti a jejich budoucnost,“dodala.

„Evaluační techniky nám pomohly odhalit některé důležité informace, které u nás vyvolaly impuls ke změně již zaběhnutého stereotypu,“řeklaředitelka Střední zdravotnické školy v Prostějově Ivana Hemerková.

Prostějovský den

Budoucí zdravotní sestry pojedou do Budapešti
Ohodnoťte tento článek!