Bulovka bojuje proti infekcím

MRSA.

Nemocnice Na Bulovce získala certifikát za projekt omezení výskytu infekcí ve zdravotnických zařízeních.

V Nemocnici Na Bulovce, která je akreditována Spojenou akreditační komisí (SAK), trvale probíhají kontrolní i výukové programy personálu, které se zaměřují na udržování resp. zvyšování kvality léčebné péče.

V rámci těchto programů se pracovníci odpovídající trvale vzdělávají a rozvíjejí další činnosti. V roce 2014 byli se svým projektem „Implementace preventivních opatření u infekce spojené s poskytováním zdravotní péče v podmínkách velkého zdravotnického zařízení“ vybráni do celostátního programu Project HOPE, kde zastupovali naši nemocnici.

Tým ve složení MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., Mgr. Klára Rašková a Bc. Eva Pekárková obhájil projekt v lednu 2015. Projekt bude v následujících měsících realizován při poskytování zdravotní péče v naší nemocnici.

„Smyslem projektu je omezit výskyt infekcí, které vznikají ve všech zdravotnických zařízeních v celém světě v souvislosti s pobytem pacientů v nemocnici. V našem zdravotnickém zařízení by měl být výskyt těchto závažných komplikací omezen na co nejmenší míru tak, aby Nemocnice Na Bulovce byla bezpečným místem s minimálním výskytem těchto infekcí,“ uvedl mluvčí nemocnice Martin Šalek.

Ohodnoťte tento článek!