Bulovka modernizuje ozařovny z peněz EU, zvládne více pacientů

euro

Zkrátit čekací doby na ozáření a přijmout do péče více pacientů s rakovinou umožní projekt komplexního onkologického centra ve Fakultní nemocnice Bulovka, který představil první náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr.

Komplexní centrum na Bulovce je jedním z největších onkologických pracovišť v Česku. V síti jich z původních 18 zůstalo po loňském ministerském auditu 13. Ostatní léčí dál, ale ztratila přídomek komplexní, tím pádem i nárok na evropské peníze.

Ministerstvo chce za přispění evropských peněz dostat vybavení center na evropskou úroveň.

V projektu, který bude završen na konci listopadu, dává Bulovka na softwarové vybavení a modernizaci lineárního urychlovače z Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 11 milionů korun.

Dalšími 14 miliony korun přispívá stát. „Cílem je růst kvality a efektivity, rozšíření možností radiační péče a zvýšení bezpečnosti pacientů i obsluhujícího personálu,“ shrnul přínos projektu Šnajdr.

Komplexní centrum na Bulovce spolupracuje s Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovou nemocnicí. Ústav radiační onkologie na Bulovce se věnuje komplexní nechirurgické léčbě nádorů radioterapií, chemoterapií, hormonální léčbou, bioterapií a podpůrnou léčbou.

K radioterapii využívá Bulovka čtyři lineární urychlovače. Modernizován je verifikační systém, který zpracovává a uchovává informace z průběhu ozařování. Lékaři je pak mají k dispozici v kterémkoli okamžiku léčby. Zároveň s novou softwarovou verzí se obnovuje i hardware, dosavadní již přestával vyhovovat nárokům rostoucího objemu dat.

Jeden z lineárních urychlovačů bude doplněn o nový zobrazovací detektor, což umožní přesněji nastavit pro pacienty dávky ozáření. Pro kvalitní obraz stačí i nižší dávky. V rámci radioterapie se rovněž zvyšuje počet stanic, na kterých lékaři stanovují cílové objemy záření, a stoupá i počet stanic pro plánování léčby.

Bulovka modernizuje ozařovny z peněz EU, zvládne více pacientů
Ohodnoťte tento článek!