Bulovka vybudovala novou přípravnu léků pro pacienty s rakovinou

sestra, infuze, kapačka

Fakultní nemocnice Bulovka vybudovala novou přípravnu léků pro pacienty s rakovinou jako součást své nemocniční lékárny. Bulovka tvoří s Thomayerovou a Všeobecnou fakultní nemocnicí komplexní onkologické centrum.

Vlastní příprava cytostatik je nutnou podmínkou. Novou přípravnu slavnostně otevřeli nový ředitel Bulovky Petr Zajíc, který do funkce nastoupí 1. srpna, a zastupující ředitel Tomáš Podlešák. Přípravna začne poskytovat služby od poloviny září.

Nemocnice dostala na novou přípravnu ze státního rozpočtu přes 19 milionů a dalších téměř 12 milionů zaplatila sama. „Nová přípravna zlepší kvalitu péče o pacienty a zvýší bezpečnost personálu,“ řekl Podlešák. Zajíc doplnil, že přípravna je důležitou součástí nemocniční péče. Věří, že toto špičkové pracoviště posílí prestiž nemocnice.

Přípravna ředí jednotlivě pro každého pacienta dávky cytotoxických látek a přípravků biologické léčby v přísně sterilním prostoru uvnitř izolátoru. Infuzní roztoky a injekce nemají dlouhou trvanlivost, proto se chystají až těsně před podáním pacientovi. Náměstkyně ředitele pro onkologickou péči profesorka Jitka Abrahamová zdůraznila, že bez centrálního ředění léků moderní onkologie být nemůže.

Mluvčí nemocnice Jakub Hofmann připomněl, že Bulovka má centrální přípravu cytostatik ve své lékárně od roku 2000, vybudovala ji jako první z pražských nemocnic. Ve spolupráci s Ústavem radiační onkologie tak vzniklo v té době špičkové pracoviště v ČR pro přípravu cytostatik.

Onkologie i onkologická farmacie ale udělaly od té doby obrovský pokrok. Vedle léků pro chemoterapii se začala vyrábět také biologická léčiva. Vyvinuty byly nové léky, počty léčených pacientů trvale rostou. Proto bylo nutno přípravnu cytostatik modernizovat a rozšířit.

Nová přípravna je v nejnižším podlaží starší budovy Ústavu radiační onkologie. Odpadá převoz naředěných cytostatik z poměrně vzdálené lékárny, tím se čekání na naředěný lék zkrátí. Další urychlení přinese i to, že přípravna je vybavena třemi izolátory, dosud měla jen dva. Pracoviště je rovněž vybaveno v Česku unikátním zařízením na bezpečné zničení cytotoxického odpadu, a to košem Pacto Safe s přímým zatavováním každé dávky odpadu do speciální folie.

Bulovka vybudovala novou přípravnu léků pro pacienty s rakovinou
Ohodnoťte tento článek!