Cabrnoch: nemohou přežít oddělení, která nemají pacienty

Smůlu mají ti, kteří si slibovali od pondělní návštěvy europoslance Milana Cabrnocha zachování dětského a porodnického oddělení v kutnohorské nemocnici. Plánovaná redukce místního zdravotnického zařízení byla tématem setkání poslance Evropského parlamentu Milana Cabrnocha s Romanem Koženým…

Kutná Hora – pověřeným řízením kutnohorské nemocnice, a jeho zástupcem Zdeňkem Nováčkem.

Podle poslance je velkým problémem to, že ve většině nemocnic ve Středočeském kraji, které mají dobře zařízená dětská oddělení, chybí pacienti. „Čtyři kvalitní oddělení by v kraji stačila,“ vyjádřil svůj názor Cabrnoch.

Populace stárne, a tím je potřeba klást větší důraz na péči o starší občany. „Je nutné odbourat bariéru, že poskytování takové péče je něco podřadného,“ uvedl poslanec a pokračoval:

„Je jí třeba, a to je důležité. Protože zdravotnictví je služba a má plnit poptávku. To není záležitost jenom naší země, ale i celé Evropy.“ Tato zdravotnická zařízení by se podle něj měla postarat o občany, kteří mají chronické nemoci.

„Každá nemocnice typu Kutné Hory, Čáslavi, Mělníka, Hořovic a dalších má mít takovou lůžkovou část, kde se léčí lidé, kteří potřebují, aby se o ně někdo dva tři měsíce i déle staral,“ konstatoval Cabrnoch.

Nastíněné řešení by mohlo vést i k lepšímu využití budov jednotlivých nemocnic. Poté se europoslanec konkrétně dotkl problému kutnohorského zdravotnického zařízení.

„Jestliže porodnice a dětské oddělení nejsou dostatečně využívány, tak je hřích držet tam lékaře, sestry, prostory. Pokud se zdejší rozhodnou, že péči o děti převedou do ambulantní části, tak si myslím, že jde o rozhodnutí zodpovědné a správné,“ uvedl Cabrnoch. Stejné diskuse o problémech ve zdravotnictví slýchává poslanec i v zemích Evropské unie.

„Je to tak i v Belgii a v Německu. Není to tím, že by něco bylo špatné v Kutné Hoře. Je to tím, že se mění svět, společnost a ruku v ruce s tím i zdravotnictví,“ dodal Cabrnoch.

RADEK KOLÍNSKÝ, Kutnohorský deník

Ohodnoťte tento článek!