ČAFF: Povinnost certifikace podle Etického kodexu splnili všichni zaměstnanci členských firem

pero, dokumentace, podpis

Etický kodex ČAFF, který v půli loňského roku podstatně zpřísnil, ukládá povinné přezkoušení zaměstnanců členských firem, kteří přicházejí do kontaktu se zdravotníky. Zkouškou úspěšně prošlo zatím 1130 lidí. Certifikace je pro všechny členské firmy povinná.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČAFF

„Kodex vyžaduje etické jednání členů nad rámec stanovený zákonem a plně odpovídá současným evropským standardům. Certifikace je povinností, takže nyní už nikdo nemůže argumentovat neznalostí pravidel,“ vysvětluje výkonný ředitel asociace Martin Mátl.

ČAFF má nově možnost uložit členské firmě za porušení kodexu pokutu až do výše jednoho milionu korun.

„Naším cílem je zvýšit úroveň odborných znalostí z oblasti etiky a práva. Je to trend, který přejímáme od Evropské generické asociace. Seberegulace je totiž integrální součástí našeho chování a vystupování na trhu,“ říká Martin Mátl.

Etický kodex definuje např. informace o přípravcích, propagační materiály, ale i činnost obchodních zástupců, pravidla pro výstavy, sponzorování kongresů a pořádání firemních seminářů či granty. Upravuje i vztahy se zdravotnickými odborníky, způsob komunikace s veřejností, obchodní vztahy s partnery nebo poskytování slev ze strany farmaceutických firem.

Povinnost absolvovat test ze znalostí Etického kodexu ČAFF čeká i všechny nové zaměstnance členských firem, kteří budou mít v popisu práce i kontakt se zdravotnickými odborníky.

Etický kodex ČAFF jde v mnoha ohledech nad rámec povinností, jež ukládají existující zákony a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Navazuje na evropskou úpravu, kterou připravila Evropská generická asociace (EGA).

Ohodnoťte tento článek!