ČAFF přijala přísnější etický kodex

kalendář, léky, stetoskop, zdravotnictví

Česká asociace farmaceutických firem zavádí pro své členy nový etický kodex. Je přísnější než právní předpisy České republiky a nařízení SÚKL

TISKOVÁ ZPRÁVA ČAFF

Česká asociace farmaceutických firem zpřísnila svůj etický kodex. K jeho aktualizaci došlo po pěti letech. Nový etický kodex jde v mnoha oblastech nad rámec obecně závazných právních předpisů ČR a dodatečných požadavků Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

„Přijetí a dodržování kodexu je nutnou podmínkou členství v České asociaci farmaceutických firem,“ vysvětluje její mediální zástupce Michal Uryč. „Nová verze vychází z přísných etických pravidel, která přijalo Evropské sdružení výrobců generických léků a biosimilars (EGA) na konci loňského roku.“

Kodex zpřísňuje například podmínky pro práci zástupců farmaceutických firem. „ČAFF se navíc rozhodl zavést povinnou certifikaci pro každého, kdo přichází do kontaktu se zdravotnickým odborníkem. Certifikát je možné získat až po absolvování náročného testu ze zákona o regulaci reklamy, zdravotnické legislativy i vnitřních pravidel etického chování,“ říká Uryč.

Etický kodex ČAFF reguluje jednání farmaceutických společností v široké škále jejich činnosti. Definuje, jak musí vypadat propagační materiály, ale také zásady chování pro činnost obchodních zástupců, výstavy, sponzorování odborných kongresů a pořádání firemních vzdělávacích seminářů, či granty. Kodex také upravuje vztahy se zdravotnickými odborníky a institucemi, s pacientskými organizacemi, nebo způsob komunikace s veřejností.

Kompletní verze je dostupná na www.aff.cz/kodex//

Ohodnoťte tento článek!