ČÁP přináší pacientům užitek

Městská nemocnice již zhruba tři roky využívá systém s názvem Čáslavský plán, zkráceně ČÁP. Spojení tří subjektů, Městské nemocnice Čáslav, ZP Metal-Aliance a manažerské firmy Tým DG plus…

Spojení tří organizací slibovalo zajistit vynikající lékařské ošetření, otevřenost ke klientům. Jakých úspěchů dosáhl projekt spolupráce?

Čáslav – Městská nemocnice již zhruba tři roky využívá systém s názvem Čáslavský plán, zkráceně ČÁP. Spojení tří subjektů, Městské nemocnice Čáslav, Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance a manažerské firmy Tým DG plus, slibovalo pacientům výrazně lepší zajištění péče o jejich zdraví, krátkou čekací dobu na ošetření a účelné hospodaření s penězi. Zdravotní péči klientům ČÁPu zajišťuje skupina praktických lékařů, vybraní specialisté a městská nemocnice. „Účast obvodních a dětských lékařů byla velmi důležitá, aby se rozšířil počet klientů Čáslavského plánu, tedy pojištěnců Metal-Aliance. To se podařilo, ale ne tak, jak si vedení Čáslavského plánu původně představovalo,“ konstatoval Josef Špaček, praktický lékař pro děti a dorost a jeden z členů dozorčí rady Čáslavského plánu. „Účelem plánu bylo zkvalitnit péči o pacienty, zlepšit jejich informovanost, dostupnost péče, a o to se nemocnice snažila. Zatím jsem neslyšel od žádného z pacientů MetalAliance, že by měl nějaké stížnosti, v mnoha případech si tento systém chválili. Pojišťovna jim poskytuje řadu výhod, rehabilitační péči, vitamínové prostředky a další,“ doplnil Špaček. V Čáslavském plánu je zavedený objednávkový systém, který garantuje klientům dodržování termínů objednaných vyšetření s významnou mírou jistoty, že nestráví zbytečně mnoho času v čekárnách lékařů. Čáslavský plán garantuje objednaný termín s přesností patnácti minut. Zárukou kvality poskytované zdravotní péče by měla být odborná komise zdravotníků Čáslavského plánu, složená z pěti lékařských špiček. Mezi nimi jsou přednosta chirurgického oddělení Jan Spáčil, přednosta interního oddělení Květoslav Srnský, dále Michael Hejný, který je přednostou porodnicko-gynekologického oddělení, Magda Hanzlová, praktická lékařka pro děti a dorost, a Bohuslav Procházka, praktický lékař pro děti a dorost a dětský kardiolog. „Za celou dobu, co plán funguje, jsme se zatím jako komise nesetkali,“ sdělila Magda Hanzlová.

KATEŘINA KOUBOVÁ, Kutnohorský deník, 6.2.2002

Ohodnoťte tento článek!