ČAS: O konkrétním zlepšení situace je předčasné hovořit

Ministerská opatření z minulého roku měla vyřešit akutní problém s nedostatkem zdravotních sester. Jak situace po několika měsících vypadá? „O konkrétním zlepšení je z našeho pohledu předčasné hovořit. Stále ještě totiž probíhá systém zvyšování platů,“ reagovala na dotaz Zdraví.Euro.cz zastupující prezidentka České asociace sester Anna Skalická.

Minulý rok se o problematice nedostatku zdravotních sester hodně hovořilo. Jaká je situace nyní? Domníváte se, že došlo k určitému zlepšení?

O konkrétním zlepšení je z našeho pohledu předčasné hovořit. Stále ještě totiž probíhá systém zvyšování platů. Můžeme snad zatím mluvit o jakési stabilizaci nedostatku všeobecných sester. Finanční ohodnocení je jednou z forem stabilizace. Dalším prvky jsou pracovní podmínky, prostředí, bonusy a podobně. To také vidíme v dlouhodobém horizontu.

Ministerstvo přijalo určitá opatření a sestry měly od července dostat přidáno. Víte jak situace aktuálně vypadá? Dostaly sestry slibované peníze?

Nemůžeme paušalizovat, byl to proces, který trval několik měsíců. My jsme sledovaly tento proces dle vládního nařízení v průběhu září a října formou průzkumu na naších webových stránkách. Z výsledků anonymního šetření jsme zjistily, že skutečné plnění vládního nařízení bylo provedeno v cca 50% zdravotnických zařízení všech typů. Tedy jak ve státních, tak v akciových společnostech, s.r.o. a podobně. Zda všechny sestry dostaly zmíněných 2500 Kč je spíše další otázkou. Jedním z bodů vládního nařízení bylo zařazování sester do tarifních tříd dle jejich pracovního zařazení.V tu dobu však již mnoho sester bylo zařazeno správně a tudíž další posun nebyl nutný. Plánujeme provést další šetření.

Někteří ředitelé dokonce tvrdili, že budou muset propouštět, aby mohli ostatním sestrám přidat. Máte informace o tom, že někde k něčemu podobnému došlo?

My tuto zprávu z regionů nemáme. Zatím se na nás neobrátila žádná kolegyně, že by se jí toto stalo. Pokud některá ZZ musela provést některé organizační změny tak nebyly zdůvodněny tím, že se musely zvýšit platy sester. Finance na toto navýšení poskytly totiž pojišťovny ze svých prostředků, nikoliv ZZ.

Máte nějaké osobní prognózy, kdy by se situace mohla skutečně stabilizovat?

Z našeho pohledu je toto dlouhodobý proces, který bude potřebovat komplexní řešení. Toho dosáhneme jen tím, že vláda a ministerstvo zdravotnictví bude akceptovat sestry jako součást zdravotnického týmu.
Problémů ve zdravotnictví je mnoho a sestry jsou jedním z nich. Podhodnocení práce nelékařů, ale i lékařů, je důsledkem dlouhodobě neřešených problémů. K jejich řešení musí být nejen vůle, ale i kompetentnost.

Ohodnoťte tento článek!