Celiaci berou VZP útokem

Zájem, jako doposud nikdy, projevují klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny o příspěvky na bezlepkovou dietu. Jen za první tři červencové týdny, kdy mohli žádat o příspěvek na speciální potraviny nakoupené v prvním pololetí letošního roku, se jich přihlásilo bezmála dva a půl tisíce.

TISKOVÁ ZPRÁVA VZP

VZP jim za tuto krátkou dobu vyplatila 7,3 milionu korun. Pro srovnání: za celý loňský rok to bylo 16 milionů. Vše nasvědčuje tomu, že nabídka benefitů, která je pro celiaky u VZP ve srovnání s konkurencí dramaticky výhodnější, přivedla většinu pacientů právě k této pojišťovně.

Ještě před třemi lety vyplatila VZP nemocným s celiakií na příspěvcích za celý rok sotva 5,5 milionu korun. Letos stačily pouhé tři týdny, aby tato částka byla překonána skoro o dva miliony. Žádosti bylo možné začít podávat právě až od prvního prázdninového měsíce – příspěvky se vyplácejí dvakrát do roka, vždy na bezlepkové potraviny nakoupené v uplynulém pololetí. Lhůta pro podání žádosti o příspěvek za první šest měsíců končí 31. srpna.

To, že VZP vyplácí celiakům mladším 18 let (resp. studentům do 26 let) rok od roku více peněz, souvisí v prvé řadě s tím, že od roku 2013 zvýšila příspěvek až na 6 tisíc korun. To nemá v konkurenci ostatních zdravotních pojišťoven obdoby. Když se to rozneslo v komunitě nemocných, řada z nich pak přehlásila své děti právě k nejsilnější tuzemské pojišťovně.

Celiakie je dědičné onemocnění způsobené trvalou nesnášenlivostí lepku, což je směs bílkovin z pšenice, žita a ječmene. Požití lepku se u postižených projevuje poruchou střevního vstřebávání a dalšími potížemi v důsledku zánětlivého poškození střeva. Proto musí dodržovat bezlepkovou dietu, což je ovšem finančně náročné.

Aby mohli klienti VZP čerpat příspěvek na bezlepkovou dietu, musí předložit mimo jiné doklad o diagnóze celiakie (pokud dosud tento doklad nepředložili). Tu je možno jednoznačně stanovit pouze na základě provedené endoskopie a vyhodnocení bioptického vzorku sliznice střeva nebo při prokázané desetkrát vyšší hladině protilátek IgA proti lepku, než je norma.

Ohodnoťte tento článek!