Centra dětské traumatologie se potýkají s problémy

Určujícími faktory jsou nejen závažnost poranění, ale i rychlost a kvalita ošetření. Kvalitní a komplexní péči poskytují Centra dětské traumatologie (CDT), deklarovaná letos v únoru, která tvoří síť organizačně propojených pracovišť, v nichž je 24 hodin denně k dispozici tým odborníků. Provozní náklady CDT jsou však velmi vysoké, často se potýkají…

Ročně se v České republice zraní 300 tisíc dětí, z nich zůstává 3 tisíce trvale postiženo, 450 jich následkům zranění podlehne.

Jičín – Určujícími faktory jsou nejen závažnost poranění, ale i rychlost a kvalita ošetření. Kvalitní a komplexní péči poskytují Centra dětské traumatologie (CDT), deklarovaná letos v únoru, která tvoří síť organizačně propojených pracovišť, v nichž je 24 hodin denně k dispozici tým odborníků.

Vysoké náklady

Provozní náklady CDT jsou však velmi vysoké, často se potýkají s nevyhovujícím technickým vybavením, navíc mají tato pracoviště povinnost statistických evidencí a zpracování shromážděných dat, sloužících pro analyzování příčin úrazů a následně zpracování preventivních programů.

„Dětská traumatologie je multidisciplinární odvětví, vyžadující sehranou spolupráci specializovaného týmu,“ uvádí v tiskové zprávě MUDr. Petr Havránek, CSc., vedoucí Centra dětské traumatologie ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze – Krči, který se zabývá koordinací dětské traumatologie v ČR. V mnohém je péče o závažně poraněné dítě dražší než o dospělé, protože na pracovišti CDT musejí být schopni ošetřit děti od novorozenců po dorostence vzrůstu dospělého člověka, což klade velké nároky na variabilitu různých pomůcek. Velké nároky jsou kladeny i na stavebně prostorové dispozice zdravotnického zařízení, zastaralý stavební fond je snad největším handicapem českého zdravotnictví. Děti jsou mnohdy hospitalizovány v mnohalůžkových pokojích s nedostatkem sociálních zařízení, chybí místa k pobytu rodinných příslušníků, což snižuje efekt vysoké úrovně odborného ošetření poraněných dětí, které je jinak s vyspělou Evropou srovnatelné.

Péče v okresní nemocnici

Na to, jaké podmínky mají dětští pacienti v okresní nemocnici, jsme se zeptali primáře Ivana Rýdla:

„Dětské oddělení s kapacitou třiadvaceti lůžek je v novém pavilónu. Úrazy dětí řeší chirurgové, u nás hospitalizujeme pouze lehčí případy.“ Dětskou chirurgií se na jičínském pracovišti všeobecné chirurgie zabývá MUDr. Miluše Bernardová, traumatologií MUDr. Petr Janata.

„Některé těžké úrazy převáží záchranná služba přímo na dětskou traumatologii do Hradce Králové. Pokud je malý pacient v přímém ohrožení života, je nutné ve spolupráci s oddělením ARO stabilizovat jeho základní životní funkce a poté je rovněž transportován na kliniku, s níž máme velmi dobrou spolupráci,“ říká dr. Bernardová. Počet dětských úrazů pravidelně stoupá v letním období, podle dr. Bernardové jich dokonce s každým rokem přibývá. Letos naštěstí nezaznamenali na Jičínsku mnoho skutečně závažných případů, počet pacientů transportovaných do Hradce Králové nepřekročil pět.

Současná síť fungujících CDT zahrnuje v ČR šest pracovišť: v Praze – Krči, v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Brně a Ostravě. Aby byla spádovost republiky zcela pokrytá, je žádoucí zřízení CDT v Českých Budějovicích a Plzni.

JINDRA VÁCHOVÁ, Noviny Jičínska, 12.9.2001

Ohodnoťte tento článek!