Centra onkogynekologie a perinatologie si rozdělí 1,4 mld. Kč

Evropské dotace za víc než 1,4 miliardy korun si rozdělí specializovaná centra, která se zaměřují na onkogynekologii a na péči o předčasně narozené děti. Podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) získalo 28 projektů.

Modernizace svých center se dočká například fakultní nemocnice v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni a Hradci Králové, pražský Ústav pro péči o matku a dítě, nemocnice Bulovka a Motol a další zdravotnická zařízení. Informovala o tom Ivana Svobodová z Centra pro regionální rozvoj ČR, které má přidělování dotací z IROP na starosti.

„Podpořené projekty se zaměřují na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků tak, aby se zvýšila kvalita péče o pacienty a zajistila se diagnostika, léčba a záchyt časných stádií onkologických onemocnění. Příjemci podpory jsou Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii,“ uvedla Svobodová.

Onkogynekologie se zabývá léčbou gynekologických nádorových onemocnění, která patří k jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v Česku. Pacientkami jsou často ženy ve věku nad 50 let, které jsou i bez zdravotních komplikací nejohroženější skupinou na trhu práce. V případě perinatologické péče mají podpořené projekty podle Svobodové pomoci kromě předčasně narozených dětí také jejich rodičům, jelikož péče o tyto děti může zhoršit sociální a ekonomickou situaci celé rodiny.

Projekty byly podpořeny v rámci výzvy IROP „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“, u všech se výše podpory z evropských fondů pohybuje mezi 40 a 60 miliony korun. Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosince 2019.

Integrovaný regionální operační program nahrazuje v novém programovém období 2014-2020 regionální operační programy, které spadaly pod kraje. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro Českou republiku vyčleněno 125,6 miliardy Kč. Program se zaměřuje na dopravní infrastrukturu a obslužnost, sociální problematiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energetické úspory v bydlení či územní dokumentaci obcí.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!