Centrální úložiště, aneb lékový záznam pacienta

Titulní obrázek

Co je nové centrální úložiště? Na to Právu odpověděla Veronika Petláková, mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv:
Centrální úložiště bylo zřízeno podle zákona o léčivech v rámci programu eHealth ministerstva zdravotnictví. Jeho provoz byl zahájen 31. prosince 2008…

Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

K systému úložiště se v současné době postupně připojují všechny lékárny v ČR. Z celkového počtu zhruba 2600 je aktuálně připojeno 1150 lékáren, které do úložiště zasílají hlášení o výdejích léčivých přípravků na lékařský předpis a bez předpisu s omezením. Již nyní řada pacientů využívá úložiště k výdeji léčiv s obsahem pseudoefedrinu.

Do úložiště je lékárníkem ukládán záznam o výdeji léku s identifikací pacienta číslem pojištěnce. Při dalším výdeji lze tak ověřit, že nebyl překročen měsíční limit pro výdej pseudoefedrinu. Po připojení lékáren bude následovat fáze využívání systému pacienty a lékaři. Díky centrálnímu úložišti budou moci využívat moderního systému elektronického předepisování.

Z údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích (včetně údajů o dávkování, o výši úhrady ze zdravotního pojištění a výši doplatku započitatelného do ochranného limitu atd.) se bude vytvářet a v úložišti uchovávat elektronický lékový záznam pacienta. Pacient dostane k dispozici jedinečný nástroj, s jehož pomocí bude moci lépe sledovat vlastní léčbu a prostředky na ni vynaložené.

Pro pacienty, lékaře a lékárníky přinese systém výhody přesné a rychlé komunikace, jako je omezení chyb při předepisování či výdeji léčiv.

Právo

Centrální úložiště, aneb lékový záznam pacienta
Ohodnoťte tento článek!