Centrum klinického výzkumu získalo peníze na výměnu výzkumníků

laboratoř, věda, výzkum, mikroskop

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (ICRC) získalo 3,7 milionu korun z evropského fondu Horizon 2020 na sledování biologických procesů ve velmi malém měřítku nanostruktur.

Peníze poslouží na výměnu studentů a výzkumníků s dalšími partnery, řekl ČTK mluvčí centra Pavel Gejdoš. Podle něj jsou do grantu kromě ICRC zapojeny další univerzity a partneři, kteří si dohromady rozdělí necelých 20 milionů korun.

Zapojeny jsou univerzity z Itálie, Austrálie, USA, Brazílie a Kuby. „Dlouhodobým cílem grantu je vyvinout experimentální model, který umožní použití mikroskopie s velmi vysokým rozlišením ve výzkumu přírodních a syntetických nanostruktur a testování biologických procesů na úrovni nanometrů, tedy miliontiny centimetru,“ popsal Cigancarlo Forte, vedoucí Centra translační medicíny Mezinárodního centra klinického výzkumu, které je realizátorem grantu.

Podle Gejdoše si mohou jednotliví partneři vyměňovat studenty a výzkumníky. „Grant dovolí sledovat bioprocesy v nanoměřítku, například nanofarmaka a jejich vstup do buněk, procesy na úrovni jednotlivých buněk a interakce proteinu v buněčné membráně,“ doplnil Gejdoš.

Centrum translační medicíny se zabývá výzkumem a využitím kmenových buněk v léčbě závažných onemocnění a v regeneraci poškozených orgánů a tkání. Kmenové buňky, které musí být schopné sebeobnovy a přeměny na zralé buňky, mají potenciál nahrazovat a regenerovat poškozené tkáně. „V budoucnu tak mohou mít uplatnění v léčbě závažných kardiovaskulárních, neurologických i onkologických onemocnění,“ uzavřel Gejdoš.

Ohodnoťte tento článek!