Centrum péče o děti s vadou zraku nabídne větší komfort

Pacienti dětské ambulance očního oddělení Pardubické nemocnice mají výrazně lepší komfort pro svou léčbu.

Pracoviště, které zajišťuje péči o děti se zrakovou vadou ve spolupráci s PROZRAK o.p.s. a s finanční podporou Statutárního města Pardubice, prošlo rozsáhlou proměnou. Díky stavební rekonstrukci, novému vybavení čekáren a komplexní úpravě dvou nových vyšetřoven je pro děti a jejich rodiče připraveno kvalitnější a příjemnější prostředí.

„Podařilo se nám ve spolupráci s PROZRAK a díky dotaci Statutárního města Pardubice propojit akutní a následnou péči o děti se zrakovou vadou pro pardubickou aglomeraci formou komplexního přístupu na jednom místě. Následná péče tak bude koordinována našimi očními lékaři ku prospěchu těchto nemocných,“ uvedl Roman Michálek, náměstek léčebně preventivní péče Pardubické nemocnice.

„Zdraví a bezproblémový vývoj dětí jsou pro nás, vedení města, velmi důležité. Včasné odhalení jakéhokoliv zdravotního problému umožnuje jeho okamžité řešení a předejití dalším komplikacím. V případě zraku je to o to důležitější, že neobjevená oční vada může způsobit problém ve vzdělávání při nástupu do školy,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

„Mám velkou radost, že jsme dokázali vytvořit skutečně propracovaný systém, kde na preventivní vyšetření prováděné přímo v našich školkách plynule navazuje nejenom odborná lékařská péče, která je hrazena ze zdravotního pojištění, ale také tyflopedická činnost, kterou dotujeme ze svého rozpočtu. Včasná léčba a trénink u dětí postižených tupozrakostí slaví úspěchy.

Město ze svého rozpočtu na prevenci a následnou péči v letošním roce uvolní přibližně více než tři čtvrtě milionu korun. Jsem přesvědčený, že každá koruna investovaná do včasného odhalení zdravotního problému a jeho včasné léčby se celému systému mnohonásobně vyplatí, neboť nevytváří další problémy – sociální,“ řekl náměstek primátora pro zdravotnictví a sociální politiku Jakub Rychtecký, který již v roce 2014 ještě jako předseda komise pro sociální oblast a zdravotnictví při radě města začal aktivně prosazovat vznik Centra integrované péče ve spolupráci s ředitelkou Dagmar Fidlerovou a náměstkem Romanem Michálkem.

Blíží se otevření multioborového pavilonu v Pardubické nemocnici

V roce 2009 obecně prospěšná společnost PROZRAK s podporou Statutárního města Pardubice zahájila unikátní projekt bezplatného preventivního vyšetření zraku předškolních dětí v mateřských školách. V současnosti procházejí v pardubických mateřských školách děti bezplatnou zrakovou prevencí jednak při vstupu do MŠ a podruhé opakovaným preventivním vyšetřením očí ještě než mateřskou školu opustí, aby byla zachycena případná zraková vada vzniklá v čase.

„Tímto zavedeným systémem se včas zachytí děti s očními vadami, které jsou doporučeny na další podrobnější vyšetření u dětského očního lékaře,“ uvedla Dagmar Fidlerová, ředitelka obecně prospěšné společnosti PROZRAK. „Preventivní vyšetření je však jen začátek. Po celou dobu jsem usilovala o navazující následnou péči pro děti s poruchami binokulárního vidění, kterým nestačí pouze brýlová korekce, ale potřebují oko nadále soustavně cvičit. Povedlo se to ve spolupráci s městem a Pardubickou nemocnicí,“ dodala.

Oční oddělení Pardubické nemocnice se do projektu zapojilo vloni. Na jeho pracovišti vzniklo Centrum integrované péče, jehož činnost se naplno rozjela od loňského září. Zrakově znevýhodněným dětem v něm komplexní a systematickou péči zajišťuje odborný tým složený z očního lékaře, ortoptistky a tyflopeda. „Následná péče probíhá v malých skupinkách v odpoledních hodinách. Odborný tým se střídavě věnuje každému dítěti po dobu šedesáti minut a dle potřeby i několikrát týdne,“ uvedla ředitelka Fidlerová.

Zdravotní péči zabezpečuje oční oddělení Pardubické nemocnice. Oční lékař zajišťuje konečnou diagnostiku a indikuje formu a počet pleopticko ortoptických cvičení, která následně s dětmi provádí speciálně vyškolená zdravotní pracovnice – ortoptistka.

„Jde o ne zcela běžnou komplexní léčbu šilhání a tupozrakosti v důsledku vývojových vad oka. Cvičení probíhají na speciálních přístrojích, jež našemu oddělení zakoupilo město Pardubice. Jejich cílem je rozcvičit oko a zapojit ho do činnosti. Díky spolupráci s o.p.s. PROZRAK je do komplexu léčebné péče zahrnuta i péče tyflopeda – odborného pedagogického pracovníka,“ uvedl Jan Novák, primář očního oddělení Pardubické nemocnice.

Tyfloped, jehož činnost hradí Statutární město Pardubice, formou hravých činností provádí reedukaci zraku a práci ortoptisty tak doplňuje. Hravá pleopticko ortoptická cvičení jsou přizpůsobena věku dítěte a jsou strukturována samozřejmě tak, aby byla pro děti motivující a zábavná. Spojením péče ortoptistky a tyflopeda se docílí intenzívního cvičení tupozrakého oka, jehož výsledkem by mělo být propojení a spolupráce mozku – oka – ruky.

„Děti intenzivně pracují po celou hodinu. Tato péče nese již první výsledky, zdravotní stav dětí se zlepšuje,“ řekla ředitelka Fidlerová a dodala: „Předškolní věk je nejlepší období, kdy lze cílenou následnou péčí napravit či dokonce zcela odstranit tupozrakost a šilhavost.“

Vedle kvalitní péče mají nyní děti se zrakovou vadou na očním oddělení Pardubické nemocnice zajištěno již také velmi příjemné prostředí. Pracoviště prošlo stavební rekonstrukcí. Byl vybudován zasklený katr, který odděluje čekárnu dětské ambulance od části určené pro dospělé pacienty. Vznikl tak uzavřený prostor, který se díky novému vybavení a nedávno instalované nástěnné výzdobě od Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové proměnil ve velkou hernu s mnoha interaktivními prvky využitelnými právě při očních cvičeních. Uskutečnila se rovněž úprava dvou nových vyšetřoven včetně počítačové sítě, nové elektroinstalace a klimatizace pro specializované přístroje Pentacam a endoteliální mikroskop. Zrekonstruováno bylo sociální zázemí pro pacienty a jejich doprovod včetně vybudovaní nové toalety pro děti.

„Spolu s novou fasádou trojpavilonu, moderně řešeným vchodem na oční oddělení a menšími úpravami čekáren ocení modernizaci nejen rodiče dětí, jimž byla původní městská investice pro dětské oddělení určena, ale i dospělí klienti očního oddělení,“ pochvaluje si primář Novák.

Ohodnoťte tento článek!