Centrum sociální pomoci se stane pro Pardubický kraj tvrdým oříškem

Nejprve se musíme zaměřit na bezproblémové převzetí zřizovatelských funkcí u pěti nejvýznamnějších nemocnic a ústavů sociální péče v kraji,“ konstatuje Josef Janeček, radní Pardubického kraje pro zdravotnictví…

Pardubice – Přebírání zdravotnických a sociálních zařízení od okresních úřadů do majetku Pardubického kraje bude aktuální letos ve druhé polovině roku. „Nejprve se musíme zaměřit na bezproblémové převzetí zřizovatelských funkcí u pěti nejvýznamnějších nemocnic a ústavů sociální péče v kraji,“ konstatuje Josef Janeček, radní Pardubického kraje pro zdravotnictví a sociální věci. „Pak budeme jednat s městy a obcemi, kde jsou domovy důchodců, jejichž zřizovateli jsou ještě okresní úřady, zda města a obce chtějí tyto domovy převzít. Tato zařízení však u nás tvoří výraznou menšinu. Jsem přesvědčen o tom, že po dořešení problému financování větších zařízení umístěných v malých obcích přestane být vlastní zřizovatelská funkce zajímavá i pro ostatní městské a obecní úřady. Chceme dosáhnout srovnatelného modelu financování ve všech částech kraje,“ doplnil Janeček.

Ovšem otázkou zůstává, co se příští rok stane s pardubickým Centrem sociální pomoci. Toto poměrně ojedinělé zařízení řídí devět různých zařízení, mj. dva domovy důchodců, dva penzióny, Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Rábech, denní stacionář a pečovatelskou službu. „Je to propojená síť, která se už osvědčila a kraj by ji měl provozovat dál,“ myslí si ředitelka Centra Hana Vičiková. „Nedovedu si představit, že by napřesrok vzniklo devět samostatných organizací, s devíti řediteli, devíti účetními atd.,“ tvrdí vedoucí ústavu sociální péče v Rábech Zdeněk Linhart. „Centrum rozděluje investiční prostředky mezi jednotlivá zařízení, zajišťuje mzdy, metodická a odborná školení – a pokud by došlo k jeho roztříštění, nastal by tvrdý konkurenční boj o příspěvky z kraje a vše by nesmírně podražilo,“ myslí si Linhart. Přitom jen ústav v Rábech s 92 svěřenci pracuje s ročním rozpočtem téměř 25 miliónů korun.

„Máme velmi dobře vypracovanou pečovatelskou službu a daří se nám udržet starší spoluobčany maximální možnou dobu v jejich domácím prostředí, aniž by jim chyběla potřebná péče. To je i v souladu s Programovým prohlášením Rady Pardubického kraje,“ připomíná Vičiková.

„Kraj samozřejmě naváže na vše pozitivní, co se v minulosti vytvořilo. Není ovšem možné, aby stejný typ péče byl v jednom okrese kraje financován obcí a jinde trvale ze státních či krajských peněz, což je případ právě zmiňovaného centra. Toto téma ještě jistě bude předmětem rozsáhlé diskuse,“ dodává Janeček.

Josef Šíf, Hospodářské noviny, 2.4.2002

Ohodnoťte tento článek!