Ceny léčiv se běžně regulují v celé řadě evropských zemí

Loni se za léčiva na předpis i za volně prodejná vydalo kolem 38 miliard korun. Většina odborníků se však shoduje, že růst těchto nákladů nelze zcela zastavit. Jde o to jej zbrzdit, aby se zvyšovaly únosným způsobem…

Praha – Na trhu s léky se otáčejí obrovské sumy peněz.

Různými regulacemi, mezi něž patří i cenové usměrňování, se podařilo značně zpomalit velice prudký růst lékových nákladů z poloviny 90. let, který byl například v roce 1994 téměř padesátiprocentní.

Cenová regulace farmak se používá běžně v řadě zemí Evropy. „Ve Francii, Belgii, Itálii, Maďarsku jsou ceny léčiv regulovány přísněji, méně přísně třeba ve Švédsku anebo nejsou usměrňovány vůbec, jako třeba v Dánsku,“ uvádí se v koncepci reformy systému českého zdravotnictví, kterou vypracovali experti kolem Národohospodářského ústavu.

„Je třeba říct, že neexistuje vztah mezi způsobem a intenzitou regulace cen léčiv a mezi výdaji na ně v přepočtu na jednoho obyvatele. Příkladem může být třeba Francie, ve které je uplatňována velmi přísná cenová regulace, a přesto jsou výdaje na léčiva v přepočtu na jednoho obyvatele vyšší, než jaké má Německo nebo Dánsko, kde je tvorba cen volná,“ říká vedoucí týmu Jaroslav Vepřek.

V koncepci se doporučuje, pokud jde o případnou změnu v cenovém usměrňování léků v Česku, spíše liberální přístup. „Pouze však za předpokladu, že úhrady léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění budou limitovány podle druhu a množství účinné látky, která je obsažena v přípravku,“ uvedl Vepřek. (ika), Hospodářské noviny, 19.2.2002

Ohodnoťte tento článek!