Ceny léků v ČR

O lécích a o jejich zdražování hovoří nyní Karel Sedláček s Dr. Lubomírem Chudobou, viceprezidentem České lékárnické komory. * Moderátor: Pane doktore…

* Konrád: Mezi volební sliby sociální demokracie bude nejspíš patřit i to, o čem již předseda ČSSD V. Špidla mluví teď, totiž návrh, aby senioři nad 70 let dostávali všechny léky zdarma. Během období vlády ČSSD se ale přitom zvyšovaly částky, které musejí pacienti na léky doplácet. O lécích a o jejich zdražování hovoří nyní Karel Sedláček s Dr. Lubomírem Chudobou, viceprezidentem České lékárnické komory.

* Moderátor: Pane doktore, ministerstvo zdravotnictví od 1. ledna letošního roku u 150 léků snížilo nebo zrušilo úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Pacienti mají dojem, že v posledních letech za léky platí víc než dřív. Co tomu říkáte?

* Chudoba: Ty změny se sice týkají většího počtu položek, ale v samotných lékárnách se domnívám, že se ty změny projeví minimálně, je to v řádu korun, max. desetikoruny. Co se týče samotné spoluúčasti pacientů na úhradě za léky, které pacient dostává, Samozřejmě pozorujeme i my v lékárnách podle šetření určitý nárůst, který je dán jednak tím, že úhrady některých přípravků se víceméně každý čtvrtrok snižují, jednak i tím, že celkové výdaje na léčiva každý rok zhruba o inflaci nebo nějaké procento stoupají.

* Moderátor: Jestli tomu správně rozumíme, snižuje se úhrada pojišťovny, tzn. že naopak pacienti doplácejí stále víc?

* Chudoba: U vybraných přípravků se úhrada pojišťovny snižuje, samozřejmě, že těch důvodů může být několik – je to třeba i tím, že jsou na trh uvedena nová generická léčiva, náhrady originálních léků, takže potom se úhrada stanoví podle těchto nově zaváděných generických léčiv, takže originální léčivo je třeba s vyšším doplatkem po nějakou přechodnou dobu. Ale jinak samozřejmě s tímto má problém každá země na světě a snaží se nějakým způsobem – zejména tou formou spoluúčasti, u nás doplatku – regulovat náklady na léky.

* Moderátor: Když se ohlédneme za posledními čtyřmi lety, o kolik procent vlastně se zvýšil ten doplatek průměrně?

* Chudoba: Odhadem lze říci, že zhruba každý rok tyto doplatky stoupnou o 1-2 % z celkových nákladů na léky. Vzhledem k tomu, že samotné výdaje na léky stoupají zase zhruba o to 1-2 % nad inflací, tak podle mého odhadu se pohybujeme zhruba 3-4 % nad inflací každoročního přírůstku, který teda musí pacient hradit ze svých prostředků.

* Moderátor: Za poslední čtyři roky to bylo tedy takových 16 %…

* Chudoba: Pokud to vztáhnete k celkovým výdajům na léky. Jinak v současné době odhad hovoří o tom, že celková spoluúčast pacientů, pokud si vezmete konkrétně doplatky na léky, tedy na léky, které předepíše lékař, se pohybuje zhruba na úrovni 8-9 % celkových nákladů na léky.

* Moderátor: Proč se vlastně každé čtvrtletí mění výše úhrad, kolik bude pacient doplácet?

* Chudoba: Z toho důvodu, že jednak jsou zaváděny nové léky, inovativní léky, a tam je třeba úhradu stanovit. Zároveň jsou některé léky vyřazovány. Druhým momentem je to, co jsem už zmínil, že třeba vyprší patentová ochrana nějakého originálního léčiva, tím pádem při zavedení generik ta úhrada samozřejmě jde dolů. Čtvrtým nejzásadnějším momentem je to, že i odborné lékařské společnosti v průběhu času přehodnocují léčebné postupy a přikládají různou váhu lékům v průběhu doby jinou, takže na jejich popud je snížena úhrada určitého léku, pokud se objeví lék účinnější, který ale zase zpravidla bývá dražší.

* Moderátor: A co říkáte tomu, kdyby byla zavedena pevná cena léků, že by lék stál v každé lékárně stejně po celý rok?

* Chudoba: My jako lékárníci tuto myšlenku podporujeme od začátku, protože pevná cena léků je prakticky stanovena v celé Evropě vždy na období zpravidla jednoho roku a my samozřejmě minimálně ze dvou důvodů bychom byli pro, aby tomu bylo tak i u nás. Jednak se domníváme, že pacient, pokud si platí zdravotní pojištění, tak by měl mít nárok vedle dostupné lékařské péče, která je hrazena na stejné úrovni ve všech koutech republiky, i na stejně dostupnou lékárenskou péči, tzn. na léky a jejich doplatky zase v rámci celé republiky, protože samozřejmě pokud pacient z velkého města, kde jsou opravdu velké lékárny si mohou dovolit nižší doplatky, tak je samozřejmě v jiné situaci než pacient z nějakého menšího města či vesnice, kde je třeba pouze jedna lékárna, která proto, aby ekonomicky nějakým způsobem přežila, si toto dovolit nemůže. Toto je primárně v zájmu pacientů, aby všichni, pokud u nás platí princip solidárního pojištění, měli nárok na stejnou péči v tomto duchu. A druhá věc u té pevné ceny léku, pokud je stanovena na určité období, tak lze samozřejmě stanovit i tu úhradu pojišťovny a tím pádem i ten doplatek, ten zbyteček. A on má i takovou regulatorní funkci pro spotřebu těch léků, takže to je druhý moment, proč tuto myšlenku podporujeme.

* Moderátor: Čili ta pevná cena léků by byla výhodná pro pacienty, je to téměř všude v Evropě, jak říkáte… Proč tedy ne u nás?

* Chudoba: Já, abych vám pravdu řekl, nevím. Když mluvíme s politiky, tak slýcháme nejčastěji „liberální trh, soutěž“, atd., ale musíme si uvědomit, že se ve zdravotnictví pohybujeme v jakémsi regulovaném prostředí, kde samozřejmě i ta soutěž platí v našem oboru do určité míry, že samozřejmě malé veřejné lékárny nemohou v žádné cenové soutěži soupeřit třeba s nemocničními lékárnami, tak, jak nám je dáváno neustále za příklad, že některé nemocniční lékárny třeba i ty doplatky úplně likvidují díky svým obratům.

Rádio Svobodná Evropa, relace Události a názory, 3.2.2002

Ohodnoťte tento článek!