Ceny za absorpční pomůcky poklesnou

*inkontinence

Odborný spolek Incoforum kritizuje Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP), že změny úhrad inkontinenčních pomůcek neprodiskutovala se zástupci odborných společností. VZP namítá, že změnou úhrad zamezí výrobcům a dodavatelům, aby vysávali finance ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Změna, kterou VZP připravila ve svém Úhradovém katalogu k 1. listopadu, se dotkne úhrady inkontinenčních pomůcek, a to ve všech třech úrovních – od nejlehčí (I.) po nejtěžší (III.) stupeň inkontinence. Podle Incofora budou touto změnou ohroženi především ti pacienti, kteří si nemohou dovolit na inkontinenční pomůcky doplácet několik tisíc korun ročně. Finanční dopad pocítí zejména skupiny lidí důchodového věku, jež tvoří většinu veškerých inkontinentních pacientů s kategorizací III. stupně inkontinence s nejvyšším navrhovaným doplatkem.

Bez diskuze

Zástupci sdružení Incoforum tvrdí, že podle návrhu, který VZP před několika týdny zveřejnila, budou muset pacienti v závislosti na stupni poruchy doplácet 800 až 5600 korun ročně, na což někteří z nich nebudou mít. Incoforum se ohradilo proti postupu VZP, která s odbornými společnostmi změny přestala diskutovat. „Chtěli bychom, aby pojišťovny s odbornými společnostmi komunikovaly a sdělily, jakým procesem se došlo k tomu, že je nutné šetřit, na čem je nutné šetřit, jak a kolik. Toto s námi vůbec nebylo diskutováno,“ uvedl místopředseda sdružení Incoforum urolog doc. Roman Zachoval s tím, že proces nastavení budoucích úhrad je naprosto netransparentní. Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo již v roce 2013 pracovní skupinu složenou ze zástupců odborných společností, pacientů a poskytovatelů sociální péče. Tato platforma nebyla k projednání návrhu na doplatky zdravotnických prostředků přizvána.

Zamezit předražování

VZP mění Úhradový katalog podle slov jejího mluvčího Oldřicha Tichého proto, aby jejich výrobcům a dodavatelům znemožnila nadměrně vysávat finance ze systému veřejného zdravotního pojištění. „Zdravotnické prostředky jsou často předražené a funguje u nich obdobný systém zpětných bonusů, jako tomu dříve bylo u kardiologických materiálů. Pacienti, kteří inkontinenční pomůcky potřebují, změnu nijak negativně nepocítí – každý bude mít nadále možnost získat je zcela bez doplatku,“ uvedl Oldřich Tichý.

Celkové náklady na inkontinenční pomůcky činí u VZP ročně zhruba 1,5 miliardy korun. To je částka srovnatelná například s výdaji za veškeré ozařování všech pacientů s rakovinou. „VZP proto připravila návrh, který má náklady na inkontinenční pomůcky snížit. Tento materiál ovšem ještě není definitivní, nadále bude v příštích dnech projednáván se zástupci kompetentních institucí. Případné akceptované připomínky pak budou s dostatečným časovým předstihem zveřejněny v rámci tzv. kontrolního Úhradového katalogu VZP, který pojišťovna pravidelně uveřejňuje na svých webových stránkách,“ uvedl mluvčí Tichý, podle nějž je informace o zvýšení doplatků šířením poplašné zprávy a nepřípustným nátlakem, kterému VZP nehodlá ustoupit.

Odborná kategorizace

„Spoluúčast pacientů je nezbytná. Nechceme svými požadavky deformovat trh, ale chceme se účastnit jednání, abychom našim pacientům pomohli nastolit situaci, kdy by jim byly dostupné kvalitní a cenově přiměřené pomůcky, byla tak dodržena kvalita zdravotní péče a důstojnost,“ uvedl člen Incofora neurolog prof. Martin Bojar a zdůraznil, že inkontinence je zdravotní problém, který dále způsobuje další komplikace – sepse, deprese.

Odborníci upozorňují, že neodborně provedená kategorizace nebere v potaz např. kvalitu absorbentu pro retenci moči ani jiné kvalitativní faktory. Vzniklé náklady na doplatky inkontinenčních pomůcek způsobí, že pacienti budou nuceni užívat nejlevnější dostupné prostředky, např. s horší retencí absorbovaného objemu, což bude spojené nejen se snížením komfortu, ale i s následnými závažnými zdravotními problémy, jako jsou kožní onemocnění, záněty, proleženiny aj.

Samostatnou kapitolou je situace pacientů v domovech seniorského typu, kde se podle doc. Zachovala tito pacienti stávají rukojmími VZP, protože jejich důchod a příspěvek na péči pokryje náklady na pobyt v zařízení, pacienti již nemají prostředky na to, aby si pořídili tyto pomůcky sami a tak jsou odkázáni na to, jaké pomůcky zařízení nakoupí. „Zařízení se začala vracet k bavlněným pratelným materiálům či výrobkům druhé jakosti. Protože současný systém úhrad potřebný počet inkontinenčních pomůcek nepokryje. Vracíme se do doby před padesáti lety,“ dodal doc. Zachoval.

Stejně jako u kardio

Jak připomněl, obdobně VZP snížila výše úhrad za kardiologické materiály. U těch pojišťovna snížila od roku 2013 ceny, a to až o 55 %. „Pojišťovna uspořila více než 1 miliardu korun, a to zcela bez dopadu na pacienty. Naopak – výkonů, při nichž jsou dotčené kardiomateriály používány, souběžně se snižováním cen přibývalo a nadále přibývá. I u těchto zdravotnických prostředků vidí VZP další prostor pro snižování cen, k němuž s největší pravděpodobností přistoupí ještě v tomto roce. V obou případech jde o maximální snahu hospodařit co nejefektivněji s penězi, které mají sloužit na péči o nemocné, a nikoliv k nepřiměřenému obohacování výrobců a dodavatelů,“ uzavřel Tichý.

Ohodnoťte tento článek!